Revista Art-emis
Func?ia de turnesol a Codului Silvic PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Duminică, 24 Mai 2015 17:36

Prof. univ. dr. Ion CojaTu, Liviu Mihaiu, în solda cui e?ti?

Deun?zi, la emisiunea Vorbe?te liber!, am încercat s?-mi dau seama cine minte mai mult, cine este mai tic?los decât cel?lalt: Johannis sau Ponta? Cine mint mai mult: sus?in?torii lui Johannis sau oamenii lui Ponta? Moderatorul emisiunii, domnul Avram, este cu fiecare apari?ie mai pl?cut, mai util discu?iei, ajutând-o s? avanseze de fiecare dat?. Invita?i, de data asta, o doamn? ministru - nu i-am re?inut numele, ci doar impresia: net pozitiv?. ?i un gargaragiu patent: nelipsitul Mihaiu. Doamna s-a purtat prea ca o doamn? cu un individ care de data aceasta nu s-a mai putut ab?ine ?i ?i-a dat arama pe fa??: un diversionist care bântuie televiziunile f?când pe îngrijoratul de soarta ??rii. Mare ecologist! Domeniu în care este loc ?i pentu d?un?tori. Cic? ar fi ?i ei naturali... Trebuie prezerva?i ?i proteja?i ?i ei! Chiar promova?i! F?cu?i guvernatori ?i lideri de opinie! M? mai pricep ?i eu s?-l recunosc pe pi?icherul care vine la o emisiune TV ca s? împiedice aflarea adev?rului. Strategia m?garului este simpl?: rage incontinent în timpul emisiunii, ca s?-i lase pu?in timp adversarului de idei, iar când acesta prinde rând s? spun? ?i el ceva, are grij? derbedeul s?-l întrerup? exact când este pe punctul de a spune cuvintele sau fraza cheie, l?muritoare. Hahalera a sporov?it tot timpul, pe al?turi de subiectul propriu zis, f?când impresia c? indignarea n?valnic? de care este cuprins îl face vehement ?i lipsit de buna cuviin?? absolut necesar? într-o disput? de idei. Repet: un derbedeu! Un mercenar! Niciodat? nu mi-a pl?cut de acest farseur pe mul?i bani publici! Dar n-a? fi spus-o atât de net, de categoric, pân? la aceast? emisiune. Am prins numai a doua jum?tate, dar m-am edificat complet atunci când - dac? am în?eles bine, doamna ministru a adus vorba de inten?ia guvernului de a completa Codul Silvic cu o ordonan?? de urgen?? prin care s? interzic? exportul de mas? lemnoas?: bu?teni ?i cherestea! Nu mi-a venit s?-mi cred urechilor! Este exact m?sura pe care o a?tept?m pe 25 de ani!.. Aceast? interdic?ie a func?ionat în anii de dictatur? ceau?ist? de dezvoltare economic? a României, cu efectele cele mai fericite pentru ?ar?, ?i a fost abrogat? imediat dup? 1989, fix la 200 de ani de la Marea Revolu?ie Socialist? din Fran?a!... Cea care a dat tonul la cântecul de pierzanie al Europei cre?tine!...

Dar s? revin la ordonan??: dac? guvernul Ponta d? o asemenea ordonan??, sigur va câ?tiga alegerile de la anul. În orice caz, va afla în mine ?i în cei afla?i sub ascultarea mea un sprijin puternic ?i conving?tor pentru aleg?tori. ?i ce s? vezi? Marele ecologist, marele ap?r?tor al p?durii ?i codrului românesc, numitul Liviu Mihaiu, a s?rit ca ars, nu cumva s? se întâmple a?a ceva. Chipurile, dac? interzicem exportul de mas? lemnoas? se reduc cu 90% t?ierile, adic? jaful, ?i în felul acesta ar disp?rea nu ?tiu câte mii de locuri de munc?. Dar nu cumva, b?i, Mihaiule, b?i, prin procesarea lemnului ?i transformarea sa în mobil? ?i alte artefacte s-ar crea zeci de mii de locuri de munc? calificat??! Teama acestui Mihaiu seam?n?, ca argument, cu opozi?ia la o eventual? campanie de combatere a furtului din buzunare: Oameni buni, furtul din buzunare trebuie protejat, altminteri dispar sute de locuri de munc?! Vor avea de suferit sute de familii care tr?iesc de pe urma furtului din buzunare! Cam acesta a fost nivelul argumenta?iei holbatului împotriva ideii de a se interzice exportul de mas? lemnoas?. Poate gre?esc! N-ar fi prima oar?.De aceea îi invit pe cei care combat pe aceea?i redut? cu Liviu Mihaiu, îi invit pe tovar??ii, pe colegii, pe camarazii s?i ecologi?ti, mult mai aviza?i decât mine, s?-l chestioneze pe ?ip?l?u pe seama celor declarate la emisiunea amintit? împotriva ideii de a se suspenda exportul de cherestea ?i bu?teni! S? le explice ipochimenul al cui joc face, al cui interes sluje?te atunci când vrea cu orice pre? s? continue jaful din codrul românesc! S? ne spun? cinstit, l?ut?re?te, cine îl pl?te?te. În statul nostru de drept nu e nicio ru?ine s? fii mercenar, s? te vinzi, s?-i vinzi ?i pe al?ii, s? vinzi orice, inclusiv ?ara!

footer