Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
General Br. (r) Aurel I. Rogojan   
Duminică, 01 Februarie 2015 18:10

General Br. (r) Aurel I. Rogojan, art-emisGheorghe ?tefan alias „Pinalti" - produs de succes al Casei de consultan?? politic? ?i PR „S?ftoiu&S?ftoiu"

Potrivit propriilor afirma?ii auto-laudative ale consultantului politic ?i de comunicare Claudiu-Elwis S?ftoiu, numitul Gheorghe ?tefan, alias „Pinalti”, a ap?rut pe scena vie?ii politice din România ca rezultat al primului experiment electoral de succes al companiei Capital Promotion („S?ftoiu & S?ftoiu”). La alegerile locale din anul 2004, compania„S?ftoiu & S?ftoiu” s-a ocupat de campania electoral? a liberalului Gheorghe ?tefan, care a câ?tigat alegerile pentru func?ia de primar al municipiului Piatra Neam?. Dup? un deceniu de la momentul în care Claudiu Elwis S?ftoiu f?cea referiri la acest succes electoral, care l-a impus ?i în staff-ul de campanie, din 2004, al candidatului la Pre?edin?ia României, Traian B?sescu, cel mai important ?i mai bine r?spl?tit proiect de PR asumat de „S?ftoiu & S?ftoiu”, cele dou? exemple de succes ni se dezv?luie ca dezastruoase e?ecuri pentru proiectul de ?ar?. Paradoxul „succes notabil” pentru consultantul politic ?i dezastru pentru ?ar? este cheia în care lucreaz? nu pu?ini consultan?i politici autohtoni, sau de import. Dar, despre rolul ?i influen?a lor în bulversarea societ??ilor democratice, vom reveni cu un alt prilej. Primul exemplu de succes al Casei de consultan?? „S?ftoiu & S?ftoiu” este ast?zi arestat preventiv ?i anchetat în unul dintre cele mai mari cazuri de înalt? corup?ie politic? transna?ional? din istoria României - megascandalul afacerii licen?elor Microsoft.

Nimeni nu o s?-l deranjeze vreodat? pe ex-consilierul prezien?ial ?i ex-director al Serviciului de Informa?ii Externe cu întrebarea dac?, înainte de a deveni angajatul lui Gheorghe ?tefan, „pentru a-l face mare om politic”, s-a documentat asupra dominantelor de personalitate ale clientului-angajator. Nu de alta, dar nu-i tot una s? faci campania efectoral? a unui om onest, animat de idealul slujirii comunit??ii, cu netezirea drumului spre putere a unui viitor mare infractor poten?ial. Consecin?? ?i a u?urin?ei ?i rapacit??ii unor consultan?i, buni pentru ei ?i r?i pentru ?ar?, am ajuns s? ne pricopsim cu sute de mari infractori din sfera politicului, preocupa?i de un proiect de ?ara imaginat dup? chipul ?i asem?narea lor. Am fi orbi s? nu vedem, iresponsabili s? nu ne întrebam, cine s-a ocupat de campaniile lor electorale, de promovarea imaginii nonvalorilor ?i ce beneficii au cules, pe unde s-au prip??it, ce ?i pentru cine mai lucreaz??

Dezv?luirile din „zuhaus” ale suspectului „Pinalti”, produsul Casei de consultan?? „S?ftoiu & S?ftoiu”, ne confirm?, cu valoare juridic? doveditoare, ceea ce mult? lume ?tie, dar nu poate dovedi. Aceast? generoas? banc? de date „la purt?tor” de?ine informa?ii despre, cit?m: „[…] toate sumele ?i numele a peste 100 de persoane, cu rang de prim-mini?tri, mini?tri, secretari de stat, func?ionari publici din ministere, de la Secretariatul General al Guvernului, parlamentari, oameni de afaceri, avoca?i […]”, cu to?ii implica?i în fapte de mare corup?ie-trafic de influen??, dare ?i luare de mit?, sp?lare de bani, evaziune fiscal?. Care, mai precizeaz? suspectul „Pinalti”, r?mân cu banii în conturile personale sau ale societ??ilor de afaceri pe care le administreaz? ori le controleaz? prin interpu?i.

Ca vicepre?edinte al Partidului Democrat Liberal, „Pinalti” o fi „t?iat ?i spânzurat” prin jungla ho?ilor din energie, boteza?i de na?ul Traian „b?ie?i de?tep?i”?! Adic? o fi impus ?i taxat numirile în posturile cheie pentru ingineria ?i acoperirea deturn?rii banului public, o fi colectat parand?r?turile, plus altele, potrivit tehnologiei transna?ionale a finan??rilor ilegale a partidelor ?i politicienilor, devoalate de suspectul Gabriel Sandu, ex-ministru al Comunica?iilor?! Altfel, din afara re?elei, cum s? fi intrat în posesia informa?iilor ?i, mai cu seam?, cum s? le ?i probeze? Dac? suspec?ii „Pinalti” ?i Gabriel Sandu se arat? cooperan?i, înseamn? începutul c?in?ei sau, dimpotriv?, i-au constrâns zdrobitor rezultatele strictei ?i intimei lor monitoriz?ri secrete, puse în fa??, pentru a le sparge rezisten?a? „Pinalti”, mai cu seam?, este c?inat de fani c? ar fi un naiv, un inocent, c?zut ?i folosit în ma?in?ria diabolic? a corup?iei politice institu?ionalizate. În consens, chiar ?i „Pinalti” insinueaz? c? mul?i din „cei 100” ar fi fost prin?i în tentaculele caracati?ei corup?iei, f?r? s? realizeze în ce au intrat, crezând probabil c? a?a se Gheorghe Stefan-Pinaltiface politic?. O nou? strategie de PR, aplicat? noului context?!

Un astfel de ra?ionament absurd nu poate s? nu genereze mari rezerve ?i neîncredere în nivelul culturii politice ?i juridice a ale?ilor, motiv pentru care astfel de „specimene” ar trebui s? fie excluse din viitoarele competi?ii politice. Firesc, în mod democratic, prin vot liber ?i în cuno?tin?? de cauz?. Numai c? aleg?torii, pentru a fi în cuno?tin?? de cauz? pe cine voteaz?, ar trebui seminariza?i din operele speciali?tilor în dezinformare, f?c?tori de oameni politici, c?rora nici societatea ?i nici legea nu le-au impus, înc?, un cod de etic? profesional?. Nu în ultim? instan??, ar fi benefic ca ?i partidele politice, în absen?a structurilor proprii de integritate, s? uzeze de prevederile legale pe care le au la dispozi?ie, pentru a solicita verificarea candida?ilor pe care îi propun în func?ii publice, aflate în zona factorilor de risc, fie c? avem în vedere corup?ia, fie serviciile de spionaj, care oficial cultiv? capete de pod, iar neoficial culeg fructele tr?d?rii.

Nu întâmpl?tor am adus finalul acestor sumare considera?ii în zona spionajului ?i a contraspionajului. Informa?iile care încep s? apar? din anchetele în plin? desf??urare fac trimitere la filiere externe, cu puncte de plecare ori terminus în areale ostile. Precedentul „?ere?-Nagy” este doar unul foarte palid. Imagina?ia stimulat? de conexiunile suspec?ilor „Pinalti”, Toni Grebl?, Elena Udrea ?.a. ne-ar putea duce cu gândul ?i la agen?i „de carotare” a suveranit??ii deciziilor Parlamentului, Pre?edin?iei ?i Guvernului. Un foarte solid temei ca demnitarii din zonele de risc s? fie adecvat integra?i programelor na?ionale de ap?rare împotriva spionajului ?i a controlului str?in ostil, asupra deciziilor.

footer