Revista Art-emis
Misterele Bucure?tiului politic PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Joi, 30 Iulie 2015 14:56

Petru Romo?an, art-emisCât valoreaz? „firma" P.S.D., de care a fugit ca de dracu' pre?edintele ei director general, înc? prim-ministrul României, Victor Ponta? Minus 32 de milioane de lei (RON), conform documentelor oficiale publicate de gândul.info. Deci „condamnatul" Liviu Dragnea a preluat cu entuziasm o gaur? neagr? de vreo 7,1 milioane de euro. Bun? treab?! Dar cât valoreaz? „firma" P.N.L., „partidul meu", partid al „gânditorului" vorbitor de german? Dan Mihalache ?i al pedeli?tilor b?si?ti travesti?i în liberali br?tieni? Dup? secretarul general al P.N.L., Marian Petrache, la sfâr?itul lui mai 2015, datoriile P.N.L. erau „în jur de 3 milioane de euro, s-au cheltuit cum s-au cheltuit (s.n.), asta e, trebuie s?-i d?m înapoi". Cea mai mare parte a datoriilor provine, dup? acela?i Marian Petrache, din campania preziden?ial? din 2009, cea a lui Crin Antonescu. „Ca istoric, nu numai ca publicist, faptele ?i evenimentele prin care Victor Ponta a ie?it din joc m? intrig?. M? intrig?, deoarece descop?r în desf??urarea lor o repetare halucinant? dintr-o alt? ie?ire din joc: cea a lui Crin Antonescu". (Ion Cristoiu în Evenimentul zilei).

Pre?edin?ii ale?i ai partidelor politice sunt ?i de?in?torii de ?tampil? ?i de semn?tur? pentru întreprinderile lor un pic mai speciale. Speciale, speciale, dar, când e vorba de bani, banii se supun acelora?i legi din toate întreprinderile. Cei care nu în?eleg de ce a disp?rut atât de misterios Crin Antonescu din prima linie a politicii - a renun?at la ?efia P.N.L., a renun?at la candidatura la pre?edin?ia Republicii dup? vreo doi ani de campanie, în favoarea anonimului primar de la Sibiu - ar putea s? se întrebe cât de serios a fost primul gospodar al P.N.L. cu finan?ele întreprinderii ?i cum a reu?it s? produc? o gaur? de vreo 3 milioane de euro partidului s?u. Mai pe scurt: a fost ?antajat Crin Antonescu cu gestiunea dezastruoas?, înc? de nimeni dovedit? ca frauduloas?, a banilor partidului? ?i cu cele 32 de milioane de lei (RON) - cca 7,1 milioane de euro - gaur? neagr? la P.S.D. s-a repetat figura folosit? cu Crin Antoescu la indigo ?i în cazul pre?edintelui acestui partid, Victor Ponta? Desigur, numai întreb?ri ?i numai specula?ii. Inevitabile în cazul unor datorii atât de mari.

La aceste întreb?ri, la o rapid? c?utare pe Internet ne r?spunde, surprize-surprize!, ghici cine? Chiar Dan Mihalache, fost P.S.D., fost consilier al lui Crin Antonescu, actual consilier al pre?edintelui României, pre?edinte care nu-l iube?te deloc pe actualul prim-ministru ?i î?i dore?te un guvern al s?u. Cu Dan Mihalache prim-ministru? Numai din întâmplare, preocuparea intelectual? major? a lui Dan Mihalache în aceste zile de mari lupte politice este chiar finan?area partidelor politice. Joi 23 iulie, la o sindrofie organizat? de Institutul Social-Democrat „Ovidiu ?incai", marele gânditor din dreapta pre?edintelui Iohannis - cu un gabarit comparabil cu cel al ?efului s?u, cei doi nu par s? încap? într-un lift pentru dou? persoane -, ne-a expus viziunea sa asupra cestiunii, confuz, dar cu mare dragoste de Germania: „?tiu c? la un moment dat a mai existat o asemenea idee, dar ea s-a blocat a?a cum se blocheaz? toate ideile la noi, din ra?iuni populiste. Poate c? într-o zi vom abandona ?i populismul ?sta. Ar putea s? fie o finan?are prin intermediul unei institu?ii. De pild?, în Germania exist? o chestie care se cheam? Centrala Federal? pentru Cultur? Politic?. Se pot g?si anumite formule, nu este o chestiune strict financiar?, ci este o chestiune de a-i da un rol prin legisla?ie, de a le recunoa?te inclusiv prin legisla?ie" (dup? Evenimentul zilei), ne-a luminat marele Mihalache, adev?ratul urma? al lui Nae Ca?avencu.

S? încheiem citându-l înc? o dat? pe Ion Cristoiu, tobo?arul tuturor timpurilor noi din ultimii 40 de ani: „Dac? ne uit?m pu?in la desf??urarea evenimentelor din mai 2014, vom remarca imediat c? între 24 mai 2014 ?i 31 mai 2014 Crin Antonescu a f?cut un salt de la posibil revenit în fruntea P.N.L. la ie?irea complet? din joc. Ce s-a întâmplat între 24 mai 2014 ?i 31 mai 2014? Iat? una dintre enigmele, marile enigme postdecembriste. Oricât ar p?rea de ciudat, Victor Ponta a f?cut ?i el un salt de la posibil? revenire în fruntea partidului la ie?ire din joc. Duminic?, 12 iuie 2015, acalmia dup?-amiezii de week-end (ca ?i în cazul lui Crin Antonescu) dispare pentru a l?sa loc ?tirii c? Victor Ponta s-a autosuspendat din func?ia de pre?edinte al P.S.D.". (Evenimentul zilei). Foarte probabil, nici Crin Antoescu ?i nici Victor Ponta nu s-au p?truns de adâncimea gândirii fostului lor coleg din U.S.L., Dan Mihalache, ?i iat? unde au ajuns! Pentru a explica unele lucruri neîn?elese, misterioase, uneori nu trebuie s? cau?i femeia („cherchez la femme"), ci s? iei urma banilor. În cazul nostru, a datoriilor principalelor dou? partide.

footer