Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 06 Septembrie 2015 21:41

Sorin Oprescu-arestat„Don't cry for me"... Bucure?ti!

Cu excep?ia re?elei sale de corup?ie, a ziari?tilor simpatizan?i sinceri (?), a sociologilor care îl d?deau pân? mai ieri pe primarul Oprescu la vârful încrederii populare (Pieleanu ?i al?ii), nimeni nu-l va plânge pe coruptul, înc?tu?atul ?i, s-o spunem de-a dreptul, impostorul Sorin Mircea Oprescu. Cariera acestui pseudodoctor se încheie jalnic, într-un week-end, cu ?paga de la Administra?ia Cimitirelor... ?pag? pentru cimitire ? Se putea mai bine pentru P.N.L. (P.D.L., de fapt)? Nu, nu se putea! Prezumata candidat? la Capital? a fostului primar al Sibiului, c?ruia nimic din ce ?ine de prim?rie nu-i este str?in ?i care a devenit hocus-pocus pre?edintele României, are drumul liber. Alina Gorghiu, zis? de umori?tii impeniten?i ?i Gorghiu-Dej, o Margaret Thatcher de carnaval de provincie, are drumul deschis spre prim?ria Bucure?tiului. S? fie o întâmplare? O potriveal? fericit?? Cine poate crede într-un asemenea hazard? S? constat?m filosofic c?, de?i obi?nui?i cu acelea?i practici, primarii pot avea destine atât de diferit: primarul unui ora? de provicine din Ardeal este f?cut pre?edintele ??rii, iar primarul Capitalei, postul din care, de regul?, se face saltul la pre?edin?ie, e luat cu masca?ii ?i dus cu duba.

Cariera fiului generalului Oprescu de la D.I.E. se încheie brutal. Marele panglicar de pe strada Popa Savu, cartierul Aviatorilor, ot Ciolpani va ?ine, probabil, cursuri de mistificare ?i tupeu colegilor în pijamaua oferit? de statul de drept abuzat. Dup? un fost prim-ministru arestat de dou? ori (Adrian N?stase), dup? un prim-ministru înc? în func?ie plagiator dovedit ?i plimbat intens la DNA, dup? arestarea a doi mini?tri de Interne (Cristian David, P.N.L., Gabriel Berca, P.D.L.), dup? întemni?area a doi mini?tri ai Transporturilor (Relu Fenechiu, P.N.L., Miron Mitrea, P.S.D.), dup? sutele de condamn?ri, arest?ri ?i inculp?ri de primari (Radu Maz?re, Marian Vanghelie, Andrei Chiliman...), deputa?i, senatori, mini?tri, magna?i media (Sorin Ovidiu Vântu, Dan Voiculescu, Adrian Sârbu), cu ce ar mai putea epata România? ?i totu?i... Dup? dubla arestare a Alinei Bica (?ef? D.I.I.C.O.T., crim? organizat?), cea a lui Dorin Coco?, consortul Elenei Udrea, interfa?a feminin? a lui B?sescu, dup? arestarea lui Horia Simu ?chiopu, a ministrului Comunica?iilor, Gabriel Sandu, a pitorescului primar de Piatra Neam?, Gheorghe ?tefan, zis Pinalti, ?i a celorlal?i implica?i în frauda colosal? de la A.N.R.P., Microsoft, E.A.D.S., prim-ministrul din vremea comiterii faptelor, Emil Boc, ministrul Justi?iei de atunci ?i fost ?ef al Alinei Bica, C?t?lin Predoiu, Vasile Blaga, ministru de Interne, ?i autointitulatul ?ef al statului, multdubiosul pre?edinte Traian B?sescu, au fost întreba?i de ceva? Au ace?tia vreo r?spundere? S.R.I. ?i D.N.A. din acel lung moment au, la rândul lor, vreo r?spundere? A fost deranjat cineva? S-a întocmit vreun dosar extins cu întregul lan? al corup?iei? Nici vorb?. Dimpotriv?, Mark Gitenstein, sus?in?tor g?l?gios al g??tii, a devenit mare ?ef peste „Fondul Proprietatea". Care este leg?tura, dac? este vreuna, între „Fondul Proprietatea", A.N.R.P. ?i guvernan?ii momentului?
Vasile Blaga, azi copre?edinte al P.N.L., al?turi de Alina Gorghiu, declara imprudent zilele trecute c? alegerile viitoare trebuie s? g?seasc? P.N.L.-ul la butoane: „Vrem s? guvern?m, dar s? ?i organiz?m alegeri cu noi la guvernare"[1]. Alegerile locale vor veni înaintea alegerilor generale. Sorin Oprescu a fost debarcat înaintea lui Victor Ponta. Suntem în grafic. Adic? „ei", alternan?a (a câtea din acela?i borcan ?), sunt în grafic. Dar pe noi, popula?ia, cine ne ap?r? de acest infernal lan? al mizeriei ?i tic?lo?iei ?
------------------------------------------
[1] www.ziare.com 4 septembrie 2015

footer