Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 01 Aprilie 2015 17:42

Petru Romo?anI-a chemat în Parlament pe adversari s?-i numere ou?le

De când m-am întors „ca un prost” în România, de la Paris, sunt întrebat la intervale aproape regulate de ce nu deschid o galerie de art? sau un birou de expertiz? dac? tot am cea mai mare biblioteca documentar? de art? de pe plai ?i experien?a necesar?. La început am dat peste Adrian N?stase. El colec?iona tot. Era pre?edintele P.S.D., fost ministru de Externe, viitor prim-ministru ?i apoi candidat la pre?edin?ie, gineric? al lui Angelo Miculescu, dup? ce fusese gineric? Preoteasa. Puteam eu s? concurez cu Adrian N?stase, care avea de partea lui toat? poli?ia, care m-a ?i c?lcat într-aiurea, ?i toate legile f?cute chiar de el ?i ai lui? Trebuie s? fi?i de acord c? nu. Rezonabil, nu aveam cum s? competitez. Cum s? faci comer? ?i expertiz? de art?, dup? reguli ?i legi europene, într-o Românie politizat? pân? la demen??? Mai bine m-am ocupat, împreun? cu familia, de editarea c?r?ilor altora. Destul de repede, Adrian N?stase, prietenul lui Ion Cristoiu, care transmitea în direct de la domiciliul fostului prim-ministru în 2006 despre colec?ie, despre tablouri ?i c?r?i vechi, ca un mare connaisseur din Est, Adrian N?stase deci „a n?scut pui vii”: noii colec?ionari ai tranzi?iei penale române?ti. Darius Vâlcov, colec?ionarul dezv?luit brutal publicului, e un „pui viu” n?scut din marele exemplu al înaintemerg?torului N?stase, celebrul cresc?tor de g?ini. V? aminti?i c? Adrian N?stase i-a chemat în Parlament pe adversari (dar implicit ?i pe români !) s?-i numere ou?le... Le num?r?m acum!

Dau lec?ii seara de sear? întregii na?iuni ?i pe toate temele

În cazul lui Darius Vâlcov, hazul maxim e c? nici Lavinia ?andru, so?ie, „mam? a copilului s?u”, ?i nici Cozmin Gu??, na? de c?s?torie, fost secretar general P.S.D. al pre?edintelui Adrian N?stase, nu i-au fost de-ajuns ca exper?i ?i consilieri în art?. De?i cei doi, Lavinia ?andru ?i Cozmin Gu??, dau lec?ii ?i furnizeaz? expertiz? seara de sear? întregii na?iuni ?i pe toate temele. Darius Vâlcov a chemat-o în ajutor ?i pe Miss Slatina Universe România, domni?oara Larisa Popa, de la Galeria Raphael. Care Rafael? Sanzio, bineîn?eles! Bizar e ?i faptul c? Europa e plin? de galerii Raphael. Una se g?se?te chiar la Frankfurt, capitala financiar? a U.E.. O fi vreo conspira?ie? Vreun cod al lui Rafael, dup? deja faimosul cod al lui Da Vinci? Exager?rile presei despre colec?ia lui Darius Vâlcov - cu punerea în vedet? a unui modest nud de Renoir, urmat de Picasso însu?i, care pân? la urm? nu e reprezentat decât prin ni?te banale litografii ?i, probabil, un desen oarecare, ?i nu prin pânze de zeci de milioane de euro, cum a l?sat s? se în?eleag? la început presa noastr? bombastic? ?i foarte amatoristic? -, care nu fac decât s? reia informa?iile aproximative furnizate de procurori, sunt dep??ite de noi ?i noi informa?ii despre propriet??i ale fostului primar de Slatina (?i fost ministru de Finan?e deja!): din Bruxelles, Strasbourg, Crans Montana, Monte Carlo, Como, Bucure?ti, Poiana Bra?ov, plus terenuri ?i firme „o mie” (din presupusul denun? lui Dan B?l??escu, viceprimar de Slatina, trimis lui Emil Boc, prim-ministru, în 2011). Amuzant e c? una dintre firme atribuite lui Darius Vâlcov în presupusul denun? are în coad? sigla S.R.I. (o gre?eal? de redactare?).

Reîncarnare a lui Fouquet, ministrul de Finan?e al Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea

Ceea ce ne aduce la discu?ia s?pt?mânii, care s-a purtat în jurul deciziei procurorilor D.N.A. în cazurile Claudiu Floric?, Dinu Pescariu ?i Drago? Stan. Pot fi avansate dou? ipoteze : ori corup?torii numi?i mai sus i-au corupt ?i pe procurorii D.N.A. (aveau de unde !), ori, mult mai probabil, ei erau de la bun început „oameni de afaceri” sub acoperire. Sau, în cel mai r?u caz : amândou? ipotezele la un loc. „Acoperi?ii” din afaceri ac?ioneaz? la indigo dup? modelul american. România are îns? o problem? major?: îi lipse?te corpusul de legi ?i reglement?ri pe care-l au de mult? vreme americanii. ?i, bineîn?eles, lipsesc aproape total experien?a ?i tradi?ia unor asemenea „afaceri”. Acordându-le impunitate lui Claudiu Floric? (apropo, colec?ionar ?i el, se spune !), Dinu Pescariu ?i Drago? Stan, statul de drept a devenit în România, e limpede !, o fic?iune tragicomic?. Domnul Victor Ponta, cel mai important „pui viu” al lui Adrian N?stase, l-a descris pe domnul Darius Vâlcov drept cel mai mare ministru de Finan?e pe care l-a avut vreodat? România. A?a, ca de la Titulescu la Titulescu (c?ci Nicolae Titulescu a fost ?i ministru de Finan?e), în jude?ul Olt, unde se g?se?te mo?ia Titule?ti! Un ministru f?r? de care codul fiscal (alt cod?) nu putea fi finalizat. S? fi fost la curent Victor Ponta cu colec?iile de art? ?i cu propriet??ile imobiliare, plus „mormanele” de cash ?i lingouri ale lui Darius Vâlcov? Chiar de aceea îl considera o reîncarnare a lui Fouquet, ministrul de Finan?e al Regelui Soare, Ludovic al XIV-lea, care i-a golit vistieria ca s?-?i ridice castelul de la Vaux-le-Vicomte? Totu?i, pân? destul de recent, Darius Vâlcov a fost un sus?in?tor înfocat al lui Traian B?sescu!

Românii nu vor sânge, cum sus?ine presa aservit?, ci vor banii înapoi la bugetul statului.

Dup? 2005, mul?i din cei azi afi?a?i public în afacerile Microsoft, EADS sau retroced?ri frauduloase A.N.R.P. au devenit brusc mari colec?ionari. Pre?urile mae?trilor artei române?ti au crescut fulminant, f?r? nici o leg?tur? cu cre?terea real? a economiei na?ionale. Casa Artmark (care, iat?, are un nou „pre?edinte”, H. R. Patapievici!) s-a dezvoltat în acest context de vast? corup?ie, r?mas obscur pentru marele public. De câtva timp, de când a început cruciada D.N.A. împotriva corup?ilor (nu ?i împotriva corup?torilor, români sau str?ini), mari averi ?i mari colec?ii se tot destram?. Telenovela „statul de drept” e în plin? desf??urare. Cre?te exponen?ial num?rul „actorilor”, dar ?i cel al telespectatorilor care nu vor neap?rat sânge, cum sus?ine presa cu totul aservit?, ci vor doar banii înapoi la bugetul statului. A?tept?m deci cu to?ii ?i cu înfrigurare dezv?luirile ?i re?inerile de s?pt?mâna viitoare. Fiecare diminea?? cu recolta ei : arest?ri, re?ineri, arest preventiv, arest la domiciliu, punere sub control judiciar etc., etc.!

footer