Revista Art-emis
Cum s? distrugi pa?nic o ?ar? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Joi, 27 August 2015 08:31

Petru Romo?an, art-emisCât valorez?, cât mai valoreaz? azi rela?ia politico-militaro-economic? româno-american?? Cum s? o cânt?rim, cum s? apreciem aceast? rela?ie? Avem la îndemân? câteva unit??i de m?sur? pe care le poate folosi oricine. Dup? p?rerea multora, rela?iile americano-române nu pot fi mai valoroase decât oamenii publici, cei politici în primul rând, pe care establishment-ul american i-a sus?inut, îi sus?ine în continuare, ba chiar i-a fabricat în România (indiferent de C.V.-ul lor pân? la preluare). Cine sunt ace?tia? Sunt cunoscu?i de toat? lumea : Traian B?sescu, Elena Udrea (candidata americanilor la pre?edin?ie, s-a spus), Mark Gitenstein, Emil Boc, Laura Codru?a Kövesi, George Cristian Maior, Florian Coldea, Mihai R?zvan Ungureanu, Duane Butcher, C?t?lin Predoiu etc. Plus ziari?ti înregimenta?i mai demult (din 90 deja !) sau mai recent, O.N.G.-uri f?r? num?r, brokeri singuratici etc. Cei susnumi?i pe cât sunt de aprecia?i de partea american?, care nu e neap?rat doar guvernul american propriu-zis (mai sunt neoconservatorii, b?ncile, Wall Street-ul, alte businessuri - a?a e la imperii !), pe atât sunt de detesta?i, huli?i de popula?ia României. Din motive evidente, nu-i punem la socoteal? pe adversarii lor politici. De altfel, ?i ace?ti adversari ai „proamericanilor" sau, mai larg, ai „prooccidentalilor" sunt la fel de detesta?i de popula?ia t?cut? a României, chiar dac? motivele sunt par?ial diferite. Adic? ace?tia ar fi mo?tenitorii socialismului ?i al unui anume na?ionalism destul de emasculat, dar nu mai pu?in „proamericani" ?i „prooccidentali", mari iubitori de ultraliberalism global ei în?i?i.

Avem o problem? deci? Da, ?i înc? una cât roata carului ?i aparent f?r? solu?ie. De la vizita la Bucure?ti, în 2003, a celebrului general William Odom (fost ?ef N.S.A., printre altele) ?i propulsarea pe post de candidat serios la pre?edin?ie a dubiosului marinar Traian B?sescu, distrug?tor al flotei României dar promovat surprinz?tor negociator P.S.A.L. în 1999 (pentru care competen?e? acelea de distrug?tor al flotei?), ?i pân? la vizita ciudatului emisar al lui Hillary Clinton, Philip Gordon, care a infirmat (democratic?) rezultatele referendumului de demitere a lamentabilului „proamerican" B?sescu Traian, drumul a fost lung ?i catastrofal pentru România. (De men?ionat c? generalul William Odom a ?inut o conferin?? la Casa N.A.T.O. la 18 martie 2003 ?i i-a v?zut pe to?i liderii politici majori din capitala României, inclusiv pe primarul Traian B?sescu, care nu se g?sea ini?ial pe agenda sa). Foarte probabil, americanii (?i alia?ii lor occidentali) s-au felicitat c? au pus mâna pe o ?ar? mare ?i bogat? din Estul Europei f?r? s? trag? vreun glon?. Au fost suficien?i ziari?tii, politicienii ?i oengi?tii alinia?i (lumea îi cam cunoa?te) s? le „fac? moar?-n cap" românilor pentru ca ace?tia s? ?i cread? c?, dac? nu devin urgent euroatlantici (U.E. & N.A.T.O.), va fi vai ?i amar de capul lor : îi vor mânca imediat cu fulgi cu tot ru?ii, ungurii ?i turcii...

Dec?derea vizibil? pentru tot poporul a întregii clase politice, dar ?i cvasidispari?ia presei, care a devenit stânjenitoare ?i inutil? dup? ce a fost tr?d?toare, catastrofele repetate din justi?ia de tip D.N.A. (o jurisdic?ie de excep?ie impus?), umilirea sistematic? a poli?iei (r?mas? totu?i na?ional?) au adus România pe buza pr?pastiei, cu tot mai dese specula?ii despre destr?marea statului român, cu pierderea Transilvaniei ?i alte nenorociri. Visul euroatlantic (U.E. & N.A.T.O.) al românilor seam?n? tot mai bine cu un teribil co?mar. Peste patru milioane din 23 de milioane de români s-au r?spândit pe toat? planeta, printre care ?i cei mai buni tineri. Toat? industria româneasc?, plus flota, a fost f?cut? praf ?i furat? la bucat?. Activele majore ale ??rii au fost luate cu japca, pr?date de puterile europene în schimbul ader?rii la fantomatica UE (combinatul de la Gala?i, Petrom, B.C.R. ?i celelalte b?nci, p?durile devastate tot de austrieci etc.). Fosta Familie regal? a fost reintrodus? de capetele încoronate europene (în numele a ce?) într-o ?ar? cu Constitu?ie republican?, din care regele Mihai abdicase (for?at, ca la toate abdic?rile), ?i i s-a restituit tot ce a vrut, f?r? s? i se cear? înapoi ceea ce luase ilegal (tablourile lui El Greco etc.). Complicitatea unor prim-mini?tri, corup?i sau doar necalifica?i (N?stase ?i T?riceanu), e dovedit? cu documente publice. A?a-zisa Cas? regal? a României, devenit? de câ?iva ani minge de fotbal în meciul politruco-oligarhic, n-ar gre?i prea mult dac? s-ar intitula, dup? schimb?rile recente la succesiune, Casa Duda a României.

Democra?ia venit? din vestul Europei ?i din America („Democracy is coming to the U.S.A.", Leonard Cohen) seam?n? ca dou? pic?turi de ap? cu comunismul teoretic din anii '50 al ocupantului rus. Adic? nu ne-a ocupat pur ?i simplu imperiul rus, ci noi am devenit, vezi Doamne, peste noapte, comuni?ti! Dup? cinci decenii de „comunism" falsificator, vom avea parte de 50 de ani de „democra?ie" devastatoare? A?a se pare.

footer