Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Duminică, 08 Noiembrie 2015 16:35

Goodbye to gravity ?Când 30 de mii de oameni se aflau pe str?zile Bucure?tiului, manifestând împotriva guvernulu ?i a corup?iei generalizate ("corup?ia ucide!"), ?i al?i zeci de mii manifestau în toat? ?ara ?i în diaspora, pre?edinetele Klaus Johannis spunea de la tribuna Cotrocenilor: „A fost nevoie s? moar? oameni ca s? demisioneze guvernul!". Ar fi trebuit s? spun? „ca s? ne d?m demisia!", fiindc? ?i el trebuie s? ?i-o dea, dac? a ajuns s? spun? o asemenea enormitate! P?i, domnule Johannis, trebuiau s? moar? oameni ca dvs s? deschide?i gura, s? v? bucura?i de acest sesam politic? Dar ce-a?i f?cut s? Nu moar? oameni? A?i a?teptat s? moar? ca s? cad? guvernul? Ce-a?i f?cut s? întâmpina?i o asemena tragedie? Care sunt legile care ar fi oprit tragedia, nu sunt acelea?i legi care au favorizat corup?ia, starea actual? de criz? a României? Sau sunte?i p?rta? la ea, face parte din strategia „pa?ilor bine f?cu?i"? Ce-a?i f?cut ca s? Nu iese oamenii în strad?? Ce-a?i f?cut s? schimba?i guvernul prin lupt? politic?? Politica este o lupt?, nu? Cum a?i luptat dvs pân? acum de când v-au ales oamenii, o mic? parte dintre aleg?tori? A?i ar?tat cu mâna spre camerele de luat vederi ?i a?i spus c? voi m-a?i ales! („voi a?i decis ca eu s? stau aici"). Unii v-au ales. Majoritatea nu v-au ales. Milioane de aleg?tori nici nu au fost la vot. De ce? Fiinc? au v?zut în dvs un Pap?-lapte, un Gâg? al politicii, de care nu avea nevoie ?ara. Dumneavoastr? a?i uitat c? votul din noiembrie 2014 nu a fost un vot pentru, ci împotriva, adic? nu a fost un vot pentru dvs, ci împotriva lceluilalt, împotriva corup?iei generalizate, împotriva structurilor mafiote care guverneaz? ?ara! V-a ales lumea ca în vorba între dou? rele, dar ?i dvs sunte?i un r?u, nu v-au ales s? spune?i „ca eu s? stau aici"! Ce vre?i dovad? mai mare decât faptul c? timp de un an de zile a?i stat, nu a?i f?cut nimic, decât v-a?i plimbat cu consoarta unde nici dracu' n-a visat, c? a?i a?teptat s? moar? oameni ca s? deschide?i gura? P?i nu v-au ales ca s? lupta?i, s? face?i acel „lucru bine f?cut"? Care este lucrul bine f?cut care a ie?it din mintea sau bra?ele dumneavoastr?? A?teptarea? T?cerea? Naveta s?pt?mânal?? A?i condus ?ara de parc? a?i fi tr?it într-una f?r? probleme, de parc? a?i fi fost împ?rat sau rege, nu pre?edintele unei republici cu mari ?i grave probleme! Leul atac? prada, iar hienele vin ?i iau de-a gata! P?i când v-au ales oamenii - sau Facebook-ul -, problema ??rii era aceea?i ca acum: guvern corupt, structuri anchiloztate ale statului! Nu a?i f?cut nimic împotriva lor, dimpotriv?, a?i încurajat prin lipsa dumneavoastr? de personalitate, de ac?iune, tocmai haosul, ho?ia, corup?ia, care au dus la tragedia din 30 octombrie 2015, care a generat o nou? revolu?ie, mi?carea din strad?, iar strada a dus la c?derea guvernului!

A?i ap?rut ca o speran?? ?i v-a?i dovedit a fi o marionet?. Un figurant. Ca fostul rege devenit mumie la Palatul Elisabeta. Ce ve?i face cu aceea?i politic? a a?tept?rii? A?tepta?i ca s? se mi?te m?g?oaia, sistemul anchilozat al legilor a?a zis democratice, s? func?ioneze un parlament super gonflat ?i sofisticat, s? se aleag? un nou guvern?

Solu?ia este o dispari?ie total? a clasei politice actuale ?i înlocuirea ei cu oameni ale?i dintre manifestan?i, manifestan?i de valoare, cum s-a v?zut, unul ?i unul, din genera?ia internetului, a facebook-ului, a re?elelor de socializare, care i-a scos pe oameni în strad?. Câ?i parlamentari exist?? 588. Primii 588 de oameni care au donat sânge pentru salvarea r?ni?ilor din spitale, în tragedia de la Colectiv, s? fie numi?i în locul parlamentarilor actuali. Nu m? îndoiesc c? ei vor fi de o mie de ori ai buni, mai capabili, mai români decât actualii parlamentari. Altfel, alte lighioane vor profita de tragedie, iar actualii parlamentari ?i lipsa de opozi?ie real?, în frunte cu fantoma Johannis, au dus la la ie?irea oamenilor în strad?, care au impus aceast? c?dere a guvernului, la un moment de aerisire. România actual? este ca în fumul din Clubul Colectiv, care a asfixiat oamenii. Românii sunt asfixia?i de Clanul Colectiv al grofilor puterii, de structurile anchilozate ale statului. ?i vine din când în când câte un sacrificiu uman, câte o aerisire. Dar Marea Aerisire, pe care o visau românii în decembrie 1989, când va veni? Se va petrece o asemenea minune? M? îndoiesc. S-a v?zut cât de bine este înfipt? în m?g?oaia ei, clasa politic?. Vânzoleala trece, ei vor continua s? nu plece. Ar trebui ca ?i strada s?-?i continue revolta. Ar trebuie s? se fac? un guvern al str?zii, s? fie condus? ?ara de pe strad?? Este o abera?ie! Vine frigul, vin înghe?urile, trece ?i Johannis cu prima doamn? ?i escorta, ?i strada trebuie eliberat?, vine ?i poli?ia, vin ?i jandarmii, care îi ap?r? pe nesim?i?i ?i corup?i, a?a c? România democraturii este o ?ar? f?r? patrie, o ?ar? condamnat? la ru?ine!

footer