Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Miercuri, 11 Noiembrie 2015 18:56

Marian Ioan, art-emisAm v?zut printre revendic?rile pe care le strig?... strada. Deschid o parantez?... Dintre cele vreo zece revendic?ri, pân? mai ieri, cel mai mare feisbuc dintre feisbuci nu se referise decât la una singur?, anume demisia guvernului, dar mitingi?tii n-au observat asta, întrucât nu li s-a transmis prin telefonul mobil ?i nici pe feisbuc. Închid paranteza. Deci, printre revendic?ri am v?zut c? mitingi?tii cer reducerea num?rului de parlamentari. Concomitent, pe net, ?i sunt sigur c? ?i pe feisbuc, circul? un material în care se face o compara?ie între num?rul de parlamentari raportat la popula?ia ??rii, la noi ?i în U.S.A. Având în vedere revendicarea lor ?i ceea ce se fâlfâie pe net, i-a? întreba pe mitingi?ti, desigur ?i pe întâiul feisbuc dintre feisbuci, dac? ar fi dispu?i s? accepte s? urm?m modelul american pân? la cap?t. ?i acum s? le explic de ce le pun aceast? întrebare. Pentru c?, prin reducerea num?rului de parlamentari, firesc se reduc ?i prerogativele acestui for, astfel c?, o parte din atribu?iunile parlamentului merg spre autorit??i locale. C?, a?a e în U.S.A. Acele autorit??i locale pot legifera anumite chestiuni. Adic?, adopt? Legi, nu reglement?ri, nu normative, ci Legi. De exemplu, legea cu privire la pedeapsa cu moartea. Da, acolo, în U.S.A., de unde vrem noi s? lu?m modelul, pedeapsa cu moartea este legiferat? la nivelul autorit??ilor locale, nu de Congres. S? fiu al naibii dac? nu a? sus?ine din to?i r?runchii o asemenea solu?ie. Pentru c?, dac? s-ar adopta pedeapsa cu moartea într-un singur jude?, acolo m-a? muta. Dar, dac? a? fi mai norocos, poate ar adopta-o toate jude?ele, cu o singur? excep?ie. Vai ce a? mai râde! Pentru c?, în acel jude? s-ar muta to?i mitingi?tii. S? vezi îngesuial? pe ei, s? vezi miting perpetuu. ?i desigur, lefurile ?i p?pica de care vor beneficia vor fi direct propro?ionale cu... ceea ce vor face ei, acolo.

Chemarea str?zii

Am observat c? strada a devenit personajul politic principal al acestor zile. Mai are pu?in ?i dep??e?te în importan?? for?a politic? num?rul unu, cum am definit eu D.N.A.-ul. M? rog, eu m-am referit la strad? ?i la D.N.A. ca s? fiu discret, s? nu pomenesc ?i ambasada celor care au f?cut din România, fost stat independent, o simpl? colonie, desigur, la cererea românilor ?i în aplauzele lor. Revenind la strad?, c? este personaj politic, iar? nu un simplu caldarâm, se vede ?i din faptul c? lanseaz? chem?ri. Sigur, în func?ie de bordura pe care calci, de cartierul/ora?ul în care te afli, de cei ?apte ani de acas?, sau de unde ai fost condamnat s?-i petreci, chem?rile sun? diferit. Dar nu numai chem?rile, ci ?i r?spunsul celor chema?i sun? diferit. De când m-am l?murit ce e cu strada, locul ?la în care se duc zilnic câ?iva cet??eni care n-au cu cine s? se înc?lzeasc? acas?, n-au c?r?i, nu le place muzica, ?i acolo mai g?sesc ?i ei parteneri de discu?ii, sau de certuri, sau de b?t?i, sau acolo li se promite ?i lor marea cu sarea, sau li se pare c? acolo vor fi re?apa?i, sau li se dau parale de o bere ?i un mic, deci de când m-am l?murit ce e cu strada aia nu m? mai uit, nu mai citesc nimic despre strad?. N-am ce s? aflu interesant! Totu?i, un amic m-a p?c?lit cu un material pe care mi l-a trimis pe mail, c?ruia i-a pus un titlu derutant. ?i a?a mi-au c?zut ochii pe câteva dolean?e exprimate la Cotroceni de cei ale?i din strad?, acolo unde fuseser? trimi?i tocmai ca s? poat? fi chema?i de acolo, dolean?e foarte interesante. M-a frapat modul în care ei pretindeau ca „X" s? nu mai aib? ce c?uta în politic?, de exemplu. P?i nu este minunat? aceast? preten?ie absolut democratic?? C?ci, a?a e în democra?iile adev?rate, organizatoare de maidane, se d? pricaz cine are voie ?i cine n-are voie în politic?. Numai bol?evicii credeau prostia aia cu vox populi. Eu cred, ?i sper, c? strada a formulat deja ?i aceast? preten?ie, ar trebui s? se stabileasc? foarte clar cine are voie s? fie doctor (s? mor io dac? nu le împrumut eu formularul pe care i l-am cerut lui Dumnezeu, cu ajutorul c?ruia se poate face selec?ia medicilor, dar dac? sunt ner?bd?tori, îl pot g?si pe blogul meu, sub forma unei scrisori c?tre... „andrisantul" numit), cine are voie s? fie ?ofer de taxi (pe bune, chiar ar trebui f?cut a?a ceva!), cine ar trebui s? nu mai aib? voie s? fie poli?ist..., iar lista poate continua, cuprinzând toate preocup?rile întâlnite în societatea româneasc?, inclusiv sculer-matri?er. Probabil, singurele excep?ii de la aceste interdic?ii ar fi B?sescu, Macovei ?i Cernea. De B?sescu ?i Macovei ?tim de ce, iar Cernea fiindc? se d? cu to?i care-l pot face ?i pe el fericit în maniera specific? lui. Nu de alta, da' s?racu' a stat pe str?zi, în frig, ?i când cu Ro?ia Montana, care, acuma, dac? nu mai d? nimeni bani demonstran?ilor, s-a fâsâit. De ce am zis c? sunt foarte interesante dolean?ele str?zii, cel pu?in cele care au ajuns sub ochii mei? P?i, dup? ce s-au t?v?lit pe jos ?i ?i-au dat ochii peste cap strigând „Jos dictatura !", cei din strad?, practic, cer „Sus dictatura!". C? nu-?i dau ei seama ce fac, este altceva ?i cred c? nici nu-i intereseaz?, pentru c? unii chiar asta vor, al?ii nu vor decât s? fie numi?i ?i ei ceva, pe undeva, indiferent ce zic ?ilal?i, iar pe al?ii nu-i intereseaz? decât s?-?i ia b?nu?u' pentru care stau în strad? pe frigul ?sta, ca s? poat? s?-?i deschid? ?i ei o afacere „democratic?".

Ceasornicarul nepriceput ?i „na?ia voievodal?"

Pornind de la ceea se întâmpl? zilele astea pe str?zile Bucure?tilor ?i de la propunerile care se fâlfâie prin cur?ile Cotrocenilor, un amic mi-a scris cam a?a: „Dac? nu e?ti de meserie ceasornicar ?i încerci s? repari un ceas, mai bine nu-l desface, c? sigur îl vei strica ?i mai mult". Subscriu la spusele lui, dar adaug ?i eu ceva. Trebuie s? dore?ti s? nu strici acel ceas! Zilele astea mi-au c?zut întâmpl?tor ochii pe o secven?? cu un actor cunoscut mai mult pentru conferin?ele ?i c?r?ile lui cu subiecte politice, chiar dac? le zice el istorice. Nu i-am urm?rit tot expozeul, s-ar putea ca, per total, s? fi spus ceva care este în contradic?ie cu ce am în?eles eu, dar eu m? rezum la ce am v?zut cu ochii mei ?i am auzit cu urechile mele. Spunea conferen?iarul actor c? noi suntem o na?ie voievodal? ?i d-aia nu merg lucrurile bine în ?ara asta, fiindc? nu am reinstaurat monarhia. ?tiu c? nu cite?te ce scriu eu, ?tiu c? niciunul dintre cei care citesc ?i-i împ?rt??esc opiniile nu îi vor spune, a?a c? vorbesc singur. ?i ce-mi spun eu când vorbesc singur? P?i, îmi spun c? toate na?iunile lumii au fost voievodale în istoria lor, pentru simplul motiv c? feudalismul nu învinsese doar într-o ?ar?, sau un grup de ??ri, precum comunismul care, de fapt, de?i învinsese, nici nu ap?ruse. Neavând propagandi?ti pe vremea aia, feudalismul s-a întins f?r? s? ?tie. Car'va'zic?, românii nu sunt unica na?ie voievodal?, în sensul conferen?iarului actor. Ce nu se poate explica este cum dracu de numai la noi nu merg treburile cum trebuie, de?i nici mul?i al?ii n-au r?mas voievodali? Sau, francezii, nem?ii, italienii, ru?ii, austriecii or fi, to?i, la fel de înapoia?i ca noi, dar nu observasem eu!? L-as mai fi întrebat pe conferen?iar dac? românii sunt acea na?ie voievodal?, care ar fi trebuit s? aib? monarhie ?i acuma, sau nem?ii? C?, altminteri, chiar nu în?eleg ce vrea s? zic?, de fapt.

P.S. M? pr?p?desc de dragul societ??ii civile! De ce? P?i, r?spunde la comenzi mult mai prompt ?i mai bine decât societatea militar?.

footer