Revista Art-emis
Mutul care vorbe?te greu ?i prost PDF Imprimare Email
  
Duminică, 17 Ianuarie 2016 18:44

Grid Modorcea, art-emisCum poate exista o ?ar? cu parlament, guvern ?i pre?edinte incapabili s? dialogheze?

În timp ce lumea bun? se bucur? de premiile Golden Globe, adic? a ajuns la satisfac?ia unor realiz?ri de excep?ie ale min?ii umane, ale artei, cum sunt The Revenant ?i Mozart in the Jungle, pre?edintele României promulg? o lege a dialogului! V? da?i seama unde ne afl?m? E ca ?i cum s-ar promulga legea vorbirii. Legea dialogului a fost dat? în 2011, dup? lungi strofoc?ri parlamentare. Ce trud? pe bie?ii oameni, s? dea o lege a dialogului! Dar care nu e bun?, mai trebuie rafistolat?, ad?ugat ceva la ceva. Amendamente de la unul, de la altul, acum de la sindicate. Sindicatele au cerut s? se rediscute, fiindc? nu e clar?, mafia din fruntea lor are nevoie de cotiza?ii, fiindc? nimeni nu a observat pân? acum c? sindicatele sunt stat în stat, ni?te m?g?oaie la fel de inutile ?i neproductive ca ?i parlamentul. Deodat? au descoperit c? nu exist? dialog social! Iat? pentru ce sunt pl?ti?i parlamentarii no?tri cu bani grei de la buget, s? se strofoace s? emit? o astfel de lege a dialogului, dovedind c? pân? acum nu au f?cut decât au monologat, au gângurit, precum pruncii abia n?scu?i. Cum adic?, poate exista o ?ar? cu parlament, guvern ?i pre?edinte, to?i ale?i, dar incapabili s? dialogheze? Se poate imagina conduc?tori care nu ?tiu a dialoga? Nu implic? de la sine, prin calitatea de „ales", dialogul? Nu ! La noi, nu implic?. Fiindc? iat? ce s-a constatat c? pân? acum paralametarii, clasa politic? în general, nu au dialogat, nu au ?tiut s? comunice cu electoratul, nici ei între ei!

Armata de repeten?i, care nu ?tiu s? dialogheze

Evident, dialogul este o art?, ridicat la rang de filosofie de gânditorii greci, în frunte cu Platon, ale c?rui Dialoguri sunt baza ei. Îns? în cazul nostru nu e vorba de a?a ceva, ci
doar de o comunicare elementar?, a bunului sim?. Johannis vrea s? intre în istorie ca Mutul care dialogheaz?! El însu?i nu ?tia s? dialogheze, ?i a început s-o fac?. De când? El a spus c? a trebuit s? moar? oameni ca s? cad? guvernul. Dar iat? c? jertfa absurd? a acelor oameni (63 de tineri ar?i de vii ?i al?i 183 cu r?ni, cu sechele pe toat? via?a) l-a f?cut ?i pe el, pe pre?edinte, s? ias? din bârlog. ?i Mutul a f?cut un pas. Înc? un pas. Pas cu pas, pâ?, pâ?!, ?i a ie?it în strad? ?i a început s? cirip-cirip ?i s? asculte strada! Dar nu strada l-a ales? Nu i-a ales pe cei aproape 600 de parlamentari români? Cine a ales aceast? armat? de repeten?i, care nu ?tiu s? dialogheze? Nu strada? Cum de a ales strada ni?te mu?i? Dar jignim mu?ii, fiindc? ?i ei ?tiu s? dialogheze, dau din mâni, au semne speciale prin care comunic?. Dar ace?ti conduc?tori sunt altfel de mu?i, au ?tiut ini?ial vorbi, dar i-a amu?it puterea, gonflarea, câ?tigul nemeritat.

In fruntea României a fost adus un mut pe care strada trebuie s?-l înve?e s? fac? pa?i spre articulare

Legea dialogului a scos în eviden?? în ce stadiu de primitivism se afl? România, de fapt, la ce nivel se sfideaz? România. Fiindc? se pune întrebarea: ?i cei de la conducere sunt mu?i, dar ?i aleg?torii? Cum se poate a?a ceva? Inexisten?a unui dialog între putere ?i strad? a f?cut-o pe o candidat? la pre?edin?ie, Monica Macovei, s? decreteze alt? enormitate, c? puterea trebuie s? asculte de strad?! E ca ?i cum ai cere ca savantul s?
asculte de repetent. De asta exist? legi democratice, de asta istoria a dat milioane de victime pentru drepturile omului, ca s? ajungem iar în jungl?, iar la comuna primitiv?? P?i nu strada voteaz?? Adic? votul liber, cheia democra?iei, nu mai conteaz?, conteaz? doar strada, dac? oamenii ies în strad?, imediat parlamentarii trebuie s? iese din bârlog ?i s?-i asculte, s? afle ce vor? Dar strada a ie?it la vot, nu? Ce s? în?elegem de aici? Neîncrederea total? în vot. Votul nu mai e valabil. Nu mai avem încredere în ce am votat, s? o lu?m de la cap?t, s? vin? puterea s? dialogheze cu noi, c? ne-am r?zgândit, avem altceva de spus. Atunci de ce nu e strada la putere ?i puterea în strad?? Decât s? se risipeasc? atâta b?net, pe între?inerea unor impostori, nu e mai simplu s? dispar? complet parlamentul ?i România s? fie condus? din strad?? Dar, a?a cum spunea un om al str?zii, cred c? ?ara ar merge mult mai bine dac? nu ar mai fi condus? deloc. Bine c? România nu are jungl?, fiindc? ar ap?rea imediat Legea junglei, de?i ea a fost promulgat? de mult de scriitorul britanic Rudyard Kippling. Noi suntem mai degrab? ca în lumea imaginat? de Jonathan Swift. În pofida atâtor legi, legi peste legi, nimic nu se leag?, dialogul puterii îmboln?ve?te strada, duce la balamuc, cum spunea Poetul: „Nu cerceta aceste legi,/ C? e?ti nebun când le-n?elegi!...". Iat? unde ne afl?m, probabil c? alde Antonescu (Crin - n.r.), se umfl? de râs! El ne-a aruncat mortul în ograd?! Istoria arat? cât r?u au adus liberalii României. Iat? înc? unul, cel mai mare. Au adus în fruntea României un mut. A trebuit s? iese lumea în strad? ca s?-l înve?e s? fac? pa?i spre articulare. De unde l-or fi scos, Doamne, fiindc? Tu i-ai dat omului limb? ?i i-ai pus pe ea cuvinte, ?i i-ai dat ?i suflu, s? le emit?? Sigur, ai Tu o socoteal?, altfel nu ar fi existat vorba popular?: „Nu-i da mutului cât poate s? spun? ?i orbului cât poate s? vad?!"

footer