Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 11 Octombrie 2015 22:35

Petru Romo?an, art-emisÎn România postcomunist? se plagiaz? într-o veselie, în draci. Cine nu e plagiator azi pe fostul plai mioritic? Fraierii ?i expira?ii! Mini?trii plagiaz?, deputa?ii ?i senatorii plagiaz?, generalii ?i coloneii plagiaz?, directorii ?i secretarele plagiaz? ?i ei. Scriitorii ?i ziari?tii plagiaz?. Iar România e o ?ar? plin? de doctori. Doctori în drept, în economie, în administra?ie, în strategie, ap?rare ?i informa?ii, în literatur? beletristic?, în istorie, în agricultur?, în ecologie etc. Doctori fraudatori, desigur. Citeam chiar în „România liber?": „Teza de doctorat a fostului ministru al S?n?t??ii, Eugen Nicol?escu, prezint? multe semne de incorectitudine ?tiin?ific? ?i suspiciuni de plagiat. Fragmente din c?r?ile altor economi?ti se reg?sesc în lucrarea acestuia, f?r? a fi citate potrivit regulilor academice. Mai mult, în anul în care Nicol?escu ?i-a sus?inut teza, coordonatorul s?u ?tiin?ific, prof. univ. dr. Eugen ?urlea, îi era subaltern în Ministerul S?n?t??ii." Multcontroversatul profesor ?urlea are un punct de vedere foarte original, f?r? îndoial? românesc din epoca plagiatului: „Nu se foloseau ghilimelele, a?a cum se cere acum". În plus, tot dup? „România liber?", Eugen Nicol?escu este, din anul 2010, lector universitar doctor titular la Universitatea Cre?tin? „Dimitrie Cantemir", Facultatea de Finan?e, B?nci ?i Contabilitate. „Doctorul" Nicol?escu îi înva?? ?i pe al?ii, f?r? ghilimele.

Al câtelea plagiator e fostul ministru Eugen Nicol?escu de la Victor Ponta încoace? Mai ?ine cineva socoteala? Leg?tura dintre furtul intelectual pe scar? larg? ?i furtul pur ?i simplu, corup?ia, traficul de influen?? practicate de presupu?ii servitori ai statului ar trebui s? fie evident?, dar nu prea e. Plagiatul nu e decât dimensiunea intelectual?, cultural?, profesional? a practicilor comune politicienilor ?i oamenilor de afaceri aresta?i sau trimi?i deja în judecat?. Dar mai e un detaliu, unul foarte concret ?i înc? ignorat: To?i ace?ti doctori fraudatori fur? direct din bugetul statului. Doctoratul - fals - le permite, conform legisla?iei în vigoare, s? urce în rang ?i s? primeasc? retribu?ii crescute, iar ace?ti bani sunt lua?i direct din buzunarele celorlal?i, ale celor f?r? doctorate (false). De ce sunt remunerate doctoratele e o alt? discu?ie care ar trebui s? aib? loc cândva. În orice caz, ?inând cont de flagelul plagiatului la doctorate, gaura din buget nu e deloc neglijabil?. Cine r?spunde?

S? cit?m aici ?i dintr-un forumist cu „nickname"-ul Dr. Copy-Paste Victor Viorel: „Revolu?ia din Decembrie 1989 a fost f?cut? pentru a o înl?tura de la putere pe Tov?ra?a Academician Doctor Inginer Elena Ceau?escu, Vice-Prim-Ministru al Guvernului României ?i aducerea în aceea?i func?ie a Profesorului Doctor Docent, Generalul Colonel Gabriel Oprea!" Domnul Gabriel Oprea, cel care a acordat o gr?mad? de doctorate contestate deja unor celebrit??i din servicii, ap?rare ?i politic?, are ?i el o reputa?ie-beton de plagiator. ?i, la fel ca în cazul Elenei Ceau?escu, nu i se g?se?te diploma de studii juridice.
În România se plagiaz?, se fur?, ?i ?ara se descompune, se scufund? sub ochii no?tri.

footer