Revista Art-emis
Joia noului pre?edinte PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 25 Ianuarie 2015 20:11

Petru Romo?anS?pt?mâna trecut?, la numai câteva ore distan??, ca din întâmplare, s-au rezolvat dou? dosare grele, „preziden?iale”: „Dosarul de incompatibilitate” al pre?edintelui actual, Klaus Iohannis, ?i „DosarulFlota”, cocoa?a principal? a lui Traian B?sescu de-a lungul celor dou? mandate ale sale. Donnant-donnant!, spun francezii. Adic? „îmi dai, î?i dau”, „m? aju?i, te ajut”. O mân? spal? pe alta. E de presupus c? atât D.N.A., cât ?i D.I.I.C.O.T. (f?r? Alina Bica, arestat?) i-au prezentat noului pre?edinte dosarele mai importante, cu impact politic, la care lucreaz?, a?teptând ni?te indica?ii pre?ioase în leg?tur? cu priorit??ile, tot politice. De asemenea, nu e greu de închipuit c? domnul pre?edinte Iohannis le-a ?inut un speech câl?os, lemnos despre legi ?i Constitu?ia României, despre independen?a justi?iei ?i respectarea strict?, administrativ?, a cronologiei intr?rii cauzelor în Marele Registru al Corup?iei Na?ionale. Nimic despre dosarul Flota, nimic anume despre fostul pre?edinte. De unde conducerea D.N.A., numit? de Traian B?sescu, a în?eles c? e perfect independent? s? claseze „Dosarul Flota".

F?r? îndoial?, nu se poate compara gravitatea distrugerii ?i furtului (prin înstr?inare dubioas?) a unei flote na?ionale cu un contraf?cut dosar de incompatibilitate, bazat pe legi încâlcite ?i inaplicabile, folosit pentru a-l ?ine legat cu sfoar? ro?ie pe un concurent ?i candidat la pre?edin?ie. Adev?ratul eveniment al s?pt?mânii trecute a fost clasarea „Dosarului Flota” (de?i to?i juri?tii ?tiu c? toate clas?rile lumii se pot redeschide). Tot ca din întâmplare, cu câteva ore mai devreme, în crucea nop?ii, fusese încarcerat un fost ministru de Interne, lucru nemaiîntâmplat de la Gavril? Marinescu încoace. Tot joi, Toni Grebl?, judec?tor la Curtea Constitu?ional? din partea P.S.D., a fost chemat la D.N.A. ?i inculpat în r?p?itul infernal de tobe al televiziunilor. ?i, pentru ca ziua de joi s? fie complet? ?i bogat?, spre sfâr?itul ei, a fost disculpat în dosarul cu mo?ia Br?tienilor ginerele fostului pre?edinte B?sescu. Era vorba doar de vreo 10 milioane de euro. Ne îndrept?m deci „spre noi culmi de progres ?i civiliza?ie”.

Joi, ca un f?cut, cotidianul.ro a în?eles c? interviul pre?edintelui Iohannis nu a fost publicat înc? de „New York Times” de?i a fost comentat deja abundent în presa româneasc?, preluat de pe Facebook, unde, noul pre?edinte ?i purt?toarea sa de cuvânt se exprim? în exces ?i oarecum iresponsabil. Cineva ar trebui s? le explice fostului profesor de la Sibiu ?i tinerei scriitoare Tatiana Niculescu Bran c? un interviu se citeaz? numai dup? ce se tip?re?te. Dac? se r?zgânde?te conducerea ziarului ?i nu-l mai public?? Sau dac? ziaristul care a f?cut interviul nu a avut în prealabil acordul conducerii publica?iei? În aceea?i fatidic? zi de joi, 22 ianuarie 2015, pre?edintele Iohannis a participat personal la zgomotul toxic ?i diversionist al zilei cu un interviu acordat mult-entuziastului Rare? Bogdan de la postul pilotat de agentul (s?geata?) în politic?, Cozmin Gu??. „Vara aceasta am fost la ora? unde am avut posilibitatea de/ a m? plimba foarte mult/ cu scopul de a respecta regulile de circula?ie. O, cu cât?/ emo?ie/ traversam str?zile în conformitate cu indica?iile/ semaforului...” (versurile unui poet ardelean, Ion Mure?an). Cam a?a poate fi rezumat mesajul pe care îl transmite de câteva luni de zile, molcom, ardelene?te, noul locatar de la Cotroceni.

Fa?? de Klaus Iohannis, presa respect? înc? perioada de gra?ie acordat? noilor ale?i, în fapt, un non-combat. Aproape to?i comentatorii ?i-au pus m?nu?i de m?tase, lucreaz? foarte atent, cu penseta, sub lup?. Dar semnele dezam?girii se v?d, se aud de peste tot. Dup? Blitzkrieg-ul bazat pe Facebook ?i „diaspor?”, o dragoste care n-a durat decât o lun?, nu suntem departe de momentul în care vom auzi un copil spunând, ca în celebrul basm „Hainele cele noi ale împ?ratului” al lui Hans Christian Andersen: „Pre?edintele e gol!”

footer