Revista Art-emis
R?zbunarea ?iganilor asupra lui Hitler PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Miercuri, 10 Februarie 2016 21:15

Marian Ioan, art-emisMi-a pl?cut cum ?i-a dat ochii peste cap un moderator românesc de la un post tv, atunci când discuta cu invita?ii lui despre ac?iunile Rusiei în Siria. Românescul moderator a exclamat interogativ, referindu-se la ac?iunile Rusiei „Da' cine le-a dat voie lor s? se duc? acolo?". Dac? a? fi mai al dracului, l-a? suspecta c? e b?iat de?tept ?i a pus întrebarea asta „cu mand?", referindu-se, de fapt, la americanii care s-au dus peste tot f?r? s? cear? voie de la nimeni. Numai c? eu sunt cumsecade ?i nu-l suspectez de a?a ceva, pentru c? se cite?te ?i pe fa?a lui c? e b?tut în tâmpl? de atâta îndoctrinare. Car'va'zic?, Rusia bombardeaz? ceea ce se zice c? ar fi ISIS, adic? izvorul terorismului mondial actual. China s-a al?turat ?i ea, zicând c? ?i chinezii sunt împotriva terorismului. Iranienii au s?rit ?i ei imediat în barca luptei împotriva terorismului, trimi?ând trupe specializate în Siria. Pe de alt? parte, americanii, care bombardau de mult? vreme acolo, se vait? c? ru?ii, de fapt, bombardeaz? pozi?iile lupt?torilor pentru democra?ie din Siria, lupt?tori preg?ti?i ?i înarma?i chiar de U.S.A., ca s?-l d?râme pe pre?edintele sirian, pre?edinte care sufer? de aceea?i boal? care i-a ucis pe alde Saddam ?i Gaddafi, adic? nu vrea s? pupe condurul marelui licurici. Eu n-am mai fost în ultimele zile prin Siria ?i nu pot l?muri cine pe cine bombardeaz?, dar nu pot s? nu constat c?, de o parte se afl? Siria, Rusia, China ?i Iranul, iar de partea cealalt? U.S.A. plus sucursala din Europa a U.S.A., adic? U.K. ?i... Israelul. Ce ISIS, care ISIS? Asta cu ISIS-ul e ca ?i povestea cu Ben Laden. Ce, alde ISIS, care au ap?rut într-o noapte, ?i-au construit ?i fabrici de armament ?i muni?ii în aceea?i noapte!? ?i tot în noaptea aia ?i-au deschis re?ele pe internet ?i au început s? difuzeze filme cum decapiteaz? ei reprezentan?ii democra?iei!?!

Circul? pe net ni?te materiale prin care, ni?te clar v?z?tori ne avertizeaz? c? urmeaz? în curând Al Treilea R?zboi Mondial. Eu cred c? a început, nu c? urmeaz?! Ce leg?tur? au rândurile astea cu titlul? Când eram mic, am fost pe la câteva nun?i, bine-n?eles târât de mân? de ai mei, c? nu ?tiam eu ce-s alea nun?i ?i nici nu m? interesau, c? nu ne l?sau s? juc?m ?urca la nunt?. De fiecare dat?, spre final, se l?sa cu b?t?i ?i întotdeauna erau ?i ni?te familii de ?igani care se b?teau între ei. Numai c?, ce s? vezi? Buliba?ii nu se b?teau între ei! Fie c? le era team? unul de altul, fie c? nu vroiau s? se vad? c? nu sunt chiar atât de for?o?i precum d?deau din gur?, ei nu se atingeau. În schimb, î?i b?teau copiii ?i balabustele, iar ei doar se oc?rau ?i se amenin?au. Se mai îndoie?te cineva c? avem de a face cu Al Treilea R?zboi Mondial, dar care nu se desf??oar? dup? modele clasice, ci dup? metoda ?ig?neasc?? Mai marii ?i mai tarii lumii se bat între ei sp?rgând capetele ?lora mai mici ?i neajutora?i. Acu, pe bune, ?i-a imaginat cineva vreo r?zbunare mai grozav? din partea ?iganilor, asupra lui Hitler care vroia s?-i desfiin?eze? Iat?, r?zboi mondial dup? metod? ?ig?neasc?, nu dup? teoria lui Hitler.

Rândurile de mai sus le-am scris în urm? cu aproximativ patru luni, pe 2 octombrie anul trecut. ?i iat? dou? titluri pe care le-am g?sit pe 8 februarie 2066, în presa on-line str?in?: „Merkel says « horrified » by Russian bombings in Syria"; „Official: Turkey will help people inside Syria". Nu o auzisem pe duduia Merkel exprimându-?i oroarea fa?? de bombardamentele americane din Siria, este oripilat?, în schimb, de bombardamentul ru?ilor, început cu câ?iva ani buni mai târziu decât cel american. Iar Turcia este ?i ea oripilat? de bombardamentele ruse?ti, atât de oripilat? încât le-a doborât un avion, iar acuma anun?? oficial c? intr? în lupt?. Dac? se mai îndoie?te cineva c? despre r?zboi ?ig?nesc este vorba acolo, în Siria, înseamn? c? naivitatea uman? are limite la care eu nu ajung cu ra?iunea. Partea proast? este c? acest r?zboi ?ig?nesc se întinde ca râia. Iat? ce am g?sit prin presa on-line din 9 februarie a.c.: „Dac? Alian?a Nord-Atlantic? va desf??ura for?e în estul Europei - inclusiv în România - Rusia va riposta, a avertizat Aleksandr Gru?ko, trimisul Moscovei la N.A.T.O. Gru?ko a precizat, potrivit A.P., c? o sporire a efectivelor Alian?ei pe flancul estic „nu poate r?mâne f?r? un r?spuns militar si tehnic" din partea Kremlinului, care „nu î?i va compromite interesele de securitate". A? vrea s? atrag aten?ia onor cititorilor români c? b??tina?ii din colonii, precum România, în asemenea r?zboaie, intr? întotdeauna în categoria „puradei ?i balabuste". Cam atât.

P.S. Canadienii se pare c? au citit articolul meu ?i ?i-au dat seama c? este un r?zboi ?ig?nesc la care ei nu mai vor s? fie parte, dup? cum a anun?at ieri premierul canadian.

footer