Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Luni, 14 Decembrie 2015 00:05

Petru Romo?anCe fel de ?ar? mai este România cu un Klaus Iohannis pre?edinte, Luca Niculescu, Emil Hurezeanu, Geroge Cristian Maior ambasadori, Sandra Marilyn Pralong (cea care l-a înfundat deja pe Emil Constantinescu) consilier str?in la Cotroceni, cu Dan Mihalache, ?eful cancelariei preziden?iale dormind de prea mult traseism prin ideologii ?i partide, consilier la prea mu?i ?efi, care mai de care mai neispr?vit? Cine îi împinge în fa?? pe ace?ti ciuda?i, inconsisten?i ?i inexisten?i, vântur?-lume? E doar aceea?i „Securitate" omniprezent?, care nu a reu?it niciodat? s? devin? complet româneasc? ?i lucreaz? tot pentru Maica Rusie (?i pentru Germania mai nou) sub acoperire american?? Sau acea „Securitate" a fost de mult preluat? de for?e externe obscure, necunoscute? Se a?teapt? cineva cu mintea în cap la ceva serios de la actuala echip? conduc?toare? Crede cineva c? Vasile Dâncu, Dacian Ciolo? ?i guvernul lor încropit pe col?ul mesei vor întoarce din drum o c?ru?? care a luat-o de mult la vale? ?i comentatorii sau anali?tii politici s-au r?rit semnificativ, nu prea mai e mare lucru de comentat sau de analizat, acelea?i fe?e plictisite ?i plictisitoare, uteci?ti îmb?trâni?i în rele, macin? acelea?i vorbe care nu-i mai ascult?. Ion Iliescu s-a întors în 2001 la Cotroceni ?i l-a adus în bagajele lui pe coruptul Adrian N?stase (ministrul Informa?iilor, al Propagandei era mereu actualul Vasile Dâncu) pentru c? Emil Constantinescu ?i C.D.R. e?uaser?, rataser?, sabota?i cu succes de „partidul str?in?t??ii" P.D., al lui Traian B?sescu, Petre Roman, al „independentului" Andrei Ple?u etc. În decembrie 2004, Traian B?sescu a câ?tigat împotriva unui Adrian N?stase care o luase de tot razna ?i se credea împ?ratul ve?nic - Napoleon reîncarnat în Carpa?i - al tuturor românilor. În 2009 (realegere dubioas?) ?i 2012 (referendum de destituire deturnat), Traian B?sescu a fost men?inut în geam de puterile „protectoare" (exploatatoare), care ?ineau s?-?i ia mai departe pensia, renta, dijma, tainul. Victor Viorel Ponta a fost împins în fa?? de P.S.D., partid ce mai avea iner?ial o urm? de instinct na?ional, pentru c? Victor Viorel era singurul destul de gol?nit, la umbra lui Adrian N?stase, capabil s?-l fac? din vorbe pentru public (?i atât) pe golemul violent de la Cotroceni al Securit??ii ?i al combina?iilor ei periculoase cu diverse „organiza?ii". Klaus Iohannis a fost „providen?ial" g?sit, la propunerea lui Vasile Dâncu, mare profesor la S.R.I., pentru c?, neam? cum era, trebuia s? fie mai re?inut, mai civilizat decât vaporeanul antina?ional, vulgar ?i atoatedistrug?tor (de fapt, distrugerea flotei române?ti e fapta de vitejie care l-a lansat la apa politicii mari, globaliste). Astfel, un r?u a fost mereu reparat cu un alt r?u, pân? la dezastrul final, de care suntem foarte aproape.

„Securitatea" (compus? azi din toate serviciile ?i supranumeric?, o adev?rat? „dictatur? original?"), dup? n?ravul ei, dar ?i la sfatul consultan?ilor str?ini, de care ascult? orbe?te, a furat planul cu guvernul tehnocrat ?i ?i-a pus în rolurile principale propriii oameni. Mai încercase ?i în 2012, cu marii tehnocra?i, „securi?tii" George Maior ?i Mihai R?zvan Ungureanu, amândoi ?efi de servicii atunci, care îi ascultaser? cel mai bine, cu tehnic? („tehnocratic?") operativ?, pe ni?te tehnocra?i autentici care se preg?teau la lumina zilei s? propun? un guvern na?ional ?i un proiect de ?ar? salvator. Contextul interna?ional s-a înr?ut??it într-o m?sur? pe care genera?iile active azi nu au mai cunoscut-o. La grani?ele noastre, la Marea Neagr?, Rusia amenin?? Turcia foarte conving?tor. Unii prezic r?zboiul. Ca ?i alt?dat?, aproape nimeni nu e capabil s? vad? marile schimb?ri care pot începe chiar mâine. Oricum, ordinea interna?ional? de ieri e deja vrai?te. România, controlat? de o dictatur? invizibil?, în civil, b??tina?? ?i str?in?, pare complet nepreg?tit? s? fac? fa?? marilor agresiuni la care e supus?. Agresiuni economice europene, mai ales din partea Germaniei ?i Austriei (defri?area s?lbatic?, controlul discre?ionar al b?ncilor, furtul mâinii de lucru calificate etc.), ?i poate chiar militare, prin Moldova, din partea unei Rusii din ce în ce mai ofensive. România poate pl?ti foarte scump, printr-o c?dere istoric?, pentru politicienii ei m?run?i, conven?ionali, politic corec?i pentru al?ii, ?i nu pentru noi. O ?ar?, ca ?i o familie, se merit? printr-un efort constant, cotidian, nu este un cadou pentru vecie. Ce mari fapte se mai pot trece în contul României dup? pacea de la Paris din 1918, care ne-a dat Transilvania ?i Basarabia, merit al unei extraordinare genera?ii politice, care îi num?ra pe Ionel ?i Vintil? Br?tianu, pe Nicolae Titulescu, pe marele ?i pe nedrept uitatul diplomat Vasile Stoica (cel care a f?cut cunoscut? cauza româneasc? în S.U.A.) ?i pe atâ?ia al?ii ? Pân? vor înv??a Klaus Iohannis, Dan Mihalache, Sandra Pralong, Dacian Ciolo?, Vasile Dâncu, Eduard Hellvig ce este România, care este istoria ei real? (nu cea fantazat? de Lucian Boia), care ar merita s? fie viitorul ei ?i care sunt oamenii ei de valoare cu care ?ara îl poate cl?di, s-ar putea ca România s? nu mai existe. Comedia cu pre?edintele „neam?", Klaus Iohannis, ?i echipa lui de marionete manevrate de capitalul str?in ?i de puterile „protectoare" ne poate fi fatal?.

footer