Revista Art-emis
Tsipras noul Papandreu german? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 22 Iulie 2015 20:06

Petru Romo?anApropo de cum ar trebui s?-l privim pe Tsipras acum, Olivier Berruyer, un cunoscut analist politic ?i economic alternativ francez, o citeaz? pe Marie-France Garaud, considerat? cea mai puternic? femeie în Fran?a anilor '70, spunând despre Jacques Chirac : „Credeam c? e f?cut din marmura în care se sculpteaz? statui. În realitate, e din faian?a din care se fac bideuri." Este Tsipras un erou na?ional sau un bufon european (german) ? „Am semnat o în?elegere în care nu cred dar pe care vreau s-o implementez" (Alexis Tspiras). Destui r?ut?cio?i pun o întrebare scurt? ?i la obiect : „How much, Mr. Tsipras ?" Sau ?i mai exact : „Wie viel?" Grecia a fost condus? în ultimul secol de câteva familii, în principal de familiile Caramanlis ?i Papandreu, într-o implacabil? alternan?? a corup?iei. De pild?, familia socialist? Papandreu a condus guvernul grec, prin bunic, tat? ?i nepot, de nu se mai ?tie câte ori. Familia Papandreu e reprezentat? în Parlament din 1923 neîntrerupt pân? în 2011, când n-a mai prins nici un loc. La fel s-ar fi întâmplat ?i în România cu cîteva familii, între care Br?tianu, dac? am fi c?zut în zona de interes britanic, ?i nu în cea de ocupa?ie sovietic?. Datoria greac? e veche ?i e f?cut? prin corup?ie. Marile familii grece?ti au conturi bine garnisite în Elve?ia ?i în alte paradisuri fiscale. ?i au re?edin?e în Anglia ?i în Statele Unite. Partidul socialist al familiei Papandreu s-a pr?bu?it dup? ce George Papandreu (nepotul, n?scut în S. U.A., cu mam? american?) a încercat, ca ?i Tsipras, s? fac? un referendum pe aceea?i tem?. În plin? criz?, Alexis Tsipras a reu?it totu?i s? fac? un referendum, f?r? nici o urmare, bineîn?eles, de?i votul a fost cople?itor împotriva austerit??ii. În Parlamentul grec, austeritatea german? a fost acceptat? cu o larg? majoritate. Nu ?i de o parte a partidului lui Tsipras. Grecia a trecut aproape neobservat de sub o tutel? anglo-american? sub obliga?ii financiare foarte stricte fa?? de UE, de fapt, fa?? de Germania. Cu acordul binevoitor al Fran?ei, implicat? ?i ea. Ce gândesc grecii ?i, mai ales, membrii partidului Syriza despre acord se poate vedea în fulminantul discurs al pre?edintei Parlamentului, Zoe Konstantopulo („Aceast? datorie, pe care nici poporul ?i nici guvernul actual nu au f?cut-o ?i nici nu au umflat-o, este utilizat? de cinci ani ca instrument de aservire a poporului grec de c?tre for?e care ac?ioneaz? în sânul Europei în cadrul unui totalitarism economic.") Excep?ionalul discurs al doamnei Zoe Konstantopulo ar merita s? fie tradus integral.

S? fie oare chiar atât de surprinz?toare insisten?a FMI pentru ?tergerea unei p?r?i a datoriei grece?ti ? FMI e controlat mai ales de interese americane. Dac? acest al treilea acord dintre Grecia ?i creditorii s?i va fi semnat cu toate detaliile lui, vom asista la o trecere a Greciei sub aripa vulturului german. Asta dup? ce Tsipras a f?cut câteva vizite foarte demonstrative la Moscova, folosindu-se de Vladimir Putin ca sperietoare. În realitate, Germania nu are nici un interes de a diminua datoria Greciei, instrument cu care o ?ine pe aceasta în cu?ca aurit? UE. În criza provocat? de datoriile Greciei persist? o nedumerire fundamental? : de ce Germania lui Schäuble ?i a mamei austerit?t?ii, Merkel, de ce Eurogrupul, adunarea informal? a mini?trilor de Finan?e ai Zonei Euro, ?i Banca Central? European?, cu sediul la Frankfurt, nu accept? ?tergerea unei p?r?i a muntelui de datorii ? FMI o cere insistent, cei mai serio?i anali?ti ?i economi?ti (Emmanuel Todd, Thomas Piketty, Jacques Sapir, Jeffrey Sachs, Paul Krugman, Joseph Stiglitz etc.), dar ?i fostul director al FMI, o mare figur? a economiei monidale, Dominique Strauss-Kahn, au explicat în lung ?i în lat c? aceast? datorie nu va fi rambursat? niciodat?, oricâte reamenaj?ri, restructur?ri (f?r? t?ieri) se vor face. R?spunsul e simplu dar nu vrea s?-l aud? nimeni. Pentru c? finan?ele europene, în primul rând datorit? proastei întocmiri a monedei euro, dar ?i a falsului numit UE, sunt pur ?i simplu o schem? Ponzi - în române?te, un Caritas sau un FNI. Marea problem? nu e mica Grecie supraîndatorat?, ci montajul fic?ional al finan?elor europene ?i mondiale. Grecia nu e decât o gaur? neagr? în care se ascund cifre care nu au nici o acoperire în realitate. Dac? s-ar t?ia o parte semnificativ? din aceste datorii sau dac? Grecia declar? faliment ?i p?r?se?te Zona Euro, castelul de c?r?i de joc, cu b?nci, fonduri de investi?ii, societ??i de asigur?ri, cu bani virtuali, f?r? corespondent în economia real?, s-ar pr?bu?i. Lucru care se va întâmpla oricum într-un fel sau altul la un moment dat, oricâte eforturi de mistificare vor mai depune si domnul Schäuble, ?i Eurogrupul, ?i scamatorii financiari nev?zu?i.

Dup? ce va fi „rezolvat" Grecia - afacerea o are deja în buzunar –, UE (Germania) î?i va îndrepta aten?ia asupra României, urm?toarea ei prad? important?. Ungaria lui Viktor Orbán e gata „rezolvat?". Se vede cu ochiul liber procedeul cu „acoperirea ruseasc?" folosit ?i în cazul lui Orbán (foarte la dreapta), ?i al lui Tsipras (foarte la stânga). Ce mai lipse?te în România e un prim-ministru „al lor", pentru c? un pre?edinte neam?, care respinge Codul fiscal în numele austerit??ii merkeliene, au deja.

footer