Revista Art-emis
Fotografia unui dezastru PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 19 Aprilie 2015 20:25

Petru Romo?anNimeni nu a în?eles ce a c?utat din nou Traian B?sescu vineri sear? la Realitatea TV. De?i presta?iile din ultimul an ale lui Cozmin Gu?? ?i Rare? Bogdan nu prea mai în?ala mult? lume. A fost vreodat? Cozmin Gu?? ziarist, scriitor sau m?car politician? Rare? Bogdan e l?udat, nu întâmpl?tor, de Sebastian L?z?roiu (sociolog pârât, slug? mizer? a lui B?sescu) pentru acel show mediocru. De prea mult? vreme Realitatea TV e doar o gur? de foc a unei anumite institu?ii mai speciale. Criz? mare, mon?er! V? mai aminti?i de articolele isterice, fanatice din Evenimentul zilei ale lui H.R. Patapievici, Mircea Mih?ie?, Mircea C?rt?rescu, Vladimir Tism?neanu de sus?inere a marinarului semianalfabet ajuns în mod aberant ?i neexplicat la Cotroceni? Patapievici ?i Mih?ie? au ajuns, la rândul lor, la fel de impostor, la ICR ?i au manevrat în folosul g??tii zeci ?i zeci de milioane de euro. Mircea C?rt?rescu, un autor mai degrab? comparabil cu „elevul Dima dintr-a ?aptea” decât cu autorul c?r?ii cu acela?i titlu, Mihail Drume?, care avea un public real, e propus mecanic, de la sine în?eles, la premiul Nobel pentru literatur?, la fel ca alt?dat? agentul sovietic Zaharia Stancu. Dar nu numai Patapievici, Mih?ie?, C?rt?rescu ?i Tism?neanu i-au insultat violent pe adversarii lui B?sescu. Un întreg pluton, dac? nu chiar un batalion de „acoperi?i” (o list? foarte lung? circul? deja prin redac?ii ?i a?teapt? s? fie detonat?!) au fost pl?ti?i de ni?te iresponsabili, din banii no?tri, bineîn?eles, au h?ulit în toat? presa pân? când toat? presa a cr?pat de-atâta minciun? ?i „acoperire”. Azi, „filosoafa” profund? de la revista 22, Andreea Pora, îi apostrofeaz? pe idolul ei de ieri ?i pe protejata blond? a acestuia, azi la „tubulatur?”, cu ziceri ce nu merit? a fi reproduse. Dar ?i 22, ?i GDS, nenorocitul grup politic de presiune inventat de Silviu Brucan, continu?, împotriva evidentului lor faliment moral, s? produc? mizerie „analitic?” pe band? rulant?. Propaganda merge înainte, mercenariatul ?i impostura n-au omorât înc? pe nimeni în România.

La sfâr?itul anului trecut am avut alegeri ?i, miracol !, avem un pre?edinte nou. Slav? Domnului, am sc?pat de B?sescu ! Dar Victor Ponta, prim-ministrul numit de dou? ori de B?sescu, e la locul lui ?i pare c? a uitat c? a pierdut penibil ni?te alegeri preziden?iale. ?i to?i oamenii numi?i de B?sescu, cu miile, sunt men?inu?i în post. Klaus Iohannis ?i echipa lui au ocupat Cotrocenii, inund? Facebook-ul ?i alte re?ele de socializare, dar Iohannis nu pare s? fi devenit înc? pre?edintele României. Decât în poze oficiale, în declara?ii f?r? con?inut ?i în vizite, multe ?i cam inutile, în str?in?tate. De?i a sacrificat-o pe Elena Udrea cu cinismul care-l caracterizeaz?, pentru spectacol, circ, pentru galerie - sau asta e doar o alt? pies? pentru pro?ti -, Traian B?sescu continu? s? predice pe toate televiziunile ?i, simbolic cel pu?in, în ciuda n?zdr?v?niilor ?i neghiobiilor pe care le scuip?, pare a fi mai departe adev?ratul patron al României. Na?ul, „capo di tutti capi”, ?eful tuturor serviciilor, v?zute ?i nev?zute. Ar putea îngerii s?-l aresteze preventiv, s?-l interogheze, s?-l judece ?i s?-l condamne pe bunul Dumnezeu ? Dar dracii l-ar putea aresta pe însu?i Scarao?chi ? Putem noi s? le pretindem lui Florian Coldea (S.R.I.), Laura Codru?a Kövesi (D.N.A.), procurorilor ?i poli?i?tilor s?-l re?in?, s?-l ia în sfâr?it la întreb?ri ?i s?-l priponeasc? pe Scarao?chi, pardon, pe t?ticul lor B?sescu, care le-a fost Dumnezeu timp de zece ani? Mul?i dintre cei numi?i în înalte func?ii nu ar fi ajuns niciodat? acolo f?r? interesul ?i mâna lui B?sescu. Nimic nu-i recomanda, nici studiile, nici experien?a, nici competen?ele. Dimpotriv?, au fost numi?i prin fraud? tocmai pentru c?, nefiind capabili, erau numai buni de folosit, dependen?i ?i utili Crocobaurului. S? d?m, spre exemplificare, numai trei nume: Emil Boc, Daniel Morar, Elena Udrea. Competen?i? Cu studii solide? Au dovedit înainte ceva? Ce altceva îi recomanda decât micimea ?i neantul? Deci, buni pentru România lui B?sescu - marinar e?uat !

Cu Elena Udrea de dou? luni sp?lând podelele la Beciul Domnesc, Traian B?sescu zburd? în toat? media ca în zilele sale bune. Ceva nu e în regul? în toat? afacerea asta. Dac? Traian B?sescu nu va fi cercetat pentru faptele sale, multe ?i foarte grave, r?mâne o singur? posibilitate de interpretare a unei atari situa?ii. Aceea a unei în?elegeri pe sub mas?, ascuns? cu totul opiniei publice, de tip El?in-Putin, între actualul (Klaus Iohannis) ?i fostul (Traian B?sescu) pre?edinte. Pân? la urm?, o asemenea în?elegere, dac? exist?, va ie?i oricum la suprafa??. Iar p?c?leala cu Elena Udrea, arestat? într-un dosar minor de altfel, nu va mai folosi la nimic. Sinceritatea atacului Elenei Udrea la a?a-numitul binom Coldea-Kövesi a fost pus? la îndoial? de mul?i observatori, care o v?d mai degrab?, poate pe bun? dreptate, ca pe o pies? dintr-un puzzle de intoxicare. Oare binomul Coldea-Kövesi mascheaz? adev?ratul binom, care ar fi B?sescu-Iohannis? Deocamdat?, partenerii de pr?d?ciuni din P.D.L. ai lui B?sescu sunt feri?i de justi?ie, fostul P.N.L. al lui Crin Antonescu ?i C?lin Popescu T?riceanu e f?cut praf ?i dat pe mâna unei veleitare, Alina Gorghiu. Parteneriatul dintre Traian B?sescu, P.D.L. ?i Klaus Iohannis, el însu?i prea pu?in liberal, pe cadavrul fostului P.N.L., pare func?ional. Spre deplinul blocaj ?i dezastru al ??rii.

footer