Revista Art-emis
Votul-speran?? ?i balul fantomelor PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 03 Decembrie 2014 15:42

Petru Romo;anPre?edintele ales are dreptate. Revolu?ia (de fapt, contrarevolu?ia) moral? trebuie început? chiar de aici. Din punctul pedepsirii aspre a celor care i-au împiedicat deliberat pe cet??enii români din diaspora s? voteze. Patru nume sunt deja bine cunoscute de toat? lumea : prim-ministrul Victor Ponta, vicepremierul Liviu Dragnea, ?eful campaniei electorale a lui Ponta, Titus Corl??ean ?i, stupoare, Teodor Mele?canu, care „a dat lovitura” - c?ci, din ?ef S.I.E., în numai dou? luni, dup? vreo zece zile de mandat la Externe, are ?anse mari s? fie chiar arestat. Procurorul general al României, Tiberiu Ni?u, a început urm?rirea penal? in rem (nu ?tie cine sunt infractorii!). Nu ?tie b?rbatul ce ?tie tot satul. Dar tocmai de aceea ?i zilele lui în fruntea Parchetului par a fi num?rate. Iar problema o va rezolva, probabil, tot femeia b?rbat?, Laura Codru?a Kövesi. Iar servantul lui Ponta, timidul procuror general Tiberiu Ni?u, va fi trimis la munca de jos. Acolo poate fi obedient cât pofte?te. Problema de fond a alegerilor în România e c? votul popular a fost tratat, din 1990 încoace, de autorit??i ?i de candida?i ca un caraghioslâc obligatoriu. Chiar ca o pierdere de vreme. ?i de foarte mul?i bani. Odata la câ?iva ani suntem chema?i s? punem ?tampila pe ni?te aventurieri, penali, incompeten?i, unii pretin?i de dreapta, al?ii pretin?i de stânga ?i, astfel, devenim cu to?ii complici la ho?iile ?i matrapazlâcurile lor viitoare. Iar ipochimenii ofteaz? c? au trebuit s? se u?ureze de o gr?mad? de bani pentru nenorocitele de ?tampile aplicate pe numele lor umflate cu sifon mediatic tocmit ?i el. ?i cam asta e toat? democra?ia român? ! Asta în ceea ce prive?te participarea poporului. Pentru c? dup? aceea începe petrecerea pentru câ?tig?tori ?i pentru l?utarii lor n?imi?i din media.

Despre partide, f?r? doctrine clare, f?r? programe ?i, în orice caz, f?r? ca vreodat? cineva s?-?i ?in? vreo promisiune, s-a vorbit destul. Dar asta nu e tot. S-a inventat o ?mecherie ?i mai odioas? : alian?ele, uniunile, asocia?iile de partide (de rauf?c?tori). Astfel am avut nenorocirile C.D.R., D.A. (Dreptate ?i Adev?r, dac? a?i uitat), U.S.L., A.C.L. De pild?, a?a a venit la putere Emil Constantinescu sub sigla fantomatic? Conventia Democratic? din România (C.D.R.). Dup? ce fostul secretar P.C.R. s-a coco?at la putere, împreun? cu Zoe Petre, Mugur Ciuvic?, Dorin Marian, Victor Ciorbea, C?t?lin Harnagea ?i toat? ga?ca ?i-au f?cut cariera, scurt?, ?i, mai ales, plinul. ?i au aruncat la co?ul de gunoi un partid istoric, P.N.?.C.D., cu toat? tragica lui poveste, cu miile de ani de pu?c?rie politic? folosi?i moral abuziv de Emil Constantinescu, Zoe Petre, Victor Ciorbea, to?i fo?ti membri de marc? sau secretari P.C.R. ?i nu întâmpl?tor rechem?m în actualitate jalnica ?i deja uitata aventur? a C.D.R. Aducerea la putere a lui Klaus Iohannis pare s? coincid? cu dispari?ia altui partid istoric, P.N.L., marele partid fondator de ?ar? al Br?tienilor. Klaus Iohannis a fost liberal doar la f?r? frecven??. Iar actualul P.N.L. ascunde sub sigla lui istoric? toat? clica penal? a P.D. (P.D.L.), partidul care l-a adus la putere pe Traian B?sescu, partidul securi?tilor ?i al uteci?tilor. ?ansele lui Klaus Iohannis de a-?i ?ine promisiunile din campanie, ca ?i ?ansele celor care au crezut în el, mai ales tinerii, mai ales diaspora, de a vedea o schimbare major? în a face politic? ?i via?? public? în general sunt foarte mici, aproape nule. ?i asta din cauza bandelor politice numite „partide”, apoi numite „alian?e” ?i „uniuni” (A.C.L., U.S.L.- U.S.L. 1.0 ?i USL 2.0...). Care sunt cre?tinii ?i care sunt liberalii din aceast? sinistr? adun?tur? presupus de dreapta (A.C.L.) n-a aflat înc? nimeni. Poate va afla D.N.A. în lunile urm?toare, D.N.A. care tot bag? sub pre? dosarul E.A.D.S. Se a?teapt? plecarea lui Traian B?sescu?

În România se joac? azi un mare meci, cu o miz? pe m?sur?. Se joac? partida dintre mafia politicienilor - corup?i, penali, incompeten?i, ?i deci asasini economici ?i morali - ?i majoritatea popula?iei. Vor câ?tiga din nou politicienii ?i partidele lor (plus securi?tii ?i interlopii finan?atori piti?i în spatele lor) sau va câ?tiga masa înc? pa?nic? ?i neorganizat?, mai ales tinerii de pe re?elele de socializare sau poporul român din diaspora, ?i el tîn?r ?i în continuare interesat, legat de ?ara de origine?

Ce se va alege pân? la urm? din marea victorie a lui Klaus Iohannis? Cu asemenea partide, cu asemenea alian?e ?i uniuni, cu un asemenea bal?oi Parlament, cu mult prea pitore?tii baroni ?i barone?i locali, incredibil de boga?i, în mai pu?in de un an, Klaus Iohannis poate s? calce pe urmele mediocre ale lui Emil Constantinescu. Va r?mâne, ca ?i Emil Constantinescu, un specialist în vorbe bombastice despre sine însu?i ?i c?l?torii intercontinentale, scumpe ?i inutile pentru români? Pân? ast?zi, 1 Decembrie 2014, establishment-ul nu a dat nici un semn serios de resetare a politicii ?i a vie?ii publice în general. Scandalurile în curs în P.S.D., scandalurile previzibile din P.N.L. nu ?in loc de principiu Speran??, ci fac parte tot din balul fantomelor ?i al vampirilor venite din trecut.

footer