Revista Art-emis
Corup?ie, amatorism, instabilitate, dictatur? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 10 Iunie 2015 19:13

Petru Romo?anLa prima vedere, ascensiunea politic? a doctorului plagiator (în drept) Victor Viorel Ponta a fost oprit? brusc vineri, 5 iunie 2015. La trei ani dup? ce reu?ise s? p?c?leasc? pe toat? lumea (P.S.D., B?sescu, S.R.I., D.N.A., na?ul Oprea), dar nu ?i popula?ia României. Biografia colorat?, accidentat? i-a fost scris? f?r? m?nu?i de fostul pre?edinte al organiza?iei PSD de Satu Mare (numit de Mircea Geoan?), senatorul Valer Marian. Interven?iile din Parlament ale senatorului de Satu Mare merit? recitite cu ochelarii de azi. Primele ?ase luni de pre?edin?ie ale lui Klaus Iohannis au fost cu totul neconving?toare. Sentimentul c? primarul sibian a urcat la Bucure?ti cu scopul de a respecta strict codul rutier, Constitu?ia ?i legile ??rii, ?i doar atât, nimic mai mult, e foarte puternic. Nu tu program economic, nu tu viziune istoric?, amatorism ?i inconsisten??, plus un partid P.N.L. vrai?te, compus din „cea!" (P.D.L.) ?i „h?is!" (resturi din fostul P.N.L.). E adev?rat, lui Klaus Iohannis i-au luat fa?a, i-au furat locul de primadon? atât fostul pre?edinte Traian B?sescu, cu o prezen?? public? diareic?, cât ?i prim-ministrul Victor Ponta, care a recuperat surprinz?tor în credibilitate, nu f?r? ajutorul unor decizii cu caracter populist, dup? e?ecul major la preziden?ialele din noiembrie trecut. De vreun an, adic? începând cu ultimele ?ase luni ale pre?edin?iei B?sescu, puterea e în alt? parte. În primul rând la S.R.I., care a reu?it s? instrumentalizeze total ?i la vedere atât D.N.A., cât ?i Î.C.C.J. Puterea e la Coldea, Dumbrav? ?i ceilal?i generali ?i colonei S.R.I. Din p?cate, competen?ele administrative ?i mai ales economice ale generalilor S.R.I. ?i ale trinomului (S.R.I.-D.N.A.-Î.C.C.J.) sunt complet necunoscute popula?iei României. În schimb, produc?ia de arest?ri pe cap de locuitor - politicieni, oameni de afaceri, cu to?ii români, nici unul str?in - e, cu certitudine, pe primul loc în Europa ?i, foarte probabil, chiar în lume. Avem mili?ie, avem valoare, putem ?i exporta.

Ce urmeaz? ? În afar? de S.R.I., în România exist? înc? un bloc de putere pe care atât Klaus Iohannis, cât ?i P.N.L. (trist? comedie!) par s?-l ignore. E vorba de singurul partid, cel mai mare, mo?tenitorul de facto al fostului regim comunist în întregul s?u. Victor Ponta poate fi înl?turat cu D.N.A. (de fapt, SRI), poate fi chiar for?at s? demisioneze, dar P.S.D. r?mâne la locul s?u, singura for?? politico-economico-administrativ? care nu dispare din România ca prin farmec pentru c? a?a î?i doresc ni?te indivizi necunoscu?i din ni?te birouri umbroase, la Bucure?ti sau aiurea. Nici adev?ra?ii adversari ai P.S.D. nu pot fi ferici?i cu asemenea lovituri de for??. ?i de aici începe instabilitatea. Multdiscutatul caz Mariana Rarinca a fost un teribil revelator pentru institu?iile de for?? ale statului român. Cu ajutorul „Antenei 3" ?i al unor practican?i curajo?i ai dreptului, precum ?i al m?rturiilor publice depuse de alte victime ale justi?iei politizate la extrem ?i orchestrate de trinom, milioane de români au în?eles c? nici S.R.I., nici D.N.A. ?i nici Livia Stanciu ?i Î.C.C.J. nu lucreaz? pentru cet??eanul obi?nuit al României. Sunt doar instrumente ale unor puteri obscure, iar aceste instrumente sunt cele care ne transform? pe to?i într-o colonie. De?i sunt pl?ti?i din banii no?tri, ei execut? ordinele altora, în interes str?in, oligarhic, na?ional ?i transna?ional. Pozi?ionarea moale, complicitar? a lui Klaus Iohannis ?i a P.N.L. (condus de un Ponta în fust?) în favoarea Liviei Stanciu ?i a D.N.A. (Kövesi) le-a t?iat iarba credibilit??ii de sub picioare. Klaus Iohannis, P.N.L., sus?inu?i de S.R.I., D.N.A., Î.C.C.J., pot prelua integral puterea, f?r? s-o mai împart? cu P.S.D. Dar cât de democratic? e pân? la urm? maniera în care procedeaz?? ?i cu ce consecin?e? ?i mai ales în beneficiul cui? La orizont se întrevede un regim de for??, împ?nat cu generali ?i colonei. O dictatur? ?tii când începe dar nu-i po?i anticipa sfâr?itul...

footer