Revista Art-emis
V? mai aminti?i? PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 20 Septembrie 2015 19:36

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisÎ?i mai aduci aminte, doamn??

Mai ?ine cineva minte c? undeva prin ianuarie 2014 pomeneam eu ceva despre ni?te arabi care ar urma s? fie str?muta?i prin România din ordine înalte, despre MEK ?i transhuman??? Atunci probabil cei care au citit au spus c? am b?ut cucut? ?i c? visez conspira?ii. V? mai aminti?i de scandalul cu cele dou? fete de la Externe, Raiciu ?i Danamarca? V? mai aminti?i c? pe atunci se vorbea despre un plan discutat de ministrul român de externe ?i John Kerry privind dislocarea a 3.000 de arabi în România? Pentru cine a uitat, s? reciteasc? articolul ?i s? vad? dac? nu cumva planul se pune în aplicare acum. Pe vremea aia se vorbea de 3.000 de membri MEK. Între timp num?rul a crescut ca preten?ii dar s-a diminuat ca posibilit??i. Nu-i nimic, planul merge înainte.

Nedumeririle lui Tavi

Un bun coleg ?i prieten de-al meu, Martin Octavian, rezervist ca ?i mine, scria acum trei s?pt?mâni un articol în care, retoric, se b?tea cu palma peste cap, oltene?te, neputând s? în?eleag? de ce nu în?elege problema asta a refugia?ilor. De atunci ?i pân? acuma refugia?ii au fost întor?i pe dos pe toate posturile de televiziune, zilnic, întreb?rile colegului meu nu au fost niciodat? dezb?tute nici m?car amintite, pentru c? nu sunt de bon-ton, orientarea este alta:
- unii vorbesc despre „am?râ?ii" refugia?i f?r? a spune îns? cine a dus la aceast? situa?ie, sau care este rolul marilor puteri euro-atlantice declan?atoare a „prim?verilor" arabe în aceste state;
- al?ii vorbesc despre pericolul rusesc ?i situa?ia bie?ilor Ucrainieni, victime de fapt ale acelora?i puteri care i-au pus s? î?i dea pantalonii jos în fa?a lui Putin ?i acuma nu le dau nici vaselin?. Ace?ti agitatori care nu mai pot de grija ucrainienilor- care cic? ar fi prietenii tradi?ionali ai românilor probabil înc? de pe vremea lui Taras Bulba, dar mai ales înc? de pe vremea pogromurilor din timpul celui de-al doilea R?zboi Mondial- încearc? s? spun? c? invazia arab? este manevrat? de Putin, ca s? fac? lumea s? uite de Ucraina. Penibil? încercare de intoxicare. De fapt de Ucraina au uitat to?i înc? dinainte de a îi b?ga în gura ursului. Ucraina este doar motivarea prezen?ei americanilor în preajma Rusiei, în Marea Neagr? ?i a redisloc?rii bazelor germane. Nu c?uta?i vinova?i acolo unde nu sunt, întreba?i-l pe John Kerry c? el ?tie tot despre aceast? transhuman?? pus? la cale de C.I.A.

Variante sentimentale dar ireale

Cei mai penibili sunt cei care vorbesc f?r? s? ?tie, despre faptul c? mul?i dintre refugia?i ar proveni din Eritreea. De ce de acolo? Pentru c? ?tiu ei, cei care vin cu astfel de ?tiri, c? acolo oamenii sunt s?raci ?i dac? sunt s?raci trebuie comp?timi?i ?i d? bine la imagine. Ceea ce nu ?tiu ei este faptul c? Eritreea este un stat ortodox, în care arabii nu reprezint? mai mult de 36% din totalul popula?iei, iar ace?tia nu au nici un fel de probleme din partea popula?iei locale. Am stat 10 luni în Assab, port la Marea Ro?ie în Eritreea, cu un mare procent de arabi ?i via?a lor nu era sub nici o form? amenin?at?, cred c? nici ruga?i nu ar pleca de acolo, a?a c? includerea eritreenilor între emigran?i este o mare plezneal? dar r?suflat?, aruncat? a?a. ca s? dea la num?r. Poate ori fi câ?iva emigra?i de origine din Eritreea, dar pleca?i prin alte state arabe poate, când cu prim?verile, la ciolan, la noroc sau pl?ti?i, dar nicidecum pleca?i din Eritreea special pentru a emigra în Europa, oropsi?i de regim. Toate aceste date sunt intoxic?ri ?i înc? de proast? factur?, f?cute de amatori. Singurii care se plimb? prin Eritreea ?i Etiopia sunt triburile Affar dar ei se mi?c? ?i c?l?toresc de sute de ani, sunt nomazi, nu ar l?sa c?milele pentru metrou nici împu?ca?i.

Abureli

Dup? atâtea discu?ii ?i dezbateri sterile în care conduc?torii ??rii se fac c? sunt îngrijora?i ?i c? se opun invaziei programate ?i comandate, televiziunile se fac c? analizeaz? situa?ia, politicienii se fac c? se adun?, iar emigran?ii se fac? c? fug de nici ei nu ?tiu ce, întreb?rile puse de colegul Martin r?mân în picioare ca românul în furtun?, ca s? parafrazez clasici învia?i, ba mai mult, apar altele la fel de retorice ?i la fel de neb?gate în seam? pentru c? pe m?sur? ce trece timpul, stima?ii no?tri guvernan?i î?i dau cu stângul în dreptul cu un profesionalism demn de o cauz? mai bun?.

Cine r?spunde?

Iat? ce nu în?eleg eu, peste ceea ce nu în?elegea colegul meu: dac? ajutorarea ?i cazarea a?a zi?ilor refugia?i este nu doar l?udat?, nu doar necesar?, nu doar umanitar? ?i legal?, ci chiar impus?, de ce cei care îi aduc în Europa sau îi transport? în camioane sunt învinui?i de trafic ?i aresta?i? De ce cei care vin cu vapoarele, sau cu b?rcile, sunt primi?i cu bra?ele deschise, nimeni nu îi întreab? pe proprietarii acestor vase nici de ce i-au adus nici de unde i-au pescuit ?i nici cu câ?i bani s-au f?cut, iar cei care încearc? s? treac? grani?a cu câteva buc??i sunt aresta?i ?i trata?i drept trafican?i? Nu fac ?i ei tot ce fac ceilal?i doar c? o fac la scar? mai mic? ?i pe ro?i nu pe ap?? S? în?eleg de aici, c? în U.E., ca ?i în România, traficul ?i f?r?delegile sunt admise ?i se închid ochii doar dac? sunt f?cute la scar? mare ?i cu ?tirea autorit??ilor care î?i iau zeciuiala iar „g?inarii", „priva?ii" care lucreaz? pe cont propriu ?i la scar? mic? sunt aresta?i ? Eu cam a?a în?eleg, mi se pare mie c? numai Germania are dreptul s? stabileasc? cine ?i unde va fi repartizat, pe unde ?i cum va veni, orice alt? variant? este ilegal?. P?i a?a se explic? ?i reac?ia lui Iohannis care este ?i el tot neam?. Tot ce accept? sau stabile?te el este bun ?i legal, ce este decis de al?ii este ilegal, are colesterol ?i d? diabet. Dac? dup? Septembrie 2001 era de bon ton s? vorbe?ti despre pericolul arab, despre musulmanii care reprezentau cea mai mare amenin?are la adresa democra?iei Euro-Atlantice, dac? urm?rirea lui Osama ?i uciderea talibanilor dar ?i a miilor de civili nevinova?i femei ?i copii în Afganistan au fost nu doar subiecte de prim? pagin? ci chiar obliga?ii ale statelor „civilizate", de ce acuma Consiliul pentru Combaterea Discrimin?rii este gata s? îi amendeze pe cei care acum amintesc despre aceste pericole în România? A pus cineva monopol pe pericolul arab ?i noi nu ?tim? Ceea ce pentru prietenii strategici reprezint? pericol, pentru noi reprezint? man? cereasc?? Atunci de ce încearc? aceia?i oameni s? ni-i bage pe gat pe ru?i, de ce putem vorbi despre pericolul rus în România dar nu ?i despre pericolul arab sau terorist? De ce trebuie s? import?m prieteni sau du?mani, pericol sau lini?te, noi nu putem avea proprii no?tri du?mani, trebuie neap?rat s? îi primim prin SMS sau ordin de la al?i? Cât de milogi ?i lipsi?i de coloan? vertebral? au devenit conduc?torii României încât trebuie s? accept?m tot ce ne bag? pe gât al?ii? De ce ne l?s?m condu?i acolo unde al?ii vor indiferent cine ar fi ei? Pentru ca liderii no?tri s? stea lini?ti?i pe scaun f?r? teama c? vor primi un Big Dislike care s? îi dea jos de pe scaune? Nu suntem cumva prea la?i ?i umili ?i ne vindem independen?a de dragul de dragul unor împrumuturi?

De ce face atâta scandal domnul Iohannis vizavi de cotele impuse ?i de ce nu spune nimic despre cota de 1.700 acceptat?? Când a acceptat-o ?i pe cine a întrebat? Acuma se bate cu c?r?mida patriotard? în piept strigând c? nu e corect ca al?ii s? stabileasc?, f?r? s? îl întrebe, o cot?, dar el ne- a întrebat pe noi când a stabilit cota de 1.700? El de fapt a acceptat nu doar cota de 1700 ci ?i pe cea de 6.000, înc? de pe vremea când premierul anun?a c? face o moschee pentru 6.000 de suflete arabe de?i la vremea aia România nu avea nici 1.000 în toat? ?ara. De ce nu ne vorbe?te domnul Iohannis despre aceast? afacere la care este p?rta?, de ce joac? rolul indignatului ?i nu l-a întrebat de exemplu pe domnul Ponta acuma 3 luni pentru cine face moscheea? Pe români cine i-a întrebat dac? doresc emigran?i în România, indiferent câ?i? Pe români cine i-a întrebat dac? sunt dispu?i s? î?i bage în ?ar? membri ai statului Islamic sau agen?i ai diferitelor servicii purt?tori de steaguri false? De ce sunt pedepsi?i sau pu?i în discu?ie cei care pe drept cuvânt (nu m? refer la B?sescu, pentru c? ?i el face un joc politic, îl doare în cot de soarta României) se întreab? ?i îngrijoreaz? de viitorul ??rii? A devenit cumva un delict s? fii patriot sau s? pui întreb?ri vizavi de viitorul t?u? De când asta ? A fost schimbat? Constitu?ia sau au venit de la „Centru" abrog?ri la Constitu?ie?

Omerta sau mucles?

Despre toate aceste lucruri nu vorbe?te nimeni, aceste întreb?ri nu le pun televiziunile pentru c? ?i ele sunt subordonate financiar ?i politic ?i ele sunt conduse de al?ii tot din afara ??rii ?i ele sunt îmbâcsite de agen?i de toate culorile ?i na?iile, cu nici eu nu mai ?tiu câte cet??enii, care apar la tv ?i ne dau lec?ii de democra?ie ?i patriotism. De ce? Pentru c? România, la nivelul tuturor puterilor din stat este vândut?, iar românii, a?a cum spuneam acum patru ani, dorm ?i tac, privesc la scandalurile de doi bani de pe posturile care prezint? circ mediatic, scandalurile Z?vorancei, iubirile Crudu?ei, firele de p?r ale lui M?ru??, ?paga lui Oprescu sau milionul lui Maz?re ?i alte subiecte fierbin?i de acest gen sau plâng de mila copiilor arabi prezenta?i de propaganda " democrat?" ag??a?i de fustele mamelor sau parâmele vapoarelor, dar nu se gândesc de loc la viitorul copiilor lor care se "dezvolt?" dragii de ei spectaculos sub cancerigenele hormonilor din Mc Donald ar?tând la 10 ani ca africanii la 20 dar mult mai bolnavi. A?a suntem noi milo?i, ne emo?ioneaz? orice str?in cu vest? Semtex dar nu vedem cum ni se umfl? copii cu pompa ?i cum ni se vinde ?ara cm cu cm. Românii aveau marele noroc de a fi concet??eni cu dou? din cele mai prolifice na?ii europene, ungurii ?i ?iganii ca s? îl citez pe domnul Consul al României la Bonn. Acuma ace?tia au mare concuren??. Vom asista la concursuri de multiplicare care vor bate performan?ele aparatelor Xerox.

Amenin??ri ?i ?antaj la nivel înalt

Interesant dar neb?gat în seam? este faptul c?, v?zând c? o serie de ??ri europene crezute sau considerate vasale de c?tre Germania nu vor s? accepte ordinele Kaiserului, cancelarii iau m?suri radicale, trimit armata la frontiere, acum nu mai vor emigran?i, acum ?antajeaz? cu m?suri juridice, financiare, politice ?i cine ?tie în curând ?i militare, de ce nu? S? fim mândri, avem un pre?edinte neam?... parc? cu aceast? calitate a câ?tigat alegerile ?i cu apropierea sa de madam Merkel. Acum domnul Klauss spune c? nu are posibilitatea s? primeasc? mai mult de 1.700 de agen?i, el s?racu ar accepta, dar acum în acest moment doar atât poate b?ga el pe gât românilor ?i cere umil în?elegere. El s?racu a luat act cu oarecare nemul?umire, dar nicidecum sup?rat sau deranjat, de cotele apelor Dun?rii, el face tot ce poate dar acum nu poate mai mult ?i sper? ca mama Merkel s? nu îl trag? de urechi tocmai pe el, fiul ei iubit dar mai ales devotat. Dac? mama Germania va da ceva fonduri guvernului român atunci Klaus va fi gata s? pun? la dispozi?ie terenuri, ?i tot ce trebuie pentru str?mutarea arabilor pe teritoriul b?trânei Dacii, dar undeva la Sud de Carpa?i, c? la Nord se sup?r? sa?ii ?i ungurii.
Dormi române, dormi în pace, ?ara asta praf se face!

footer