Revista Art-emis
?ara f?r? Patrie PDF Imprimare Email
  
Duminică, 01 Noiembrie 2015 23:38

Halloween dâmbovi?ean 2015, art-emisÎn ultimul timp am renun?at s? mai trimit la pres? vreun articol, fiindc? m-am l?murit c? victimele ?i c?l?ii coopereaz?, nu au nevoie de moral?. Prefer s? m? ocup de cercetare sau s? scriu romane, parabole. Sunt mai folositoare. Dac? scriu acum este pentru a ar?ta c? tragedia de la Clubul Colectiv era previzibil?, înc? de la accidentul aviatic din Apuseni, înc? de când s-a instaurat la Cotroceni Satana zâmb?rea??, liber-cuget?toare, iar nimeni nu b?nuie?te c? aceast? tragedie este doar vârful aisbergului, vor mai veni ?i altele, deja multe se petrec nev?zut, sunt mii, fiindc? ?ara în care tr?im nu mai are Patrie. Iar f?r? patria din cer, adev?rata patrie, nu e decât o ?ar? pe mâna Satanei. Are dreptate Gheorghe Zamfir când spune c? Satana este crea?ia Omului, nu a lui Dumnezeu. Ce nobil ideal exista în Grecia antic? atunci când se duceau tinerii s? lupte, s?-?i dea via?a pentru patrie. Ce însemna patria pentru un vitreaz ca Alcibiade? ?i mereu ne gândim la eroi când ne gândim la patrie. Patria este asociat? cu eroismul. Dar unde s-au dus cei 500 de tineri în noaptea de 30 noiembrie? La Halloween, s? se distreze, iar obiceiul vampiric n?scut în Transilvania (?) nu i-a iertat. Pentru cine ?i-au dat via?a cei 27 de tineri în ajun de Halloween?

La noi Patria s-a demonetizat total. Prea am avut o patrie virtuoas?, prea m?rea?? era, neasemuit?, precum patroana ei, Fecioara Maria. De aceea fariseii nu vedeau cu ochi buni aceast? patrie, trebuia sfâ?iat?, compromis?. ?i ne-au introdus îndoiala. ?i-a dat Iisus via?a pentru patria lui, care l-a alungat cu pietre? Nimeni nu ?inea seama c? patria lui e în cer. Trebuia f?cut om. Trebuia r?stignit. La fel România. Am auzit la New York un tân?r care spunea de ce a plecat din România: „O ?ar? care nu merit? s?-?i dai via?a pentru ea, nu mai e ?ar?. S?-?i dai via?a pentru patria de lut care nu mai exist?, pe care to?i au terfelit-o, au sfâ?iat-o, au rupt din ea? Sacrificiul a devenit o caricatur?, a?a cum orice mesaj a devenit ap? chioar?, ca ?i cum ai vorbi la pere?i. Jertfa, jertfirea bietului ciob?nel". ?i-apoi, în acest context, ce rost mai are ambâ?u'? S? fii primul într-o patrie de golani? Ce fel poate suna cuvântul patrie în gura unuia care vine aici de la Paris ?i varia-z? pe cultura român?, d? jos Coloana lui Brâncu?i, împreun? cu un Cacaministru ?i un pre?edinte zâmb?re?, ?i vrea s? încarce romboiedrele în vagoane, s? le duc? afar?, s? le pun? în fa?a casei lui, de pe Champs Elysées? Sau ce fel de patrie promova ?efu' I.C.R. când a pus zvastica la New York pe un ponei sau edita albume de art? cu ardei iu?i în vagin? Ce fel de patrie e aceea în care pataru?inea spunea despre marele Poet c? e „cadavru nostru din debara, de care trebuie s? ne debaras?m", iar pre?edintele ??rii îl decoreaz?? Ce fel de patrie mai e aceasta? Cum î?i permit a?a ceva în ?ara lui Eminescu? Î?i permit, fiindc? nu mai exist? Patria! ?i po?i s? fii primul într-o patrie al c?rei popor, cum a scris negru pe alb tot iceristu', are „structura fecalei"? ?i este aplaudat! Nu-l judec? nimeni. Îi aresteaz? pe ?ia care fur? dintr-un chio?c, s? se aud? la U.E. c? aici exist? lege, justi?ie, democra?ie, dar crimele de les majestate, care ucid Patria, cine le sanc?ioneaz?? Ba criminalii sunt promova?i, fiindc? fac politica anti-româneasc?, bineîn?eles, comandat? de la centru'... Alt centru', care ?i-a schimbat numai b?taia vântului.

Politicienii to?i, dar to?i, se fac c? nu v?d! Nu era de datoria Parlametului ??rii s? se sesizeze când cineva b?l?c?re?te poporul ?i pe sfin?ii lui? Nimeni nu simte, nu e deranjat c? Eminescu este transformat în cadavru de c?tre ?efu' I.C.R. - fostul- , care era p?tit cu bani grei, s? promoveze cultura român? în lume!? ?i el se promova pe sine. Îi bag? pe Eminescu, Blaga, Sadoveanu, Arghezi, Caragiale ?i restul valorilor la debara ?i se promova pe el, î?i traducea c?r?ile anti-române?ti în 17 limbi pe banii statului român! Asta se mai nume?te oare generozitate, toleran??, în?elepciune sau este vorba despre un popor f?r? patrie? Poporul la care m? gândesc eu, într-adev?r, nu mai are patrie. Iar cei care au ocupat-o, au r?stignit-o, o ucid din interior. Tragedia care s-a întâmplat la un club din sectorul 4 al Capitalei este una din consecin?e. Sunt mii, dar ascunse, nev?zute, asta îns? a fost prea vizibil?. M-a tulburat profund, m-am dus la biseric? ?i m-au rugat pentru cei mor?i. Apoi l-am întrebat pe Dumnezeu: Ce fel de Patrie e aceea, Doamne, în care se poate întâmpla ca 27 de tineri s? moar? ar?i de vii ?i al?i 185 s? aib? arsuri grave, cu care r?mân însemna?i pe via??? Nu a fost un atac terorist, nici o sinucidere în grup, cum s-a întâmplat prin Africa, cu nu ?tiu ce sect?, ci pur ?i simplu cinci sute de tineri s-au adunat într-un club s? s?rb?toreasc? ajunul de Halloween, s? asculte o forma?ie de muzic? rock alc?tuit? din cinci tineri ca ei, apoi s? desfac? ?ampanie, s? arunce confetti, s? se distreze. ?i deodat? un scurt-circuit a declan?at un incendiu devastator. Nu s-a aprins scena sau un col? din cl?dire, s? poat? fi controlat focul, ci simultan, s-a declan?at un iad general. Sala nu avea decât o ie?ire îngust?. Acoperi?ul, pere?ii, stâlpii erau c?ptu?i?i cu burete neignifug. Oamenii erau prin?i ca într-o cu?c?. Au ars ace?ti tineri ca ?obolanii, au murit prin asfixiere, un adev?rat infern.

Toat? presa interna?ional? ?i-a început jurnalele de ?tiri cu tragedia de la Bucure?ti, fiindc? a?a ceva nu s-a mai pomenit. Sunt fel de fel de tragedii, cade un avion, un elev nebun î?i ucide colegii cu mitraliera, un alt nebun arunc? o bomb? în timpul unei curse de maraton, tot felul de nenorociri, dar toate au o explica?ie. Numai tragedia de la Bucure?ti nu are nici una, fiindc? nimeni nu-?i închipuie ce se poate întâmpla când nu mai exist? patria. E un caz care dovede?te c? Dumnezeu ne d? armonia, iar r?ul satanic ?i-l face omul cu mâna lui. Patria din cer e una, iar cea de pe p?mânt cu totul alta. ?i când ea e abandonat?, e la discre?ia amartaloilor, a sataniza?ilor, devine o cazemat? din burete. F?r? Patrie, fiecare face ce-l taie capul. Via?a devine o loterie. Oricine poate s? moar? din nimic. Numai într-o lume f?r? Patrie nu exist? vinova?i. La noi sunt numai tragedii, nu ?i vinova?i. Numai efecte, f?r? cauze. La aceast? tragedie s-a ajuns prin dezmembrarea (nu descentralizarea!) statului, ?i la o lips? de responsabilitate general?. Cum s? mai lup?i pentru un ideal românesc într-o ?ar? condus? de o hait? anti-româneasc?, mereu la putere, indiferent câte alegeri „democratice" s-ar face, fiindc? e sus?inut? din afar? s? compromit? tot ce-i sfânt în Patrie? Patria, p?i ce rezonan?? avea acest cuvânt în gura lui Socrate? Suna ca Dacia, în gura lui Decebal! Sunt mereu cu gândul la trecutul ei glorios, s? fac pun?i cu viitorul, s? nu renun? la speran??, fiindc? eu cred c? români adev?ra?i mai exist?, cum sunt acei fabulo?i donatori de sânge, care ?tiu c? Patria înseamn? via??, iar mul?i î?i mai p?streaz? mândria, fiindc? nu noi putem decide aici ?i acum soarta unui popor, destinul unei patrii. Aceasta este Patria lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se uit? poate acum la ea, dar se va uita ?i mânia lui va fi cumplit?, ca un vârtej de foc va veni asupra distrug?torilor de neam ?i limb?! Mereu am fost cu Deus Absconditus, dar va veni ?i ziua lui Deus R?zbun?torul!

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer