Revista Art-emis
Dezv?luiri de pe frontul invizibil PDF Imprimare Email
Robert Baer, fost agent C.I.A.   
Vineri, 04 Decembrie 2015 18:36

WebTribune, 25.11.2015, art-emisRomânia trece prin etape de grea cump?n?. La 26 de ani de la sângeroas? decembriada a lui '89 valorile române?ti sunt puse la zid de ni?te otrepe erijate în inchizitori. ?eful statului promulg? legi-f?r?-de-lege prin care sunt condamna?i la închisoare pentru ve?nicie marii patrio?ii români - asasina?i pentru crezul lor ?i pentru iubirea de Patrie sau arunca?i în pu?c?rii -, de unde au ie?it în sicrie. Sub lozinca ipocrit? a „multiculturalismului" conduc?torii Statului Român accept? ?i promoveaz? invadarea teritoriului na?ional de c?tre „cotele" de n?v?litori impuse de U.E., toleraz? excesele iredentiste ?i contribuie la dezna?ionalizarea ?i des??rarea românilor. În România, statuile eroilor neamului sunt demolate, iar busturile unor asasini de români invadeaz? localit??ile ??rii „sc?pate" de sub control. Românul nu mai este st?pân în ?ara Lui! Ast?zi, „Doina" lui Eminescu mai poate fi citit? doar pe ascuns, Nicolae Iorga este „uitat", iar Mare?alul Antonescu asasinat în fiecare zi. Se dore?te extirparea memoriei na?ionale ?i a Istoriei Neamului Românesc. In anii '90 ai secolului al XX-lea a fost vremea Jugoslaviei. Acum, se pare c? a venit rândul României, încercându-se ce nu s-a putut în martie 1990, la Tg. Mure?. Alt scenariu, al?i actori, dar scopul r?mâne acela?i: desmembrarea României ca stat na?ional, conform Noii Ordini Mondiale... ?i totu?i, „Nu mor caii când vor câinii !". (Ion M?ld?rescu)

Am primit milioane (U.S.D.) pentru dezmembrarea Iugoslaviei

Dezv?luirie unui fost ofi?er C.I.A. care vor cutremura lumea întreag?. Robert Baer a spus secrete incredibile despre dezmembrarea Iugoslaviei. Publica?ia „WebTribune" din Serbia a publicat un interviu halucinant cu Robert Baer, fost agent C.I.A., care relateaz? despre activit??ile agen?iei americane în fosta Iugoslavie[1]. Baer se afla, în urm? cu dou? s?pt?mâni[2], într-un turneu de promovare a c?r?ii sale „Secretele Casei Albe", la Quebec, Canada, în momentul în care a acordat interviul pentru publica?ia sârb?. Robert Baer este autorul mai multor c?r?i în care dezv?luie secrete ale C.I.A. ?i administra?iilor Bill Clinton ?i George W. Bush. Fostul agent a fost arestat ?i re?inut de mai multe ori dup? ce a dat publicit??ii informa?ii din interiorul adminstra?iilor americane. Mitt Waspurh, un prieten apropiat al lui Baer ?i fost func?ionar în Senatul S.U.A., dup? ce i-a furnizat ?i el mai multe informa?ii, a fost asasinat prin împu?care.

Reporter: Când ?i unde a?i avut prima misiune în Iugoslavia?

Robert Baer: Am ajuns la bordul unui elicopter împreun? cu trei agen?i. Am aterizat pe 12 ianuarie 1991 la Sarajevo. Misiunea noastr? era s? ?inem sub observa?ie presupuse atacuri teroriste ale sârbilor care ar fi trebuit s? aib? loc în ora?.

R.: Cine erau terori?tii respectivi ?i de ce ar fi atacat?

R.B.: Am primit de la C.I.A. documente, despre un grup care se numea „Serbia Suprem?", în care erau detaliate planurile lor de a desf??ura atacuri cu bomb? în cl?diri împortante din Sarajevo, ca r?spuns la dorin?a Bosniei de a-?i declara independen?a fa?? de Iugoslavia.

R.: Acel grup chiar a existat ? Ce anume f?cea?i în Sarajevo ?i care era misiunea primit? de la C.I.A.?

R.B.: Acel grup nu a existat niciodat?. Cei de la sediul central ne-au min?it. Misiunea noastr? era s? alarm?m lumea ?i s? împr??tiem panica printre politicenii bosniaci, s? le împuiem capetele cu ideea c? sârbii vor ataca. Ca s? clarific. Am acceptat povestea livrat? de C.I.A., dar dup? o vreme am început s? o punem la îndoial?. De ce s? provocam isterie când era clar c? acel grup nu exista.

R.: Cum ?i când s-a încheiat misiunea ?i dac? avea un nume?

R.B.: Pentru mine s-a terminat dup? dou? s?pt?mâni când, am fost trimis într-o nou? misiune în Slovenia. Opera?iunea a durat o lun? ?i purta numele de „Istina" (adev?rul) cu toate c? numai adevar nu era.

R.: De ce v-a?i dus în Slovenia?

R.B.: Am primit informa?ia c? Slovenia era gata s?-?i declare independen?a. Ni s-au dat bani, câteva milioane de dolari, ca s? finan??m diverse O.N.G.-uri, partide de opozi?ie ?i diver?i politicieni care au stârnit ura ?i au inflamat societatea (nu vi se pare cunoscut scenariul ? - n.r.).

R.: Care este p?rerea dvs. despre propaganda C.I.A., ce gândeau colegii?

R.B.: Nimeni nu refuza o misiunea primit? de la C.I.A., mai ales c? to?i eram agita?i ?i cu tendin?e paranoide. Mul?i agen?i ?i ofi?eri au disp?rut pentru c? pur ?i simplu au refuzat c? fac? propagand? îndreptat? împotriva sârbilor în Iugoslavia. Personal, am r?mas ?ocat la enorma cantitate de minciuni cu care erau „hr?ni?i" politicenii de c?tre agen?ii C.I.A. Mul?i din ei habar nu aveau c? livreaz? minciuni. Fiecare ?tia numai câte o mic? buc??ic? din poveste ?i numai cei care creaser? toat? istoria cuno?teau ?i ce se ascunde în spate, iar aceia sunt politicienii.

R.: A?adar, era numai propaganda anti-sârbeasc??

R.B.: ?i da, ?i nu. Scopul era divizarea republicilor, astfel c? Iugoslavia s? nu mai existe ca un întreg (In România, actualul guvern a repus pe tapet „regionalizarea" ??rii. Acela?i scop, alt? medod?, autori u?or de presupus - n.n.I.M.). Serbia a fost aleas? numai pentru simplul motiv c? trebuie dat? vina pe cineva dar oarecum ?i pentru motivul c? este succesoarea fostei Iugoslavii.

R.: Pute?i da nume de politicieni din fosta Iugoslavie care au fost mitui?i de C.I.A.?

R.B.: Da, cu toate c? este o chestiune delicat?: Stipe Mesic, Franjo Tudjman, Alija Izetbegovic, mul?i consilieri ?i membrii ai guvernului din Iugoslavia, am pl?tit generali, jurnali?ti, chiar ?i unit??i militare. Radovan Karadzic a fost pl?tit ?i el, numai c? dup? o vreme nu a mai acceptat, ?i-a dat seama c? va ajunge s? fie sacrificat ?i acuzat de crimele de r?zboi din Bosnia. Toat? regia a apar?inut administra?iei americane.

R.: Cine este vinovat pentru genocidul de la Srebrenica?

R.B.: Vina apar?ine bosniacilor, sârbilor ?i americanilor, adic? noi! Îns? toat? vina a fost aruncat? pe sârbi. Din nefericire multe victime înmormântate ca musulmani, erau de fapt sârbi sau alte na?ionalit??i. [...] Ora?ul Srebrenica a fost sacrificat pentru a da Amercii motivul s? atace Serbia în urma pretinselor atacuri.

R.: Ave?i un mesaj pentru oamenii din fosta Iugoslavie?

R.B.: Am. Uita?i trecutul, a fost o înscenare, este un fals. V-au manipulat, au ob?inut ce au vrut ?i este prostesc s? v? urâ?i între voi, trebuie s? ar?ta?i c? sunte?i mai puternici ?i c? v? da?i seama cine a creat acest lucru. Imi cer iertare, sincer. Acesta este motivul pentru care de mult? vreme dezv?lui secrete ale C.I.A. ?i Casei Albe.
Grafica -Ion M?ld?rescu
----------------------------------------------
[1] WebTribune http://web-tribune.com/iza-kulisa/ispovest-cia-agenta-dati-su-nam-milioni-da-rasparcamo-sfrj-podmitili-opozicione-stranke-i-politicare-koji-su-raspaljivali-mrznju-medu-narodima-a-krajnji-cilj-je-bio-da-vas-napravimo-robovima#
[2] Ibidem, 25 noiembrie 2015

footer