Revista Art-emis
Ce ascunde Dacian Ciolo?? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Joi, 31 Decembrie 2015 23:46

Petru Romo?anPresta?ia prim-ministrului „tehnocrat" Dacian Ciolo? la „Antena 3", într-o conversa?ie destins? cu Mihai Gâdea, a fost una decent? ?i a?ezat?. Experien?a bruxelez? a lui Ciolo?, plus st?pânirea limbii franceze ?i experien?a occidental? real?, poate ?i sprijinul so?iei sale fran?uzoaice, toate la un loc îl deosebesc fundamental pe tân?rul prim-ministru din Zal?u de mitoc?nia groas? ?i amatorismul catastrofal al atâtor politicieni români din tranzi?ie. ?i totu?i, pe mine Dacian Ciolo? nu m-a convins aproape deloc. Pe lâng? calit??ile evidente de bun?-cre?tere, de preg?tire profesional?, Dacian Ciolo? ascunde cu greu o ambi?ie carieristic? probabil egal? cu cea a modestului profesor de fizic? din Sibiu fabricat peste noapte pre?edintele României. Pe cei doi pare s?-i lege o foame comun? de reu?it? personal?, vecin? cu ebrietatea puterii, care e invers propor?ional? cu consisten?a necesar? a unui om public, om politic sau om de stat. Dacian Ciolo? insist? c? nu va candida în 2016 ?i c? nu se va înscrie în P.N.L. Nu v?d de ce nu l-am crede. Ce nu spune îns? Dacian Ciolo? e c?, în în?elegere discret? cu pre?edintele Iohannis, el poate r?mâne premier tehnocrat pentru înc? 3-4 ani. În planul oric?rei guvern?ri tehnocrate se g?se?te ?i acest punct, poate cel mai important, de altfel, acela al perpetu?rii sine die la putere. De ce s? candidezi pentru un partid în care fuziunea P.N.L.-P.D.L. nu s-a realizat înc? ?i nici m?car nu pare realizabil?, când po?i fi sus?inut ?i de P.N.L., ?i de un P.S.D. aflat în c?dere liber? sub presiunea constant? a D.N.A.-ului? Mihai Gâdea, dup? ce l-a sus?inut f?r? rezerve în ultimii 3-4 ani pe Victor Ponta, nu p?rea deloc gr?bit s? afle de la Ciolo? care ar fi proiectele sale dup? alegeri. Nici celelate partide P.M.P., U.N.P.R., U.D.M.R. (conform statutului ?i Constitu?iei României, U.D.M.R. nu este partid politic, ci uniune cultural? pe criterii etnice - s.r.) - nu par capabile s? mobilizeze masele largi populare. În plus, p?pu?arii inconturnabili pot aduce pe scen? câteva partide pe modelul Syriza din Grecia sau Podemos din Spania. O nou? majoritate va fi deci greu de g?sit.
Cei care vor invoca experien?a de comisar european a lui Dacian Ciolo? ar face bine s?-?i aduc? aminte c? ?i o alt? ambi?ioas? feroce, de fapt o arivist? destul de g?unoas?, Corina Cre?u, a ajuns comisar european. Dar mai ales s?-?i aduc? aminte c? U.E. e de o bun? bucat? de vreme în degringolad? ?i c? nici comisarii ?i nici europarlamentarii nu mai reprezint? aproape nimic pentru o popula?ie european? debusolat? ?i profund nemul?umit?, care num?r? vreo 500 de milioane de suflete. De altfel, ultimele alegeri din U.E., ca ?i cele care se v?d la orizont, indic? f?râmi?area fostelor majorit??i, dispari?ia bipartismului sau, mai r?u, ca în Grecia sau în Fran?a, partidele care au fost votate pe un program, odat? ajunse la guvernare, aplic? exact contrariul.
Dacian Ciolo? e foarte ambi?ios, concentrat pe misiunea ce i-a fost încredin?at?, ?i î?i mascheaz? bine jocul. Este o prezen?? civilizat?, dar pare a fi cam pu?in, adic? f?r? proiecte ?i f?r? viziune, pentru rolul de salvator pe care ?i l-a asumat într-un moment de entuziasm. Klaus Iohannis, dep??it total de jocul politic din Bucure?ti, care e totu?i altceva decât patriarhalul Sibiu, va avea tot interesul s? continue cu prim-ministrul s?u, Dacian Ciolo?, într-un nou guvern „tehnocrat" împ?nat cu câ?iva politicieni de genul „sociologului" Vasile Dâncu. De ce nu Valeriu Zgonea? Sau Alina Gorghiu? Sau, ?i mai bine, Cristian Bu?oi? ?i astfel valsul „tehnocratic" poate merge mai departe...

footer