Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 17 Decembrie 2014 13:09

Petru Romo?anIdealurile genera?iei anterioare, cea a primului pre?edinte postcomunist, Ion Iliescu, care este ?i cea a pre?edintelui presupus democrat Emil Constantinescu, au fost foarte simple: Europa ?i N.A.T.O. sau America. S-au ad?ugat implementarea democra?iei de provenien?? occidental? - mai ales american?, pentru c? Europa de Vest îns??i (în primul rând, Germania) este un mare protectorat american sau N.A.T.O. -, libertatea presei ?i libertatea de expresie în general, televiziune la tot poporul, supermarketuri în centrul ora?elor, circula?ie liber? dincolo de frontierele ermetice din comunism etc.

Toate aceste idealuri s-au realizat. ?i noi cu ce ne-am ales? Cu toat? industria trimis? la fier vechi înc? de pe vremea genialului palavragiu Petre Roman, cu p?mântul fertil l?sat pârloag?, dar cu frauduloase retroced?ri faraonice, cu b?nci str?ine în loc de b?nci române?ti, cu farmacii importate ?i ele la fiecare col? de strad?, cu televiziuni abjecte, unde se manifest? ast?zi cei care mâine vor fi aresta?i de D.N.A.

Nu mai avem c?i ferate, nu am construit autostr?zi, închidem spitale, ?coala produce tâmpi?i (dixit Traian B?sescu, el însu?i un produs al ?colii române?ti, cum bine a observat acad. Mircea Mali?a). ?i ce idealuri am mai putea avea? Nu multe. Poate doar acela de a p?r?si definitiv teritoriul acesta care, mai devreme sau mai târziu, într-un fel sau altul, te poate ucide.

Majoritatea oamenilor cu bani ?i-au trimis deja copiii la studii în str?in?tate. De unde, evident, nu are nici un rost s? se mai întoarc?. Mai ales dac? au f?cut studii serioase ?i care pot aduce joburi bine remunerate undeva pe planet?, altundeva decât acas?, în România.

Clasa suspus? e con?tient? c? dup? ea nu mai vine decât potopul. Nu mai avem cultur?, nu mai avem pres? scris?, pân? ?i cluburile de fotbal sunt la p?mânt, facem 16 ore de la Bucure?ti la Oradea, dar avem politicieni care sunt cita?i pe toate televiziunile ?i pe tot Net-ul ca alt?dat? Sfin?ii P?rin?i ai Bisericii în marile catedrale.

?i care e marea preocupare a acestui sfâr?it de an? Ce guvern nou-nou? ne va mai da acela?i „crudu?” Victor Ponta. Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor! Ce altceva mai de soi ar putea face al patrulea guvern Ponta decât au f?cut cele trei amatorice?ti, triste, jalnice, obraznice anterioare? Al?i bani, alt? distrac?ie!

Pân? la victoria final? împotriva s?rmanei Românii.

Cea mai mare mistificare care se livreaz? la sfâr?it de an prin acelea?i mercenare institute de sondare a opiniei publice este c? popula?ia are o mare încredere în viitorul ei. ?i c? noul pre?edinte ales, Klaus Iohannis, va face, în fine, totul. Ca într-o scen? de pateric, diavolul ?ade fumând lini?tit pe zidul cet??ii pentru c? nu mai are de lucru. Le-a rezolvat deja pe aproape toate. Merg ?i singure. Spre iad, bineîn?eles.

footer