Revista Art-emis
Europa ca o moned? fals? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 01 Iulie 2015 18:13

Petru Romo?anCe a mai r?mas din marea civiliza?ie european?? Cândva, Grecia ?i Europa îi d?deau pe Homer, pe Aristotel ?i pe Platon, pe Eschil, Sofocle ?i Euripide. Azi, urma?ii europenilor de alt?dat?, r?spândi?i pe tot continentul, cu min?i de contabili ?i suflete de c?m?tari, încearc? s? reinventeze Vi?elul de Aur, Moneda Euro. ?i, iat?, Vi?elul lor f?r? suflet e pe cale s? plesneasc?. De cinci luni, mini?trii de Finan?e din ??rile bogate din nordul Europei încearc? s? le bage pe gât grecilor un plan de salvare care s?-i transforme în sclavi pân? în 2050. În numele civiliza?iei. În numele democra?iei. În numele misticului Euro. De câ?iva ani, grecii s-au trezit îns?. Au angajat exper?i - istorici, economi?ti, avoca?i - care sunt pe cale s? probeze c? partea cea mai mare a faraonicei lor datorii e datorie odioas?, datorie ilegal?. Jaf ?i furt. De fapt, datorie privat?, iar nu datorie public?. F?cut? cu ajutorul celor dou? partide istorice care au dominat Grecia alternativ, conservatorii ?i sociali?tii. Averile familiilor care au condus Grecia în ultimii 50 de ani sunt, de altfel, direct propor?ionale cu enormitatea datoriei statului elen. Timp de cinci luni, mini?trii de finan?e din Zona Euro, plus ?efa F.M.I. ?i ?eful B.C.E. nu au fost capabili s? propun? un plan cât de cât realist de reintegrare a Greciei în economia european?. Preocuparea lor a fost doar aceea de a-?i salva b?ncile proprii ?i, eventual, de a da de p?mânt cu guvernul democratic ales de poporul grec. Au ratat. Dac? între statele Europei nu exist? solidaritate, la ce mai e bun? Europa? Nu e mai bine s? ne întoarcem definitiv la statele noastre na?ionale, f?r? moned? euro, f?r? Spa?iu Schengen ?i f?r? M.C.V. în cazul României ?i Bulgariei?

De când ne ?tim, de când ne scriem istoria, în Europa nu am avut lideri mai m?run?i, mai detestabili, mai vându?i, mai fanto?e.

Moneda euro a fost una dintre cele mai mari ?i mai teribile prostii inventate de ni?te europeni împotriva altor europeni, cei mai s?raci, din Sud ?i din Est. Noul Vi?el de Aur a cr?pat, va cr?pa. Istoria merge totu?i mai departe. De când ne ?tim, de când ne scriem istoria, în Europa nu am avut lideri mai m?run?i, mai detestabili, mai vându?i, mai fanto?e. E foarte probabil ca istoria mare s? se mute în alt? parte, în Asia, în America de Sud, în Africa. Cu asemenea lideri, o vom duce din faliment în faliment, pân? la dezastrul final. În orice caz, visul lui Petru cel Mare ?i, odat? cu el, al Rusiei pare mai aproape de realizare ca niciodat?. Dac? europenii nu se dezmeticesc acum, imediat, din visul lor grotesc de îmbog??ire, Rusia lui Vladimir Putin se va putea instala foarte curând ca st?pân al Mediteranei. Chinezii vor fi ?i ei pe aproape. Imperiul European, gândit în secret de Germania pentru Germania, e pe cale s? e?ueze lamentabil a treia oar?. Oare ce-ar spune Socrate despre europenii de azi? Arogantul ministru de finan?e olandez, pre?edinte al Eurogrupului, Jeroen Dijsselbloem, aminte?te în chip nefericit de Hippias, care voia s? cread? c? ?tie totul.

footer