Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Joi, 20 August 2015 18:28

Rabin Eli Kaufman, art-emis„In România nu este nici un antisemitism. Un evreu religios ca mine este mai atacat în Tel Aviv decât în Bucure?ti [...] Sioni?tii, mul?i, au fost terori?ti". (Rabin Eli Kaufman).

Jurnalistul constan?ean Codru? Burdujan i-a avut invita?i în emisiunea sa, „În Aren?", pe Rabinul Eli Kaufman, istoric evreu n?scut în România, emigrat in Israel ?i cu studii în Marea Britanie ?i Statele Unite ?i jurnalistul palestinian Ahmed Jaber pentru a discuta despre conflictul din Gaza dar ?i despre conflictele inventate din România. Printre altele, Rabinul Eli Kaufman a precizat: „Adev?rul este c? aici nu este nici un antisemitism". Adic? exact ce a afirmat ?i fostul ?ef al S.R.I., ambasadorul George Maior, la o recent? dezbatere futil? ?i multe altele, adev?rate bombe pe capul neo-bol?evicilor care activeaz? sub acoperire de evrei (de?i sunt mai mult unguri). Prezent?m extrase din emisiunea men?ionat?, cu mul?umiri adresate autorului ?i interlocutorilor s?i, Eli Kaufman de la „Atara Kadisha" ?i jurnalistul palestinian Ahmed Jaber, pentru permisiunea prelu?rii, emisiunea integral? putând vizionat? pe You Tube în dou? p?r?i[1].

„Pentru noi, evreii religio?i, comunismul a fost mai extremist decât fascismul"

Rabinul Eli Kaufman: Mul?i evrei adu?i din Uniunea Sovietic? în Israel spun c? sunt evrei; dar nu sunt evrei. A?a au început ?i în România! Iar comunitatea evreiasc? de aici era toat? de fo?ti comuni?ti. ?i s? ?titi, c? pentru noi, evreii religio?i, comunismul a fost mai extremist decât fascismul. Ce era Stalin, Ana Pauker... Iar ??tia (cu scandalul) sunt oamenii lui Ana Pauker! ?i deodat?, când a c?zut Ceau?escu, Vainer care tot timpul se reprezenta ca neam?, deodat? s-a f?cut evreu. Ei sunt cei mai extremi?ti, oameni foarte cinici, nu le pas? de via?a omului... ?i-atunci poate s? spun? la o emisiune c? via?a unui copil evreu valoreaz? mai mult... la moarte/ în fa?a mor?ii to?i valoreaz? la fel! Un om care poate s? spun? a?a ceva ca Vainer, asta e un rasism ?i un fascism. În Israel numai cel mai extremist poate spune a?a ceva ca dl. Vainer. Evreii din România nu cunosc nimic, cultura, credin?a noastr?, sunt manevra?i de fo?ti comuni?ti, care nu ?in religia... Aduc un rabin-p?pu??, Rafael Shaffer, un idiot din Israel, care pentru bani face totul. V? dau un exemplu: au inventat o s?rb?toare care nu exist? - ziua Ierusalimului. Cât despre extremi?ti s? v? mai spun ceva: este aici o doamn?, Maia Morgenstern; doamna asta joac? aici un rol! Sunt aici oameni ca Marco Maximilian Katz, care cic? lupt? contra fascismului, contra antisemitismului... Totul este o minciun?! Eu le-am adus odat? un caz din Ia?i, cu un evreu care f?cea comer? pe oseminte. Nu au f?cut nimic! Dar dac? spune un român ceva, atunci ei se iau de el! Iar cu doamna Maia Morgenstern... nici nu-i c?s?torit? ?i are doi-trei copii, unul din afara c?s?toriilor ei, ?i o pui s? reprezinte iudaismul? Sunt mul?i care zic c? sunt evrei ?i nu sunt evrei...

Românii au salvat evreii iar comunitatea activeaz? holocaustul pentru bani

Codru? Burdujan: Ce p?rere are Rabinul despre „piromanul-pompier" de la Institutul Elie Wiesel, care are câteva „ac?iuni imbecile, cum ar fi denigrarea unor mari valori ale culturii ?i religiei noastre". Codru? Burdujan: „Institutul «Elie Wiesel» duce o politic? - a? spune constant? - de provocare a majorit??ii românilor ?i de umilire ?i de jignire cât ?i de între?inere a unei st?ri de conflict. Crede?i c? sunt evrei care au nevoie de aprinderea scânteii de antisemitism. ?i de ce?
Rabinul Eli Kaufman: Comunitatea evreilor din România nu prea au ce face în cultur? ?i religie, pentru c? sunt asimila?i ?i atunci ei trebuie s? arate activismul, iar activismul lor este holocaustul - ei primesc bani peste bani pentru asta. În Ungaria este înmormântat cu fast Horthy dar lui Wiesel îi e fric? s? fac? ce face în România în Ungaria lui Horthy (care l-ar fi trimis la Auschwitz - n.r.). Acum mai este ceva, ce am auzit: Wiesel este acuzat de un evreu din Ungaria c? el nici n-a fost la Auschwitz. [...] S? v? spun o poveste din Dej (unde a ac?ionat pentru salvarea evreilor Raoul ?orban - n.r.), pentru c? nici statistica nu e adev?rat?, c? în România nu au murit a?a de mul?i la holocaust, pentru c? o parte din România era Transilvania de Vest ?i de Nord, sub Ungaria ?i acolo ungurii i-au omorât pe evrei. ?i toat? familia asta din Dej, hasidic?, a fost salvat? de la moarte de români. Au fost sco?i din Ungaria si adu?i în România. Mul?i evrei au fost salva?i de români. Cineva a scris despre asta? Unde este povestea aceasta? Sunt fonduri pentru altceva...

Adrian Cioflânc? de la Comisiile Elie Wiesel ?i Tism?neanu, în prezent la CNSAS, a inventat un pogrom anti-evreiesc. Nu am v?zut niciodat? antisemitism în România. Jos p?l?ria! Ei, (cei de la) comunitatea evreiasc? spun c? e antisemitism, pentru c? ei vor s? fie antisemitism, pentru c? „antisemitismul ?sta le aduce bani"

Codru? Burdujan: Dar cine are interesul acesta, s? între?in? aceast? stare ?i a se provoca reac?ii împotriva evreilor?
Rabinul Eli Kaufman: Am s? v? spun acum: eu am v?zut asta ?i la Ia?i! Este un profesor acolo, care a scos ni?te oseminte s? arate c? este un pogrom (anti)evreiesc, dar este un pogrom al unor români nu de evrei. Noi to?i am fost împotriva acestei pove?ti, cu dezgropatul... (într-adev?r, Rabinii chema?i la Ia?i nu au ?inut slujb? religioas? pentru c? au considerat c? osemintele nu sunt evreie?ti - n.r.). E acest profesor dn Ia?i, Ciofalc?, parc? (Cioflânc? - n.r.), ?i el a f?cut toat? povestea asta, pentru c? este antiromâneasc?. Pentru c? a primit fonduri, de la organiza?ii din America... A?a ca de multe ori evreii sus?in! B?sescu! B?sescu a dat un premiu unui rabin-p?pus? care batjocore?te toat? România în str?in?tate. Poate B?sescu nu a ?tiut, comunitatea i l-a propus... ??tia aduc ur? între români ?i evrei. Eu am avut sediu aici ?apte ani, vin aici în România, merg îmbr?cat a?a, ca evreu (ortodox). Niciodat? nu am v?zut antisemitism! Am f?cut prima ie?ire de Tora în strad? de la Razboi! Nu am v?zut niciodat? antisemitism în România. Jos p?l?ria! Ei, (cei de la) comunitatea evreiasc? spun c? e antisemitism, pentru c? ei vor s? fie antisemitism, pentru c? antisemitismul ?sta le aduce bani. Unde merg banii, nu ?tiu! De opt-nou? ani renoveaz? Templul Coral ?i înc? nu s-a terminat (Alo, D.N.A.-ul? - n.r.) Ei au fonduri ?i fonduri. Acum: când strig? c? este antisemitism, inima evreiasc? din America plânge. ?i-atunci le dau bani. Dar adev?rul este c? aici nu este nici un antisemitism. Un evreu religios ca mine este mai atacat în Tel Aviv decât în Bucure?ti.

Acestea nu se înva?? la istorie, nu se ?tiu în România

Pe tema holocaustului, Rabinul Eli Kaufman a afirmat c? exist? ?i mult? „sp?lare a creierelor". „Sioni?tii, mul?i, au fost terori?ti" - a afirmat Kaufman -, dar lucrurile acestea nu se înva?? la istorie, nu se ?tiu în România. Aici îl ave?i pe domnul Vainer, care aduce din Israel tot felul de analfabe?i care nu au terminat Universitatea, ei scriu c?r?i, le prezint? cu mafia lor, ?i studen?ii români cred c? ?sta e iudaismul". În încheiere, Rabinul Elie Kaufman a sus?inut c? actualii coloni?ti evrei ar trebui s? elibereze teritoriile palestiene ocupate.
Acest comentariu poate fi lecturat ?i pe portalul Ziaristi Online[2]
--------------------------------------------------
[1] https://www.youtube.com/watch?t=1303&v=EW0nWytRJAM ?i https://www.youtube.com/watch?v=rmHCVJe5tAU
[2]http://www.ziaristionline.ro/2015/08/10/bomba-video-rabinul-eli-kaufman-spune-lucrurilor-pe-nume-in-romania-nu-exista-antisemitism-dar-antisemitismul-aduce-bani-astia-cu-scandalul-sunt-oamenii-lui-ana-pauker/#sthash.Www46juQ.dpuf

footer