Revista Art-emis
Unde este guvernul lui Klaus Iohannis? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 26 Noiembrie 2014 21:04

Petru Romosan, art-emisArest?m azi ce a patronat Traian B?sescu ieri

Klaus Iohannis va avea consilieri, sfetnici de tain?, admiratori sinceri cât? frunz? ?i iarb?. Cel pu?in în primele ?ase luni. Sau m?car în primele 100 de zile. Deja are vreo trei... Domnul pre?edinte va avea ?i servicii secrete: George Maior s-a prezentat imediat (la Târgul de carte Gaudeamus) ?i cu propunerea subliminal? (meseria l-a înv??at) s? devin? ?ef ?i la S.I.E., într-un serviciu mamut S.R.I.-S.I.E. ?i cu un buget pe m?sur?, ceva în jurul miliardului de euro. Desigur, bugetul serviciilor, ca ?i bugetul consilierilor ?i admiratorilor trebuie trecute la categoria „cheltuieli”, nicidecum la „venituri”. George Maior face parte, ca un guest star, din celebrul Grup de la Cluj. Pre?edintele Iohannis va avea - are deja - ?i un Grup de la Cluj în P.S.D. Grupul de la Cluj din P.S.D. e un foarte bun furnizor de voturi pentru adversarii P.S.D.-ului. A?a a fost pentru Traian B?sescu ?i tot a?a a fost, de curând, pentru noul pre?edinte. Ioan Rus pozând al?turi de Victor Ponta pe afi?ele electorale din Cluj ?i din jude? i-a adus candidatului a?a-zisei drepte peste 70 % din voturi. Doamna Laura Codru?a Kövesi a avut în lunile de campanie electoral? o recolt? ie?it? din comun. Nu cred s? mai fi fost aresta?i atâ?ia politicieni într-un interval atât de scurt, în timp de pace, în Europa, cât a reu?it s? trimit? ritmic dup? gratii D.N.A.-ul românesc. D.N.A. a adus la bugetul statului sute de milioane de euro. O întreprindere româneasc? în sfâr?it rentabil?, care va s? zic?, dar e vorba de o rentabilitate special?, stranie. D.N.A. nu produce nici brânz?, nici carne, nici cuie sau pantofi. Dar „recolta” D.N.A. define?te, involuntar ?i tragicomic, o epoc? : epoca B?sescu, care se va sfâr?i, foarte probabil, cu B?sescu însu?i devorat de institu?iile modelate de el. Arest?m azi ce a patronat Traian B?sescu ieri. Mai întâi de la opozi?ie, dar, odat? cu arestarea ?efului D.I.I.C.O.T., Alina Bica, sunt bune auspicii ?i pentru ceilal?i, pentru b?si?ti. Dup? arestarea fostului ei so? ?i partener de afaceri Dorin Coco?, a prietenei „pariziene”, procuroarea Bica, Elena Udrea s-ar cuveni s? fie stresat?? Dar Traian B?sescu?

Nici proiectul de ?ar? ?i nici oamenii care s?-i dea via?? nu se g?sesc pe sticla televizoarelor

Ce-i lipse?te cu adev?rat lui Iohannis e un guvern ?i un proiect de ?ar?. Nici proiectul de ?ar? ?i nici oamenii care s?-i dea via?? nu se g?sesc pe sticla televizoarelor, în talk-show-uri, pe Facebook sau pe Net. Lipsa teribil? de lichidit??i de pe pia?? asfixiaz? deja galopant ce-a mai r?mas din întreprinderile viabile. Realitatea economic? în concret nu a fost preocuparea guvernului Victor Ponta. În plus, anul care vine ne g?se?te cu acela?i guvernator la Banca Na?ional?, un Matusalem al finan?elor (Traian B?sescu s-a dus, Mugur Is?rescu a r?mas) care ?i-a epuizat de mult orice creativitate, dac? a avut vreodat? a?a ceva. Op?iunile de personal ale lui Mugur Is?rescu sunt de acela?i nivel: Lucian Croitoru, omul familiei, un neoconservator exaltat de balt? româneasc? pentru postul de prim-ministru, sau Liviu Tudor, un speculator imobiliar cu r?d?cini în Bancorex, plasat la conducerea Clubului de la Roma, sec?ia român?. Împrumuturile faraonice f?cute de guvernele P.D.L. (actualul P.N.L.) ?i de Lider Maximo Traian B?sescu trebuie pl?tite din greu începând de la anul. Din ce?!

E destul de limpede c? noul pre?edinte nu poate continua dincolo de sfâr?itul anului cu un guvern Ponta, fie el remaniat sau nu. Asta se poate citi clar în votul de la 16 noiembrie, care a fost în primul rând unul împotriva lui Victor Ponta personal. Când ?i-a asumat riscul nerezonabil de a candida la 42 de ani pentru pre?edin?ia României, ?i-a pus la b?taie implicit ?i mandatul de prim-ministru, chiar dac? nu a avut bunul-sim? s? demisioneze în campanie. E cineva care nu pricepe chestia asta simpl?? Într-o democra?ie cât de cât normal?, primul-ministru ?i-ar fi prezentat demisia imediat dup? aflarea rezultatului alegerilor. E ?i o minim? chestiune de onoare. Sau, m? rog, demisia mai poate a?tepta pân? pe 22 decembrie, când noul pre?edinte î?i va prelua oficial func?ia. Dac? înc? se mai poate admite c? Victor Ponta nu vrea s?-?i prezinte demisia lui Traian B?sescu, e de la sine în?eles c? trebuie s? ?i-o prezinte noului pre?edinte. Jocul politic trebuie restartat ca la carte.

Noul pre?edinte al României are o urgent? nevoie de consilieri economici ?i politici, dar are o ?i mai dramatic? nevoie de un guvern al s?u, corespunz?tor votului popular. Care poate fi P.S.D., P.N.L., de uniune na?ional? sau de profesioni?ti. Votul cople?itor din 16 noiembrie îi acord? clar prerogativa de a numi un nou prim-ministru. Care nu mai poate fi acela?i Victor Ponta. Problema majorit??ilor la momentul alegerilor preziden?iale e totu?i una secundar?. Iar U.D.M.R. ?i U.N.P.R. (Gabriel Oprea) par preg?tite s? voteze ?i un alt guvern decât unul P.S.D.. Care ar fi cea mai bun? alegere (guvern P.S.D., guvern P.N.L., P.S.D.-P.N.L., tehnocra?i) e o discu?ie aparte, ce nu va întârzia s? preocupe întreaga societate.

footer