Revista Art-emis
Casa lui Hitler a fost renovat?... PDF Imprimare Email
Radu Toma   
Duminică, 06 Septembrie 2015 21:55

Casa lui Hitler de la Berghof-BerchtesgadenNici N.A.T.O., nici U.E. nu vor proteja România

Stratfor este o agen?ie privat? american? cu sediul la Austin, în statul Texas, în ultimii ani ?i-a câ?tigat recunoa?terea la nivel mondial prin strângerea ?i procesarea de informa?ii din întreaga lume, pe care le folose?te în realizarea de rapoarte, ?tiri economice, politice ?i geopolitice, precum ?i analize militare. Fondatorul ?i conduc?torul ei, George Friedman, a fost la Bucure?ti în urm? cu mai bine de 2 ani ?i, în prezen?a unui public simandicos ?i restrâns (Victor Ponta, Ion Iliescu, Mugur Is?rescu ?i adjunctul lui, Florin Georgescu etc.) a sus?inut un discurs inteligent ?i plin de surprize pentru urechile audien?ei. A spus, de pild?, c? nici N.A.T.O. ?i nici U.E. nu vor proteja România, c? Statele Unite sunt interesate s? aib? o rela?ie cu Bucure?tiul numai dac? acesta este capabil „s? diminueze influen?a ru?ilor" în Europa. Adic? a oferit celor de fa?? o mostr? pu?in încurajatoare de umor negru englezesc, în sensul c? le-a dat românilor vestea proast?, c? s-au chinuit degeaba s? intre în N.A.T.O. ?i U.E., ?i vestea bun? c? bine ar fi s? se certe cu superputerea vecin?, Rusia, dac? vor s? fie prieteni cu superputerea de la mii de kilometri de ei, America. Dup? acea întâlnire ?i cuvinte de pomin?, de la Bucure?ti, de acum mai bine de 2 ani, acest sfâr?it de var? l-a prins pe domnul Friedman tot în Europa, dar în alt? parte. La Berghof, fosta re?edin?? de vacan?? din Tirolul german a lui Adolf Hitler, pe un munte din Alpii bavarezi, nu departe de Salzburgul austriac ?i nu foarte departe de ora?ul unde s-a n?scut el însu?i ?eful Stratfor, la Budapesta, în Ungaria. În egal? m?sur? locul, Tirolul, dar ?i o aniversare - 1 septembrie 2015, 76 de ani de la izbucnirea celui de Al Doilea R?zboi Mondial - l-au inspirat pe ?eful Stratfor s?-?i aduc? aminte ?i s?-l mai ia la anlizat înc? o dat? pe fostul lider al Germaniei ?i al Celui de Al Treilea Reich german, de la 1933, la 1945. Dup? 76 de ani, crede domnul Friedman, are sens s? încerc?m, din nou, s? în?elegem de ce ?i cum fostul Führer, Germania lui ?i r?zboiul lui au schimbat lumea. Este dificil s? afl?m r?spunsurile c?utate, crede analistul geopolitic american, pentru c? este dificil s?-l separi pe Hitler de imaginile celui mai devastator r?zboi din istoria omenirii, s?-l separi ?i apoi s?-l judeci la rece. Luând-o, îns?, pe îndelete, Friedman consider? c? prima schimbare major? adus? de Hitler ?i r?zboiul lui este c? au distrus fosta hegemonie a Europei asupra celei mai mari p?r?i a lumii, precum ?i influen?a ei globalist?. ?i, într-adev?r, dup? numai 15 ani de la încheierea r?zboiului, Marea Britanie, Fran?a, Belgia ?i Olanda ?i-au pierdut imperiile, marea conflagra?ie le-a sleit de for?a ?i voin?a de a mai de?ine teritorii peste m?ri. În consecin??, dispari?iia imperiilor coloniale a modificat forma geopolitic? a întregii lumi ?i a ar?tat tuturor chipul unei Europe lipsite total de ambi?ii de cre?tere ?i dominare, pe de o parte ?i, pe de alt? parte, a unei Europe devenite extrem de precaut? în materie de politici interna?ionale, mari sau mici, indiferent de dimensiunea lor. Lumea este, ast?zi, un loc mai bun f?r? Hitler, dar ?i f?r? imperiile britanic ?i francez. Cu alte cuvinte - l-am parafraza pe Friedman -, este bine c? r?zboiul a pus cap?t în egal? m?sur? ?i nazismului lui Hitler, ?i imperialismului lui Churchill.

R?zboiul lui Hitler a scos America din les? ?i i-a dat drumul pe uli??

Friedman crede c? cea mai mare schimbare adus? lumii de c?tre Hitler a fost c? r?zboiul lui a scos de pe les? America ?i i-a dat drumul pe uli??, în lumea mare. Hitler a fost convins, atunci când a pornit r?zboiul, c?, dac? îl va pierde, bol?evismul va domina întreaga lume. A gre?it, atunci când el a pierdut r?zboiul, America a dominat cea mai mare parte a lumii, iar ast?zi, ajutat? de computerul pe care l-a inventat, este puterea globalist? nr. 1. „Secolul american", consider? dl. Friedman, este cea mai mare „realizare" a lui Hitler, f?r? îndoial? la care el s-ar fi a?teptat cel mai pu?in. Re?edin?a cea mai drag? lui Hitler, unde se ducea des ?i cu cea mai mare pl?cere, a fost cea de la Berghof, la Berchtesgaden. În 1945, regimentul 7 de infanterie al diviziei a 3-a S.U.A. a capturat localitatea ?i casa lui Hitler. Americanii au r?mas acolo pân? în 1995 ?i i-au ref?cut fosta locuin??. Ast?zi arat? exact cum ar?ta pe vremea când Führerul poposea acolo, înso?it de Eva Braun, de lupul s?u german Blondie ?i de cei doi terrieri sco?ieni ai Evei, Negus ?i Katu?ka.

Americanii, recunosc?tori Führerului pentru faptul c? i-a adus în Europa, unde au r?mas de 70 de ani

Acum pu?ine zile, presa european? relata despre tot felul de na?ionalisme, care î?i ridic? iar??i capul, în toat? Europa, ?i în România. ?i tot atunci, pe la 1 septembrie, George Friedman st?tea în Alpii bavarezi ?i privea gânditor casa lui Hitler. Renovat? perfect, dup? r?zboi, de americani. Probabil recunosc?tori Führerului pentru faptul c? i-a adus în Europa, unde au r?mas de 70 de ani...

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer