Revista Art-emis
Partide locale, partide regionale - ultima speran?? democratic?? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 07 Octombrie 2015 19:26

Petru Romo?anMai are scumpa noastr? ?ar? vreo ?ans? ? Dup? câte le ?tim ?i le vedem zilnic, dup? politizarea extrem?, sinistr? a vie?ii publice, la un nivel de genunchiul broa?tei, ce speran?e s? mai ai?! Vidanjorii politici de toate culorile ?i de toate obedien?ele, seconda?i de incompeten?i ?i interlopi, au pus ??ri?oara pe butuci, au violat-o, au vândut-o ?i au tr?dat-o, au murd?rit-o ?i au umilit-o ca niciodat?, cum nu s-a întâmplat nici m?car în criminalii ani '50 de ocupa?ie ruseasc?-sovietic?-bol?evic?. Cu toate pu?c?riile, lag?rele ?i Canalul de atunci. Dar oare crimele se pot compara? Ce fel de politic? extern? mai are România ? Nici una! Bogdan Aurescu, George Maior, Laz?r Com?nescu ?i al?ii ca ei sunt doar ni?te figuri func?ion?re?ti mediocre ale anilor de umilin?? pe care-i tr?im f?r? explica?ii ra?ionale furnizate de cineva. Ce planuri de dezvoltare pe termen lung mai avem ? Nici unul. Jaf ?i îmbog??ire rapid? prin orice mijloace. Blocuri faraonice ca ni?te W.C.-uri care desfigureaz? ora?ele. Prost gust pe strada principal?. Vulgaritatea ?i dezm??ul unor pr?d?tori. Recent au fost inculpa?i vreo ?ase profesori de la Facultatea de Medicin? din Craiova pentru c? îi treceau pe studen?i la examene pe mit? ?i pe cadouri penibile. Doctorii de mâine vor fi ni?te m?celari amatori pentru c? nu ?i-au luat cinstit examenele. Iar pacien?ii lor nu vor fi neap?rat, cum ar fi cazul, doar politicieni. Inginerii ?i arhitec?ii de mâine vor fi pesedi?ti de-ai doctorului plagiator Victor Viorel. Cl?dirile se vor pr?bu?i la urm?torul cutremur. Profesorii ?i juri?tii vor fi peneli?ti sau pedeli?ti. Cum vor fi educa?i copiii ?i cum vor fi f?cute legile peste câ?iva ani ?

La prima ?i chiar la a doua vedere, România nu mai are nici o ?ans?. Cei mai buni, cei mai harnici ?i capabili de efort au cam plecat ?i se preg?tesc s? plece pe alte meleaguri, mai s?n?toase la cap, mai democratice. O popula?ie oarecare locuie?te o suprafa?? geografic? oarecare. - o ?ar? frumoas? -, dar popula?ia, geografia ?i legile nu mai reu?esc s? fac? un tot viabil. România e azi o colonie. Toat? lumea a c?zut de acord. Dar mâine va fi ?i mai r?u. Sau nu va mai fi nimic.
Poate singura speran?? care ne mai r?mâne s? fie aceea c? la alegerile viitoare, cele locale mai întâi, cele trei partide care fac azi jocurile (P.S.D., U.N.P.R., P.N.L.) vor fi b?tute m?r de nou-înfiin?atele partide cu trei membri la baz?? Într-adev?r, ce persoan? dotat? cu o ra?iune minimal? va mai vota cu P.S.D., U.N.P.R. sau P.N.L., dup? câte le-am v?zut în to?i ace?ti ani? Desigur, cu excep?ia celor implica?i direct în nenorocire, în lan?ul trofic al corup?iei, al sl?biciunilor. ?i care nu sunt pu?ini. Sute de mii? Milioane? Ar mai fi vreo ?ans? s? apar? oameni noi, responsabili, în locul ho?ilor, impostorilor, clien?ilor D.N.A. ?i interlopilor? Apropo, câ?i dintre consilierii din marile ora?e, începând cu Bucure?tiul, reprezint? de fapt banii interlopilor, ai infractorilor sau interesele unor ofi?era?i amatori? Mai au provinciile ?i ora?ele noastre oameni ?i energii pozitive care s?-?i asume soarta acolo, în locul în care ?i tr?iesc zi de zi, f?r? s? mai a?tepte ceva de la un centru contaminat, corupt ?i aproape deloc na?ional? Ce leg?tur? au avut, de exemplu, Traian B?sescu, Elena Udrea, Emil Boc cu Maramure?ul, Hunedoara sau Tulcea? Aceea?i întrebare e valabil? ?i pentru Victor Ponta, Liviu Dragnea sau Valeriu Zgonea. ?ansele noastre, ale românilor, sunt azi foarte reduse. Repet?m, reamintim, înt?rim: mul?i dintre cei mai harnici, dintre cei mai cinsti?i, dintre cei cu fric? de Dumnezeu au cam plecat. Discu?iile interminabile despre votul celor din afara ??rii sunt, evident, de un fals mortal. Votul sau non-votul celor pleca?i nu ne mai ajut? cu nimic. H?mesi?ii f?r? preg?tire ?i meserie, repeten?ii, plagiatorii, dubio?ii ?i nebunii le-au luat în vitez? locul celor absen?i ?i ne fac, bine instala?i la manete, o ?ar? imposibil?, de nelocuit. O ?ar? irespirabil?, a?a cum n-a mai fost.

footer