Revista Art-emis
Un an de r?scruce PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 31 Decembrie 2014 22:04

 

Petru Romo?anCu fiecare nou? zi petrecut? în Palatul Victoria, Victor Ponta, Liviu Dragnea, Rovana Plumb ?i echipa lor de juniori prematur îmb?trâni?i ?i de rezerve prea ambi?ioase pentru competen?ele lor devin mai irelevan?i - parc? România nici n-ar mai avea guvern. Baronii ?i sforarii din P.S.D. ?i de pe lâng? îl ?in pe Victor Viorel în fereastr?, ca pe un cadavru politic îmb?ls?mat, în a?teptarea po?ta?ului care aduce pensia, adic? noi contracte grase cu statul, ?i deci tot atâtea dosare viitoare pentru D.N.A. Ponta pare acum mai b?trân, mai expirat politic decât veteranul Ion Iliescu, care i-a adus mai multe voturi la preziden?iale decât dubiosul „e-tinerel” Sebastian Ghi?a. Iar noua ?mecherie cu USL-ul, resuscitat împreun? cu pesedistul sub acoperire, fostul liberal C.P. T?riceanu, nu e doar o f?c?tur? jenant?, ci ?i o mizerabil? insult? adus? electoratului care i-a îndesat lui Ponta peste urechi o p?l?rie mult prea mare. Dr. Copy-Paste se apropie de un final pu?in glorios de carier?.

Cu Victor Ponta înc? în fruntea guvernului (sus?inut de marele general, profesor ?i doctor Gabriel Oprea), Klaus Iohannis e doar un pre?edinte decorativ. Un fel de director de muzeu la Palatul Cotroceni, cu consilierii s?i pe post de muzeografi, principali ?i secundari. Nici m?car George Maior nu se gr?be?te s? se ?in? de cuvânt ?i s?-?i prezinte demisia. SIE e înc? f?r? director dup? ce Teodor Mele?canu a plecat într-o fatal? aventur? preziden?ial?, plus una ministerial? f?r? noroc. La Externe îl avem pe multl?udatul Bogdan Aurescu, un emul al lui Adrian N?stase despre care tot auzim c? ne-a f?cut personal cadou Insula ?erpilor. La Ministerul Ap?r?rii - Ap?rarea e o alt? prerogativ? a pre?edintelui - e în continuare de planton pu?inul Mircea Du?a. Nimeni nu pare gr?bit. Leafa merge, iar ei, voio?i, dau interviuri. Interviuri prin care fluier? vântul amatorismului ?i nu de pu?ine ori chiar al iresponsabilit??ii. Ruptura dintre politicieni, presa scris? ?i cea audiovizual?, pe de o parte, ?i restul popula?iei greu încercat? de criz? ?i s?r?cie, pe de alt? parte, pare total? ?i ireparabil?. N-au mai r?mas ca recurs decât Poli?ia, Spitalul ?i Pu?c?ria.

La est, Ucraina se preg?te?te s? cear? aderarea la N.A.T.O. O cerere care poate fi aprobat? în regim de urgen??. Anul 2015 poate fi un an de r?scurce în ceea ce prive?te noua a?ezare a Ucrainei pe hart?. Rusia ?i Putin, dup? succesul prea u?or ob?inut cu alipirea Crimeei, au întârziat ?i, probabil, au ratat s? ia deciziile avantajoase pentru Rusia. În 2015 va fi rândul Ucrainei, S.U.A. ?i U.E. (mai ales Germania ?i Polonia) s? preia ini?iativa ?i e aproape sigur c? acestea nu vor rata. Mizele maxime pentru Ucraina ?i N.A.T.O. (?i deci, ?i pentru România) sunt Odesa, sudul Ucrainei ?i Gurile Dun?rii. Tot ca la mijlocul secolului al XIX-lea, cu R?zboiul Crimeii, de parc? istoria s-ar învârti în cerc - de fapt, geografia e cea care st? pe loc. În acest moment, e clar c? ru?ii au pierdut partida ucrainean?. Mai ales c? ucrainenii sunt deci?i s? ias? de sub tutela ruseasc? ?i s?-?i refac? în timp independen?a ?i suveranitatea. ?i e dreptul lor inalienabil.

Vrea-nu vrea, România va fi implicat?. Atât de rela?ia mai mult decât special? cu Republica Moldova, dar ?i de situa?ia neclar? a Transnistriei, a Gurilor Dun?rii ?i a nordului Bucovinei, cu Cern?u?i, ora? românesc, cu tot. Principalele decizii pe care va trebui s? le ia pre?edintele, pe lâng? cele presante care ?in de situa?ia economic? grea, de?i acestea sunt mai degrab? pe agenda primului-ministru, vor fi în leg?tur? cu Republica Moldova, cu intensificarea iminent? a conflictului din Ucraina, cu soarta românilor care tr?iesc în Republica Moldova ?i în Ucraina.

Nici Palatul Victoria ?i nici Palatul Cotroceni nu par cu adev?rat locuite. ?i nu e doar o impresie datorat? zilelor libere din timpul s?rb?torilor de iarn?. Prea lunga distrac?ie mediatic? g?unoas?, oferit? de fostul pre?edinte B?sescu ?i de curtea lui de aplaudaci g?l?gio?i ?i colora?i ?ip?tor, ne-a l?sat pe to?i nepreg?ti?i, în b?taia vântului, pentru un an care se anun?? foarte greu. Care poate fi un an de r?scurce în istoria României.

 

 

footer