Revista Art-emis
Omagiu Profesorului Gheorghe Buzatu PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 31 Mai 2015 20:03

ÎMormantul Profesorului Gheorghe Buzatun preajma Mo?ilor de Var? ?i a Rusaliilor, dup? doi ani de la plecarea Profesorului Gheorghe Buzatu la întâlnirea cu confra?ii s?i întru preocuparea Istoriei Neamului, Nicolae Iorga, Ion Nistor, Gheorghe Br?tianu, Florin Constantiniu..., dar ?i la întâlnirea cu cel c?ruia i-a fost ap?r?tor corect ?i impar?ial ?i excelent documentat - Mare?alul Ion Antonescu ,- familia Profesorului a ref?cut monumentul funerar din Cimitirul „Eternitatea" din Ia?i. Redac?ia revistei ART-EMIS aduce omagiul ei marelui Istoric, marelui Om ?i marelui Prieten, Gheorghe Buzatu. (Redac?ia ART EMIS)

„La 20 mai s-au împlinit doi ani de când Prietenul, Colegul, Profesorul Gh. Buzatu ne-a p?r?sit. Pentru cei apropia?i au fost doi ani care au trecut greu, lipsi?i de prezen?a, ajutorul, munca ?i autoritatea Profesorului, de bun?tatea, de îng?duin?a, dar ?i de fermitatea celui care ?tia. În tot acest timp am c?utat s? ne adun?m, s? încerc?m s? men?inem, pe cât posibil, un anume nivel al investig?rii fenomenului istoric, a?a cum am fost obi?nui?i, s? nu facem rabat la calitatea cercet?rii, s? nu neglij?m rostirea documentului. În anii ce au trecut mul?i colegi ?i prieteni ai Profesorului ne-au fost aproape. Au scris studii ?i lucr?ri importante onorându-i astfel memoria. Tuturor le mul?umim pentru cele scrise, pentru documentele tip?rite ?i pentru ideile comunicate. Gh. Buzatu se uita totdeauna spre viitor, el scria cu speran?? pentru acel timp necunoscut lui în care neamul nostru î?i va g?si împlinirea. Pentru acea împlinire fiecare contribu?ie a noastr? este o c?r?mid? pentru edificiul nemuririi române?ti. Invit?m pe colegii, prietenii, doctorii ?i fo?tii studen?i s? scrie un studiu ce va fi cuprins într-un nou volum care va fi publicat, spre sfâr?it de an, în amintirea Profesorului. Tot spre viitor a privit ?i familia lui Gh. Buzatu, care, în anul ce a trecut, s-a nevoit a ridica o cruce pentru cei ce se vor întreba unde odihne?te istoricul Gh. Buzatu. Acolo! Sub o piatr? de granit împodobit? cu tricolor.

Slujba de pomenire ?i sfin?irea monumentului a avut loc sâmb?t?, 23 mai 2015, ora 10,30. A?tept?m s? ni se al?ture to?i cei care l-au iubit ?i apreciat. Suntem convin?i c? sufletul lui Gh. Buzatu va primi toate gândurile bune ce se vor îndrepta spre memoria lui de oriunde din lume".
Stela Cheptea

Profesorul meu

De ce m? uit atâta de adânc la voi,/ De ce „Nu-nvie mor?ii - E-n zadar copile"?/ Stau file goale în academii ostile/ Râvnesc s? vin? vremea de apoi!// ?tiin?a voastr? st? în apostile/ Gunoaie reci ?i cu preten?ii,/ Ci nu m-am ocupat de voi/ Gunoiului s?-i dau dejec?ii!// Dar pentru mine vine diminea??,/ Nu st? sonetul meu la poarta Romei/ ?i nici n-am înv??at ca s? cer?esc!// R?mân descul?/ Chiar dac?-mi rupe?i hatul/ R?mân cu Gheorghe a lui Buzatu! (Viorel Cucu)

Sursa: Ziaristi Online
Foto - Viorel Ap?v?loaie
Grafica - Ion M?ld?rescu

footer