Revista Art-emis
E?ecul numit Basarabia PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Ion Coja   
Miercuri, 21 Ianuarie 2015 22:17

Prof. univ. dr. Ion Coja, art-emisNu-i huli?i pe românii pro-ru?i! Lor le revine o misiune istoric? deosebit?!

Zilele trecute am publicat un text care a ap?rut prima oar? în publica?ia „Flux” de la Chi?in?u. La mine a ajuns indirect, la mâna a treia sau a patra. Dar bine c? a ajuns. Text  interesant, semnat de dl Octavian Racu, sub titlul incitant Ucraina - „butoiul cu pulbere” al americanilor. Oportunit??ile ratate ale României. În mod evident un text pro-sovietic - pardon, pro rusesc!… Se pare c? aceasta este ?i orientarea ziarului „Flux”. S? le fie de bine! Suntem cu to?ii fra?i, „de-o f?ptur? ?i de-o seam?”, precum degetele de la o mân?, atât de deosebite totu?i unul fa?? de celelalte. Dar ce treab? bun? fac împreun? tocmai pentru c? fiecare deget are talentul s?u ?i contribu?ia sa specific?, fie ca s? po?i strânge mai bine mâna prietenului, fie ca s-o faci pumn ?i s? love?ti n?praznic în du?man! Eu zic c? avem nevoie ?i de românii pro-ru?i - atât la Bucure?ti, cât ?i la Chi?in?u -, la fel cum avem nevoie ?i de românii pro-americani! Avem nevoie de pro-ru?i care s? ne prezinte cu corectitudine avantajele ?i dezavantajele colabor?rii cu Rusia, ?i de pro-americani care s? ne prezinte avantajele ?i dezavantajele colabor?rii cu S.U.A. Cu gândul neclintit, ?i unii ?i al?ii, la interesul nostru românesc! Op?iunea fiec?ruia nu trebuie s? orbeasc?, s? întunece mintea ?i intui?ia viitorului, ci s-o ml?dieze dup? acest unic reper: interesul Neamului. Dar mai ales avem nevoie de acei români pro-ru?i care ar putea s? le explice pe îndelete ru?ilor cât de multe ?i de mari sunt avantajele ?i câ?tigurile pe care ru?ii le-ar avea de dobândit dac? vor face volta de 180 de grade în politica lor fa?? de România, fa?? de români. Sunt aproape 300 de ani de când Moscova, „Mama Rusie”, se uit? la noi ca la cuiul din talp?. ?i în socotelile pe care ?i le fac strategii planului de a pune mâna pe Bosfor ?i Dardanele, pe metropola pierdut? a ortodoxiei, existen?a românilor, a noastr?, ca Neam ?i ?ar?, este piedica cea mai serioas? pe care ?arii moscovi?i au întâlnit-o în cale. Aproape 200 de ani au încercat ru?ii s? distrug? semin?ia româneasc? din Basarabia, iar azi, românii din Basarabia sunt cei mai categorici dintre români în afirmarea identit??ii lor române?ti! Nu le-a ie?it ru?ilor! ?i trebuie ajuta?i s? trag? toate concluziile corecte din aces e?ec! Repet: E?ecul numit Basarabia!

Am încasat de la ru?i pumni ?i lovituri de tot felul, ?i mai ales lovituri pe la spate, dar nici noi n-am r?mas datori.

E timpul ca Rusia s? abandoneze cu totul planul de „lichidare” a românismului! Au avut acest proiect, proiect criminal propriu zis, dar acceptat de istorie sub eticheta imperialismului, a dreptului celui mai puternic. Nu ru?ii au inventat imperialismul! Nu le putem repro?a chiar totul! Tr?im de mii de ani într-o lume în care dac? nu-i cucere?ti tu, te cuceresc al?ii. Dac? nu te faci st?pân, ajungi s? fii tu st?pânit. Rusia nu este decât produsul, poate cel mai grotesc, mai dureros, al acestei lumi care, se pare, s? sper?m, a intrat în criza care-i va declan?a decesul. Sunt ru?ii puternici, dar nu suficient de puternici ca s? ne termine, s? ne dea la o parte din calea lor ori s? ne culce la p?mânt. Suntem o realitate de care, de aici înainte, se poate ?ine seam? într-un singur fel: respectând dreptul nostru la existen?? demn?. Ni l-am pl?tit cu atâta sânge ?i suntem gata s-o facem în continuare, dar cui îi mai convine, la Moscova, s? aib? în români ni?te adversari?! C?ci nu sunt pu?ine resursele umane ?i materiale pe care ?i ru?ii le-au „sacrificat” pe frontul românesc, în încercarea de a ne scoate din istorie. Ne-a costat ?i pe noi teribil de mult, mult mai mult ca pe ru?i, cu sacrificii imense am supravie?uit, dar nici ru?ilor nu le-a fost u?or cu noi în coast?. Am încasat de la ru?i pumni ?i lovituri de tot felul, ?i mai ales lovituri pe la spate, dar nici noi n-am r?mas datori. N-a? zice c? suntem chit, dar din confruntarea cu românii, ru?ii ies destul de ?ifona?i - cu vân?t?i ?i buza umflat? -, chiar dac? noi abia ne mai tragem suflarea. E timpul ca ru?ii s? se întrebe dac? a meritat tot efortul rusesc? S?-?i fac? tovar??ii ru?i un inventar sincer ?i lucid al pierderilor pe care le-au înregistrat pân? acum în confruntarea cu românii! S? înceap? cu „capitalul cel mai de pre?”! Omul!

Ce bine le-ar prinde ru?ilor dac? s-ar întoarce la ba?tina lor to?i ru?ii din teritoriile neruse?ti ale Rusiei! 

M? gândesc în primul rând la milioanele de „ceoloveci” coloniza?i în Basarabia de Moscova ?arist? sau bol?evic?. În Basarabia ?i în statele baltice, precum ?i în alte „republici” care dup? 1990 s-au rupt sau vor s? se rup? de Moscova. Moscova, care, de la an la an, este tot mai pu?in ruseasc?, tot mai pu?in ortodox?, cre?tin?. Tot mai pu?in european?! ?i asta, printre altele, pentru c? plecarea ru?ilor cu miile, cu sutele de mii, din vatra lor pentru a coloniza teritorii neruse?ti, pentru a le transforma în „p?mânt rusesc”, rusesc ?i sfânt, a creat un vid demografic repede umplut cu venitur? asiatic?. Acei ru?i care trebuiau s?-i rusifice pe moldoveni sunt ei pe cale de a deveni buni moldoveni, buni români. Lua?i fiecare în parte, ?i în num?r mic, ace?tia sunt un câ?tig pentru români ?i o pierdere, o pagub? pentru ru?i. Ce bine le-ar prinde ru?ilor dac? s-ar întoarce la ba?tina lor to?i ru?ii din teritoriile neruse?ti ale Rusiei!  Ar fi Rusia mai puternic? în confrunt?rile pe care le va avea curând cu ne-ru?ii din Rusia, cu minoritarii deveni?i peste noapte majoritari.

Ru?i ru?i s-au aflat numai din gre?eal? la conducerea marelui imperiu în ultimii o sut? de ani.

Ca ortodox ce sunt, am sentimentul c? îi bate Dumnezeu pe ru?i pentru nebunia proiectelor ?i politicii lor expansioniste, imperialiste! N-au contat pentru ru?i suferin?ele pe care le-au pricinuit altora. S-a mai v?zut asta, dar s? nu ia aminte nici la pagubele ?i ponoasele pe care ei, ru?ii, le trag de pe urma acestei politici, este semn c? Dumnezeu le-a luat min?ile! Este tot mai evident c? pagubele care se adun? ca revers al expansiunii ruse?ti tind s? dep??easc? câ?tigurile. Ce-au luat pe mere s-a dus pe pere! Nu le cerem ru?ilor s? respecte drepturile omului ?i ale popoarelor cotropite, dar m?car s?-?i în?eleag? ?i s?-?i con?tientizeze corect interesele proprii, s? priceap? c? pe termen lung s-au ales cu o pagub? uria??: au ?ara cea mai întins? ?i un popor, ru?ii din Rusia, aflat într-un declin demografic sever, care curând îi va transforma pe ru?i, pe ortodoc?ii din Rusia, într-o minoritate care va pierde dreptul ?i puterea de a mai conduce o ?ar? a?a de mare. Asta dac? va mai r?mâne Rusia la fel de mare, c?ci dezmembrarea Rusiei devine o ipotez? tot mai plauzibil?. ?i asta nu atât din pricina celor care stau la pând? s? profite de aceast? dezmembrare sau s-o produc?, cât din pricina unei gândiri strategice la cel mai înalt nivel care, una din dou?: ori nu a în?eles corect care sunt interesele ru?ilor, deosebite de ale Rusiei, ori au lucrat con?tient împotriva acestor interese ale ru?ilor! Nu întâmpl?tor ru?i ru?i s-au aflat numai din gre?eal? la conducerea marelui imperiu în ultimii o sut? de ani!

S? v? cere?i iertare de la bunul Dumnezeu ?i de la urma?ii celor pe care i-a?i n?p?stuit.

Noi, românii, vom avea mult de câ?tigat dac? Rusia î?i va în?elege, m?car în zilele noastre, adic? în ultimul ceas, adev?ratele sale interese. S-ar p?rea c? vom avea de câ?tigat ?i dac? Rusia va c?dea în pr?pastia pe care ?i-o sap? singur?, cu asisten?? interna?ional? din toate direc?iile. Dar nu mi-ar pl?cea acel câ?tig, dobândit dup? catastrofa dezmembr?rii Rusiei. Este foarte probabil c? „dezmembrarea Rusiei” se va produce cu convulsii primejdioase ?i pentru cei din apropiere. Pentru toat? planeta! Deci nu asta trebuie s? ne dorim! A?a c? m? adresez românilor pro-ru?i cu îndemnul de a se folosi de trecerea pe care o au la Moscova pentru a-i ajuta pe prietenii ru?i s? pun? punct încerc?rilor de a-i p?stra în sfera lor de influen?? pe românii din cele dou? state române?ti. L?sa?i-ne în pace ?i rânduial? s? ne vedem de ale noastre! Ve?i avea mult mai mult de câ?tigat dac? v? ve?i decide s? fi?i oameni de cuvînt, oameni ai respectului pentru lege ?i dreptate! Iar dac? veni?i spre noi cu propuneri de bun? vecin?tate, s? nu v? închipui?i c? tot ce a fost pân? acum între noi poate fi invocat în sprijinul ?i spiritul bunei vecin?t??i. Fi?i b?rba?ii care s-au ilustrat în istoria Rusiei de atâtea ori ?i bate?i palma cu noi, recunoscându-v? vina de a ne fi dorit pieirea, de a fi lucrat ?i conspirat în acest scop absurd, cu sute de mii de români victime ale nebuniei voastre!  Mi-ar tihni, nu numai nou?, dar ?i ru?ilor adev?ra?i, s? v? cere?i iertare de la bunul Dumnezeu ?i de la urma?ii celor pe care i-a?i n?p?stuit. Abia apoi putem s? v? credem. ?i putem sta de vorb? asupra viitorului nostru. Nu ne deranjeaz? ca viitorul nostru românesc s? interfereze rodnic cu al vostru, rusesc. Pân? acum, trecutul a interferat în chip dramatic, tragic. Musai s?-i punem cap?t!

Textul domnului Octavian Racu con?ine o asemenea invita?ie la bun? vecin?tate. Probabil c? n-o face în nume propriu, ci este cuprins într-o strategie a Moscovei de a capta încrederea ?i bun? voin?a noastr?, dar cum s? iei în serios termenii în care se face aceast? invita?ie?!

Credem c? Rusia nu mai are tendin?e expansioniste pentru c? nu are sau nu mai are „resursele neceesare”. Dar când le va avea, ce va face?

Cic? „Rusia postsovietic? nu a avut niciodat? tendin?e ?i dorin?e expansioniste, din simplul motiv: lipsa resurselor necesare pentru o expansiune masiv?. Rusia nu are nevoie de Ucraina, pentru Rusia Ucraina este un lux prea mare. Rusia nu are nevoie de ??rile baltice, pentru c? o cost? prea mult. Rusia nu are nevoie de România, pentru c? nu ar avea capacitatea de a hr?ni cei 20 milioane de români. Rusia nu are nevoie de resurse energetice, pentru c? are suficiente resurse. Ce vrea Rusia atunci?” Domnule Racu, v? credem c? Rusia nu mai are tendin?e expansioniste pentru c? nu are sau nu mai are „resursele neceesare”. Dar când le va avea, ce va face? Va relua tendin?ele expansioniste?! Eu asta în?eleg din pledoaria dumneavoastr?. Asta a?i vrut s? spune?i?!

Cu totul remarcabil? ?i de neuitat este fraza despre România a domnului Racu: „Rusia nu are nevoie de România, pentru c? nu ar avea capacitatea de a hr?ni 20 de milioane de români.” Adic? de câte ori am fost sub ocupa?ie ruseasc? - de vreo zece ori -, ru?ii veneau ca s? ne hr?neasc?? Acesta a fost ?i scopul urm?rit de C.A.E.R., de planul Valev? Hr?nirea românilor din hambarele Rusiei? A?adar, s? nu ne fie team? de ru?i, c? nu mai au cu ce s? fac? opere de binefacere, a?a cum au tot f?cut în istoria lor!

Pentrutr?darea de la Yalta, S.U.A. nu a pl?tit niciodat?!

Dac? Rusia „nu are nevoie de România” ?i nici de alte spa?ii din vecin?tate, ce vrea atunci Rusia ?i domnul Racu de la noi? „Rusia - ne  informeaz? confratele nostru de la Chi?in?u -, î?i dore?te un singur lucru: oprirea expansiunii americane spre Est. De dragul acestui fapt, ea este gata s? pl?teasc? orice pre? statelor cu care ar putea purta un dialog, state care ar fi con?tiente de propriul interes na?ional. Problema este c? ??rile din « cordonul sanitar » sunt lipsite de orice autonomie ?i orice con?tientizare a propriilor interese. Ele nu sunt decât un ansamblu de pioni, care servesc în calitate de câine de paz? a intereselor americane, fiind gata în orice clip? s?-?i sacrifice propria popula?ie, de dragul capriciilor Casei Albe.” A?a deci! Vere Racu, Stalin l-a p?c?lit la Yalta pe nevolnicul de Roosevelt invocând necesitatea unui „cordon sanitar” la hotarele Rusiei, necesitatea vital? de a controla România în propor?ie de 90%, propor?ia de aur a diploma?iei sovieto-ruse!  Pentru porc?ria de la Yalta, pentru tr?darea de la Yalta, S.U.A. nu a pl?tit niciodat?! Mul?i zic c? aceea nu a fost gre?eala Americii, ci a structurilor oculte de care atârna voin?a ?i gândirea paraplegicului! Se pare c? acum America încearc? s? repare ce a stricat la Yalta, încearc? s? se înscrie pe linia Patton, generalul care a pl?tit cu via?a faptul c? gândea ca un om normal, ca un american autentic!

Tot binele! ?i la Moscova, ?i la Bucure?ti! De Chi?in?u nici nu mai vorbesc!

În momentul de fa?? Rusia se afl? într-o pozi?ie slab?. A pierdut „cordonul sanitar”! Nu mai are sateli?ii care o ascultau f?r? s? crâcneasc?, nu mai are nici ideologia cu care s? ame?easc? pe cei slabi de înger! În ?ar?, în Marea Rusie, dec?derea s-a generalizat. Nu m? bucur de r?ul Rusiei. M? îngrijoreaz? la fel de mult ca ?i atunci când a? vedea Rusia pe cai mari de tot. Singura speran??, mai bine zis consolare a Rusiei, dar ?i a României, este c? situa?ia este aceea?i, „albastr? r?u”, pe întreaga noastr? planet? albastr?. Redresarea nu se poate produce decât la acest nivel, planetar! Pentru aceasta este nevoie s? pricepem cauzele care au dus la situa?ia de azi. Este timpul s? în?elegem c? impasul planetar în care ne afl?m este rezultatul fatal al minciunilor acumulate sute de ani de-a lungul unei istorii falsificate. În mod sigur solu?ia este una singur?, o solu?ie de care marile puteri ale lumii de azi se feresc ca dracul de t?mâie: Adev?rul! Numai de la adev?r pornind, scuturându-ne de minciuni ca de noroiul de pe haine, putem discuta spornic unii cu al?ii, inclusiv românii cu ru?ii! Nu e de a?teptat mare lucru de la liderii politici. Mai exist? ?i al?i in?i, români ?i ru?i, capabili s? reprezinte ?ansele adev?rului de a sta la baza relans?rii rela?iilor dintre Rusia ?i România. Ce în?eleg prin aceste vorbe, data viitoare! Pân? atunci, tot binele! ?i la Moscova, ?i la Bucure?ti! De Chi?in?u nici nu mai vorbesc!

footer