Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Corvin Lupu   
Joi, 29 Octombrie 2015 08:18

Corvin Lupu -Tradarea-Securitatii 3 Textul pe care l-a publicat domnul gl. Rogojan are ?i menirea de a descuraja eventuale demersuri viitoare de acela?i fel cu ale mele, sau ale altor cercet?tori, inclusiv ale domnului profesor Troncot?. Are menirea ?i de a descuraja editurile s? mai publice lucr?ri care nu convin ?efilor fostei Securit??i. Cine are curajul s? se pun? cu ei? Dar, pe de alt? parte, este o iluzie s? credem c? adev?rul istoric va fi ?i în continuare împiedicat s? ias? la lumin?, de c?tre ace?ti cerberi ai „omertei", între care se afl? ?i domnul Rogojan. ?tiind multe ?i citind cartea mea, printre rânduri, dânsul ?i-a dat seama c? dac? ?tiu unele dintre lucrurile pe care le-am scris în carte, ?tiu ?i altele. A?a cum în precedenta carte, „România în decembrie 1989. De la revolta popular? la lovitura de stat", Sibiu, Editura Techno Media, 2010, nu am scris unele lucruri pe care le-am publicat doar acuma, tot a?a mai sunt altele, care ar putea fi publicate într-o viitoare carte. Cât despre „cumetriile" dintre mine ?i domnul general Troncot?, la care face referire în textul mizerabil pe care l-a trimis prin toat? ?ara, nu au existat ?i nu exist?. D-lui Troncot? nu i-am f?cut nici un favor, ci i-am recunoscut, ca fost ?ef al unor structuri academice, ni?te merite, de aceea l-am angajat ca asociat la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, unde este actualmente titular. Dac? o colaborare pân? în prezent corect?, înseamn? „cumetrii", atunci, da, avem „cumetrii". Prezen?a mea în Consiliul ?tiin?ific al publica?iei „Vitralii - lumini ?i umbre"- Revista veteranilor din serviciile române de informa?ii, nu se datoreaz? domnului prof. Troncot?, ci propunerii domnului general Iulian Vlad, acceptat? de domnul director Filip Teodorescu ?i, desigur, de finan?atorul publica?iei, respectiv de S.R.I. Deci, din nou, domnul gl. Rogojan nu este foarte informat. În ultima vreme nu am mai publicat, pentru c? mi s-a cerut s?-mi modific textele ?i s? ascund anumite umbre din istoria Securit??ii, ceea ce nu am acceptat ?i prefer s? fiu scos, decât s? semnez lucruri neadev?rate. Eu nu am cerut o pozi?ie de onoare la „Vitralii" ?i nu mi-am oferit serviciile, ci am fost rugat. Fiindc? ?i eu m? pricep la informa?ii, nu numai la istorie, ?tiu de ce îl ponegre?te domnul gl. Rogojan în halul acesta pe dl. prof. Troncot?. ?tiu ?i de ce l-a reclamat f?r? temei la unul dintre fo?tii directori ai S.R.I. Faptul c? nu a avut temei a fost stabilit de o comisie numeroas? de anchet?, numit? prin ordin al directorului, care a constatat c? reclama?ia dumneavoastr? a fost calomnioas?.

Din alt punct de vedere, este frumos c? domnul gl. Rogojan, c? îi ia ap?rarea d-lui general Vlad. ?i eu l-am menajat ani de zile, mai ales dup? ce s-a îmboln?vit d-na Ana Vlad, Dumnezeu s-o odihneasc?. Dar, alegând s? cercetez istoria contemporan? ?i recent? ?i fiind o persoan? care, prin natura pozi?iei în societate, am cunoscut mul?i oameni importan?i, sunt în aceast? situa?ie de a considera c? profesia este pe primul loc, iar ocolind zonele dureroase ale istoriei, ?i menajând cunoscu?ii, amicii ?i prietenii, nu pot s? fac nimic. Adev?rul sup?r?rii domnului Rogojan, ca ?i al altor persoane implicate în marea tr?dare din decembrie 1989, este c?, scriind aceast? carte, am ridicat o lespede sub care fuseser? ascunse fapte mizerabile ?i unii dintre vinova?ii de tr?dare, pe care dumneavoastr? îi ap?ra?i acum, inclusiv prin vechea metod? securist? de împro?care cu noroi a celor care spun ceea ce nu convine ?i prin alte m?suri specifice. A mai scris c? unele edituri au refuzat publicarea c?r?ii mele. Da, de frica Securit??ii! A b?gat frica în români atât de tare încât le este fric? de securi?ti ?i dup? un sfert de secol. Acesta este adev?rul. Ei nu ?tiu c?, acuma, fo?tii securi?ti inofensivi ca ni?te gâze. To?i cei care sunt cercet?tori autentici, ca ?i cei din interiorul sistemului informativ, ?tiu c? eu am dreptate ?i am scris adev?rul în c?r?ile mele, iar contrazicerile domnului gl. Rogojan sunt „fumigene" pentru opinia public?. Românii au fost bulversa?i 25 de ani de aceste manipul?ri! Ar trebui s? se opreasc?! Este cert c? adev?rul sup?r?, nu minciunile. Domnul gl. Rogojan a citit cartea mea scrâ?nind din din?i, ca ?i alte cadre de comand? din fosta Securitate care se simt afectate ?i a scris recenzia mea tulburat ?i cu toate angoasele nemul?umirilor post-decembriste, reactivate. Dac? scriam minciuni, nu se sup?ra nimeni pe mine. Cei care spun adev?rul au pu?ini prieteni ?i mul?i du?mani... Cititorii nu vor în?elege mai nimic din disputa noastr?. Pentru a judeca, trebuie citit? cartea.

P.S.
1) Nu toate informa?iile domnului gl. Rogojan despre mine ?i familia mea sunt corecte. Are scuza c? pe vremea Ceau?e?tilor, când dânsul era foarte aproape de vârf, eu eram doar un om de rând, cu dosar de cadre foarte prost. Dl. gl. Vlad nu l-a cunoscut niciodat? personal pe tat?l meu, pentru c? nu le-am f?cut cuno?tin??. Dl. Vlad a vorbit doar telefonic, de mai multe ori, cu mama mea. Când ne-am cunoscut, dl. g-ral Vlad m-a c?utat pe mine, nu eu pe domnia sa.
2) Dac? domnul gl. Rogojan a scris acele mizerii despre mine, doresc s? v? spun c? ?eful dânsului are o p?rere foarte bun? despre profesionalismul meu. Cu ocazia unei întâlniri a absolven?ilor unei clase de ofi?eri de mili?ie, din vremea când dl. gl. Vlad era comandant, un colonel de mili?ie de la Sibiu, pe nume Remus Com?nici, fost adjunct al ?efului Poli?iei, l-a întrebat pe dl. general ce p?rere are despre istoricul Corvin Lupu. Dl. Iulian Vlad a r?spuns: „Este un mare istoric!" Eu nu m? cred un mare istoric, dar ?tiu un lucru: am scris cartea cu bun?-credin?? fa?? de cititori ?i fa?? de profesiunea mea.
3) Cu vreo doi-trei ani în urm?, dl. gl. Vlad m? ruga s? îl ponderez pe dl. col. Filip Teodorescu s? nu „mai fluture stindardele" fostei Securit??i, c? nu este bine. Un serviciu secret trebuie s? stea în umbr?. Nu cumva ?i domnul gl. Rogojan „flutur? stindardele" ?i roste?te minciuni?

footer