Revista Art-emis
Bumerangul PDF Imprimare Email
  
Luni, 27 Iulie 2015 12:31

Ansamblul de la TgJiuAnsamblul „Calea Eroilor", de la Târgu Jiu, candidat pentru includerea pe lista Patrimoniului Umanit??ii.

„Calea Eroilor", ansamblul de la Târgu Jiu, care cuprinde operele lui Constantin Brâncu?i: „Masa T?cerii", „Coloana Infinitului", „Poarta S?rutului" ?i „Aleea Scaunelor", al?turi de situri reprezentative pentru revolu?ia industrial? din timpul domniei împ?ratului Meiji (Japonia) ?i domenii viticole din Fran?a sunt câteva dintre cele 36 de candidaturi analizate pân? pe 8 iulie la Bonn, pentru un loc binemeritat în lista Patrimoniului Umanit??ii (U.N.E.S.C.O.). Tot la Bonn a fost lansat?, la nivel mondial, ?i campania „Unite4Heritage" în favoarea patrimoniului amenin?at de extremi?ti. In prezent, pe Lista Patrimoniului Mondial U.N.E.S.C.O. sunt incluse 1.007 loca?ii, din 161 de ??ri, care beneficiaz? de sprijin financiar în vederea conserv?rii, dar ?i a p?str?rii ?i cre?terii turismului în respectivele zone[1]. (Redac?ia ART-EMIS)

Marea frustrare pentru România a venit din partea comisiei interna?ionale care nu a aprobat ca Ansamblul sculptural de la Tg. Jiu s? între în Patrimoniul U.N.E.S.C.O. Sigur, aceast? veste trist? a venit acum câteva luni, dar oficialii de la Bucure?ti au f?cut-o abia acum public?. Oare de ce? De ru?ine? Dar eu cred c? pe oameni c? alde Strambulescu, artizanii întocmirii defecte a dosarului, nu-i afecteaz? în nici un fel. De unde ru?ine la clas? de superpu?i a unei ??ri în care pensia unei personae care a muncit 40 de ani neîntrerupt este de 200 de dolari?! Nu mai vorbesc de idio?ii care se bucur?. Da, este o mare ru?ine pentru România. România nu înseamn? parlamentarii ?i guvernan?ii de azi, vremelnici, care se l?f?ie pe ceea ce a creat de-a lungul timpului un popor întreg, ci înseamn? valorile ei, singurele care îi pot oferi, în competi?ii interna?ionale, prestigiu. Brâncu?i a fost mare în America cât a tr?it, fiindc? avea suportul Fran?ei, avea prieteni de talia unor Duchamp, Matisse ?i Picasso, iar el a ?tiut ca nimeni altul s?-?i promoveze opera. A fost unul dintre cei mai mari mesageri pe care i-a avut arta lumii. Dovad? zecile ?i sutele de expozi?ii pe care i le-au organizat americanii atâta timp cât el a tr?it. Apoi, treptat, totul s-a stins, ca azi s? nu mai fie pomenit aproape deloc. Am propus guvernului ?i I.C.R. s? marcheze centenarul debutului lui Brâncu?i la New York. N-au f?cut-o. Au f?cut-o tot americanii, muzeele ?i galeriile unde Brâncu?i a expus odinioar?. Opera lui Brâncu?i e vândut?. Mai apare pe la „Sothebya" câte o veste despre el când cineva vrea s?-?i vând? achizi?ia, dar în realitatea artei americane de azi, noile genera?ii de arti?ti sau de colec?ionari nici nu-l mai iau în calcul. Îl iau pe un sculptor ca Isamu Noguchi, care a fost elevul lui Brâncu?i la Paris. ?i Noguchi a ajuns s? aib? un fantastic muzeu la New York, iar operele lui s? fie amplasate pretutindeni. Brâncu?i visa ?i el c? operele sale s? fie amplasate în parcuri, „s? se joace copiii peste ele". Dar nu sunt. Sunt ale altora. Recent, „Metropolitan Museum of Art" i-a plasat lui Noguchi o oper? chiar în fa??, la marginea lui Central Park. Ea se nume?te „Unidentified Object" ?i este minunat?, foarte potrivit? pentru acest loc. Brâncu?i inten?iona s? ridice o „Coloan? a infinitului" în Central Park. Nu s-a putut. Nu l-a ajutat ?ara. La fel cum ?ara nu e în stare s?-i ridice lui Eminescu statuia, al c?rei loc este aprobat de prim?ria New York-ului de peste 30 de ani!

De când Brâncu?i s-a dus, din 1957, România nu a f?cut nimic pentru el. De fapt, pentru ea. Fiindc? a face ceva pentru o valoare a ??rii, înseman? a face pentru ?ara. Un artist face tot ce poate cât tr?ie?te, apoi oper? lui apar?ine ??rii în care s-a n?scut. ?i ?ara ar trebui s? preia munca de promovare. Brâncu?i este un caz alarmant, începând cu momentul când România i-a respins dona?ia, atelierul s?u parizian?, ca nenorocirea s? culmineze azi cu respingerea înscrierii ansamblului de la Tg. Jiu în patrimoniul U.N.E.S.C.O. Este un mare vot de blam interna?ional care i se da României. Dar pe oameni c? alde Johannis îi doare în cot... sau nici atât! De altfel, cui îi p?sa cu adev?rat de Brâncu?i într-o ?ara în care milioane de oameni se lupt? cu subzisten?a?! România nu poate aspir? s? între în rândul ??rilor civilizate cu nedrept??i atât de mari sau cu „valori" ca vanghelie, udrea, b?sescu, ponta, t?riceanu & co. Îns? diriguitorii României de azi nu se gândesc la ?ara, la viitorul ei, se gândesc numai la ei, la prezentul lor hulpav. Va rog uita?i-va la Catalog virtual de art?[1], cuprinzând peste 5 000 de pictori celebri ?i 100 000 de tablouri intrate în tezaurul picturii universale: „Les plus beaux peintures du monde". Este cel mai complex muzeu virtual. C?uta?i dac? exist? pictori români. Eu nu l-am g?sit decât pe ?tefan Luchian. Poate mai exist? vreunul, printre cei peste 5.000. Mare p?cat, fiindc? avem pictori mai buni decât mul?i dintre cei selecta?i. Nu se poate s? lipseasc? Aman, Grigorescu, Tonitza ?i al?i arti?ti români clasici sau moderni! Dar iat? c? se poate. Înc? o dat?, se verific? faptul c? ?ara nu face nimic pentru arti?tii ei. Str?inii nu sunt obliga?i s? promoveze pictorii români!

?ara s?-?i promoveze valorile

Am scris de nenum?rate ori ce au f?cut ??ri c? Fran?a, Italia, Germania sau Irlanda pentru valorile lor. Criteriul pentru care a fost respins Ansamblul de la Tg. Jiu, de a intr? în Patrimoniul U.N.E.S.C.O., a fost acela c? nu e cunoscut locul! P?i cum s? fie cunoscut acel loc dac? nu este promovat? Ca de obicei, românii a?teapt? s? pice minuni din cer. Nu pic? ?i nu vor pica. Decât s?-?i tot m?reasc? lefurile, demnitarii ar fi trebuit s? investeasc? în promovarea valorilor na?ionale. Dar nu, ei investesc în alde patapievici ?i în clanul autointitulatelor „elite". Cine a reu?it prin geniul sau, este invidiat ?i urât. Nimeni nu se întreab? ce s-ar fi ales din Brâncu?i dac? r?mânea în ?ara? E un caz alarmant, repet. Brâncu?i a f?cut enorm pentru România, în schimb ?ara nu a f?cut nimic pentru el. Dimpotriv?, l-a tot compromis. Cum este ?i ridicolul efort al unor culturnici de a-l deshuma din Montparnasse, de?i el este îngropat acolo ca cet??ean francez. Astfel de fapte nedemne, ce dovedesc incompeten?a, nu afecteaz? îns? imaginea lui Brâncu?i, ci a României. Notorietatea lui Brâncu?i a devenit un bumerang pentru ?ara. Dovad? în ce degringolad? a intrat guvernul când a trebuit s? achizi?ioneze lucrarea „Cumin?enia pamntului". ?i-a ar?tat complet neputin?a! Este marele semnal de alarm? privind imaginea ??rii printr-o important? oper? de art? de pe teritoriul s?u: ansamblul cultural de la Tg. Jiu, care se va tot degrada, pân? se va alege praful de el. Deja simbolurile brâncu?iene ap?r în reclame C.E.C. sau ponta-preziden?iale! În loc ca românii s? lege oper? lui Brâncu?i de spiritualitatea româneasc?, o înstr?ineaz?. U.N.E.S.C.O. ar fi investit tocmai în conservarea acestui tezaur. Îmi pare tare r?u, dar în cazul în care continu? s? se mearg? pe aceast? cale, România nu are viitor. Adic? are unul, dar e în cea??, deloc potrivit pentru o lume normal?.
Coresponden?? de la New York - Grafica - Ion M?ld?rescu
--------------------------------------------
[1]http://stiri.tvr.ro/ansamblul-de-la-targu-jiu-calea-eroilor-printre-noile-candidate-pe-lista-patrimoniului-umanitatii_62364.html#sthash.paIvRTLB.dpuf
[2] http://www.mystudios.com/artgallery/

footer