Revista Art-emis
S.U.A. ?i m?rile lumii PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Duminică, 16 Noiembrie 2014 18:16
Col. (r) Marin Neacsu art-emisSe observ? în ultimii ani o preocupare ?i un interes extrem al SUA fa?? de m?ri. Surse care au dorit s? r?mân? anonime au spus c? totul a început cu Marea Criz? din 2007 când S.U.A. a ini?iat un set de exerci?ii de „control ?i c?utare-salvare” a unor b?nci sau grupuri de asigur?ri autohtone care se pierduser? nu se ?tie pe unde. A?a se întâmpl? mereu, când în America se demoleaz? turnuri, Europa într? în r?zboi ca s? î?i arate solidaritatea iar când S.U.A. tu?e?te, Europa are junghiuri ?i cade   la pat. A fost ?i cazul intr?rii S.U.A. în Marea Criz?, când America a intrat în ea, iar Europa trage ?i acuma s? scape de la înec. La fel s-a întâmplat ?i când SUA a intrat cu picioarele în Marea Ro?ie într-o prim?var?… parc? arab? care nu avea nici o leg?tur? cu Europa, dar acuma are, pentru c? a?a au vrut prietenii de peste ocean. Dup? ele au urmat ?i altele.
 
Marea Baltic? - Nunt? f?r? l?utari
 
În mai 2014 afl?m c? S.U.A. a decis s? îi scoat? pe ru?i din Marea Baltic? ?i a organizat exerci?iile anuale Baltops f?r? ei. Cotidianul anun?a apoi în iunie: „Circa 4.700 de militari N.A.T.O. particip? în acest moment la al patrulea exercitiu Saber Strike, organizat în Lituania, Letonia ?i Estonia”. Numai c? ru?ii nu se las? impresiona?i ?i astfel afl?m c? „Rusia a lansat un amplu exerci?iu militar în Kaliningrad, ca r?spuns la exerci?iile militare N.A.T.O. de la grani?a cu statele baltice. Totodat?, Moscova a acuzat Alian?a c? escaladeaz? tensiunile în zon?.Rusia ar fi trebuit s? participe în acest an la Baltops, dar planul initial a fost abandonat, dup? ce N.A.T.O. a întrerupt oficial cooperarea militar? cu Moscova, din cauza tensiunilor din Ucraina. Ministerul de la Moscova nu a precizat nici numele ?i nici durata exerci?iului, dar a ar?tat c? num?rul militarilor implica?i este similar cu cel al participan?ilor la exerci?iile N.A.T.O. Saber Strike 2014 ?i Baltops 2014”.
 
Colocviu ?tiin?ific pe ritm de Ka?iu?a
 
Mediafax anun?a în data de 13 Ocrombrie, c? „În august ?i septembrie, flota rus? a amenin?at în dou? rânduri o expedi?ie ?tiin?ific? finlandezo-suedez? care efectua prelev?ri în Marea Baltic?”. S? fie oare ca în celebrul banc cu colocviul agricol de la grani?a ruso-chinez?? Pentru cei care nu îl ?tiu, le recomand:[1].
 
Marea Nordului
 
„Timpul md” ne anun?a c? „o serie de exerci?ii militare ale NATO, « Iron Sword-2014 », au luat start luni, 3 noiembrie, în Lituania, cu participarea a 2.500 de militari din nou? ??ri”. Doamne, ce le au americanii ??tia cu s?biile, cu palo?ele, cu scrima! Ai zice c? D’Artagnan a fost american naturalizat în Fran?a, iar Dumas s-a n?scut în coliba unchiului Tom.
 
Aventuri la Marea Neagr? - Ci bini c? vini buc?taru’
 
Aici exerci?iile sunt la ordinea zilei, interesul american pentru aceast? zon? a crescut exponen?ial de când cu euromaidanezii ?i discu?ia telefonic? dintre tante Nulland ?i ambasadorul american în Ucraina. A r?mas deja celebr? ru?inea p??it? de R??oiul Buc?tar ?i „infailibilul” sistem AEGIS, ru?ina?i de Chibiny. Între timp, strategicii au anun?at c? ?i-au cusut pantalonii rup?i în fund ?i acuma AEGIS mergi bini. M? întreb eu dac? în acest timp ru?ii au cro?etat privind la Suleyman, ca românii. Dac? tot vorbim de români, sta?i s? vede?i p??anie la unul din exerci?iile N.A.T.O. din Marea Neagr?:
 
Leap?a pe s?rite
 
Pe 11 Septembrie 2014 aflam de pe ?tirile PRO Tv: „În aceast? s?pt?mân?, Ucraina ?i Statele Unite au afectuat exerci?iul « Sea Breeze », la care particip?, între alte state, ?i România, în sectorul de nord-vest al M?rii Negre”. Se mai spunea în ?tire c? „o rachet? tras? de pe distrug?torul ucrainean « Ternopol » a c?zut în ap? ?i s-a îndreptat spre nav?, f?r? îns? a o lovi. Episodul a fost filmat de solda?ii ucraineni”. Cum era de a?teptat, incidentul nu a fost confirmat de oficiali N.A.T.O. Nici Ministerul Ap?r?rii român nu a confirmat incidentul dar nici nu avea cum, c? doar nu era s? spun? ei ce nu au vrut s? spun? americanii. Cic? lucrurile s-au petrecut cam a?a: ucrainienii fuseser? în?tiin?a?i c? la exerci?iu va participa ?i flota român?, îns? nu o vedeau ?i atunci au trimis o rachet? s? o caute, crezând c? s-a pierdut. Dup? cum se vede din înregistrarea filmat?, racheta a f?cut câteva salturi apoi s-a scunfundat ?i dus? a fost. Gre?eala ar fi apar?inut celor care au dat comanda de c?utare, c? nu au specificat rachetei care flot? s? o caute, iar s?raca rachet? o c?uta când pe cea comercial? pierdut? prin dosarele de la D.N.A., când pe cea militar? pierdut? prin m?surile C.S.A.T., dar nu a g?sit nimic ?i atunci s-a dat la fund. Nu e singura. Acuma, firesc, nu pot s? nu m? întreb dac? racheta care a doborât MH 17 nu a avut cumva aceea?i dilem?, sau mai bine spus dac? nu cumva ucrainienii au trimis o rachet? s? caute avia?ia român? ?i au dat din gre?eal? peste un zbor civil. Nu este exclus. S?racii pilo?i ru?i caut? ?i acuma avia?ia român?, cic? ar fi c?utat-o pân? prin Portugalia .
 
Marea Chinei - Obama nu e Osama, nici chineza ca germana
 
 
Cel mai recent caz, dac? tot discut?m de preocuparea S.U.A. pentru m?ri este Marea Chinei. Se poveste?te c? m?ria sa Obama cel pe care chiar C.N.N. îl confund? uneori cu Osama, se arat? foarte preocupat de situa?ia din Marea Chinei unde, dup? cum spune la Summitul G20: „pericolele ar putea amenin?a progresele”, adic? mai pe române?te spus, poli?istul „num?rul 1” al planetei, acest Bruce Willis clonat în via?a real?, este nemul?umit c? protestele din Hong-Kong - pornite dup? metoda Kiev sau Siria -, nu au dat rezultatele scontate ?i lumea nu a pus botul ca la Euromaidan, iar China nu se las? intimidat?. Bineîn?eles, mister Osama, pardon, Obama a dat asigur?ri pe data de 12 noiembrie, într-o vizit? la Beijing, c? nu are nici o leg?tur? cu protestele dar nici Ponta nu îl crede c? doar mai minte ?i el. Dar dac? nu are nici un amestec, de ce este a?a îngrijorat? Nu mai poate dormi de grija chinezilor sau vrea s? înve?e limba chinez? f?r? profesor? Oricum cei care sunt amatori de exerci?ii din astea ale N.A.T.O. ?i jocuri de societate marca „Chibiny” sau „leap?a pe s?rite ca pe Ternopol”, s? se preg?teasc? ?i s? î?i rezerve din timp loc pentru croaziere în Marea Chinei dar s? aib? grij?, ar putea fi c?l?tori cu one way ticket.
 
Marea Tasmanian? - Struguri de Brisbane
 
Dac? tot vorbir?m de G-20, cic? la îndemnul Tusei americane, Junghiul australian nu l-a invitat ?i pe Putin, a?a cum nu îl invitaser? nici balticii la „P?litura de sabie” din Baltops. Putin nu s-a sup?rat, s-a gândit c? de la Marea Criz? din 2007 la unii nu le mai merge faxul sau au r?mas f?r? h?rtii pentru invita?ie, a?a c? a luat-o c?tinel c?tre Australia. Ca s? nu se simt? stingher printre „prieteni”, Putin ?i-a luat cu el ceva distrug?toare, cruci??toare ?i alte nave de agreement fiind informat c? va organizat? o întrecere sportiv? „Fregata Patzaikin” la 20+1 f?r? cârmaci. Ajuns acolo a fost primt „c?lduros” urarea de „arz?te-ar focul” fiind servit?   printre din?i în diferite limbi. Extrem de încântat, Putin a scurtat vizita, nu a mai r?mas la dineu, ca s? nu îi pun? pe organizatori la cheltuieli prea mari cu hr?nirea înso?itorilor s?i. Oficialii ru?i au ?i specificat de altfel motivul plec?rii mai devreme a liderului rus: „Acest dineu este mai degrab? o ocazie de divertisment”. Asta arat? c? ru?ii au treab?, nu au timp de „Aqva park” dar ?i c? în Brisbane strugurii sunt cam acri.
 
Marea Cacealma din 16 noiembrie

Pân? una alta, s? vedem ce fac românii cu Marea Cacealma din data de 16 noiembrie 2014. Unii ar spune c? marea asta nu are nici o leg?tur? cu S.U.A., dar nimeni nu are curaj s? pun? pariu.
Eu am v?zut filmul ?i era american.
 
Bibliografie web:
 
-----------------------------------------------
footer