Revista Art-emis
Cinci func?ionari publici PDF Imprimare Email
Radu Toma   
Duminică, 01 Noiembrie 2015 23:48

Functionarul publicPrimul este Liviu Librescu, un fost om de ?tiin??, fizician, eminent profesor la Virginia Tech University din Statele Unite ?i erou ajuns ast?zi un bulevard din marele Bucure?ti. La 16 aprilie 2007 el a împiedicat un maniac asasin s?-?i continue crimele, dup? ce apucase s? ucid? 32 de studen?i, ?i a pl?tit cu via?a, salvând alte zeci de vie?i tinere. Profesorul israeliano-româno-american Liviu Librescu, n?scut la Foc?ani, se afla la cursuri, adic? performa func?ia ?i datoria public? de dasc?l ?i astfel, în ultimele clipe ale vie?ii sale, i-a înv??at pe oameni nu numai tainele fizicii, dar ?i cele ale sufletului. I-a înv??at noble?ea unic? a sacrificiului suprem, pentru ca vie?ile altora s? continue.

Al doilea func?ionar public din titlul acestui editorial este poli?istul-victim? Bogdan Cosmin Gigin? (28 de ani), de la Brigada Rutier? a Capitalei (120 de oameni), c?zut cu motocicleta într-o groap? l?sat? deschis? pe Bulevardul ?tirbei Vod? din centrul Capitalei, decedat dup? pu?in? vreme ?i înmormântat vinerea trecut?, înso?it fiind pe ultimul drum de sute de colegi îmbr?ca?i în uniforme. Bogdan a disp?rut ca antemerg?tor la coloana oficial? a ministrului Administra?iei ?i Internelor, Gabriel Oprea, la 20 octombrie, pe la 7 seara, în drum spre cas?. Au trecut, apoi, zile întregi, pân? când ministerul men?ionat a poftit s? dea publcit??ii date despe cele întâmplate – de bun? seam? au crezut c? pot ascunde adev?rul ?i mu?amaliza situa?ia. Poli?istul-erou c?zut la datorie a fost victima unor contractori neglijen?i ?i incon?tien?i, de la între?inerea drumurilor publice, criminali din culp? maxim?, precum ?i a abuzului lipsit de ra?iune ?i aduc?tor de moarte al unui vicepremier aflat în afara orelor de serviciu, adic? în drum spre halatul ?i papucii de cas?. Adic? Bogdan a fost victima unui personaj refulat ?i complexat din vremurile pre-decembriste care, dup? mul?i ani de ordine primite de sus, de umilin?e ?i mustr?ri de la tot felul de ?efi, a biciuit pân? la cap?t, pe ploaie, frig ?i asfalt alunecos, un poli?ist-erou, spre a-l duce acas? cu peste100 km la or? prin inima Bucure?tiului.

Al treilea func?ionar public din titlu este însu?i vicepremierul Gabriel Oprea. Cel care dovede?te c?, în aceste clipe, securitatea na?ional? a României începe cu insecuritatea personal? maxim? a poli?i?tilor din chiar preajma sa, cei care-l p?zesc, cei din coloana vicepremierului îns?rcinat cu securitatea na?ional? (?!). Iat? un paradox, urmeaz? parodiile. Prima, halucinant?, ar fi c? vicepremierul este mistuit de dorin?a de a avea catedre universitare ?i de a conduce doctorate. De a fi "profesor", la fel cum a fost profesorul Librescu. Reu?e?te s? fie o parodie patetic? a eruditului c?zut la datoria public?, datoria fa?? de studen?ii s?i. La fel, general cu patru stele câ?tigate la serviciul de manutan??, domnul Oprea a fost, este ?i va r?mâne o parodie de militar, neavând absolut nimic în comun cu spiritul ?i statura poli?istului-erou disp?rut zilele trecute în mod absurd, adic? în slujba, pân? la cap?t, a unui general-bufon încruntat, adic? sanchi sever, adic? ?i mai sanchi un om profund, adic? pas?-mi-te un om f.f. serios. Un general care începe s? semene tot mai mult cu "generalii" sud-americani fabrica?i de CIA ?i f?cu?i lideri în vreo ?ar? bananier?/cocotier?/petrolier?/cuprifer?/guanofer? (îngr???minte naturale din g?ina? de p?s?ri marine)/furnizoare de droguri etc. din America Latin?.

Al patrulea func?ionar public în aten?ie este pre?edintele Klaus Iohannis. A doua zi dup? asasinarea profesorului-erou Liviu Librescu, fostul pre?edinte al SUA, George W. Bush, l-a onorat în cadrul unui serviciu memorial ?i a declarat: "Acum dou? zile ne-a fost dat s? vedem oroarea, dar ?i acte extraordinare de curaj. Am v?zut acest curaj întruchipat într-un profesor numit Liviu Librescu. În momentul când asasinul a încercat s? intre pe u?? în sala unde profesorul î?i ?inea cursul, acest om brav a blocat-o cu trupul s?u ?i, astfel, studen?ii au avut timp s? fug? prin ferestre. În aceast? Zi a Amintirilor, acest supravie?uitor al Holocaustului ?i-a sacrificat propria sa via?? ca al?ii s? poat? tr?i. Iar în aceast? diminea?? noi, aici, îi onor?m amintirea ?i suntem mai puternici, înv??ând din pilda sa". La dou? zile dup? dispari?ia poli?istului-erou Bogdan Gigin?, pre?edintele Iohannis nu a rostit nici un cuvânt despre oroare, despre curaj, nelegalitate, bravur?, impostur?, sacrificiu, maimu??real?, onoare, despre anticul Plaut ?i a sa comedie Soldatul fanfaron, despre amintiri, sold??ei de plumb cu stele de tinichea ?i despre pilde pentru ceilal?i. Abia dup? o s?pt?mân?, l-a invitat pe premierul Victor Ponta s? ia, în sfâr?it, o pozi?ie fa?? de toate cele întâmplate.

Al cincilea func?ionar cu datorii uria?e fa?? de public este premierul Victor Ponta. Premierul tace. Demnitatea, onoarea ?i demisia au murit în România. Guvernul Victor Ponta, premier, vicepremier ?i mini?tri câ?i or fi (inclusiv Pre ?edintele - n.r.) le cânt? prohodul.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer