Revista Art-emis
Un deputat creaz? confuzii, jurnali?tii dezinformeaz? PDF Imprimare Email
Bogdan Stanciu   
Duminică, 16 Noiembrie 2014 18:11
CerneaCâ?iva jurnali?ti f?cu?i „la apelul bocancilor” au r?spândit, în ultimele zile, în publica?ii online ?i chiar pe un portal dedicat ?tirilor din înv???mânt informa?ia fals? c? de la anul copiii nu vor mai studia, ca parte a trunchiului comun, disciplina „Religie”, ci o inven?ie tov?r??easc? - „Etic? ?i educa?ie civic?” (celor mai spre 40 de ani le aduce desigur aminte de „Etic? ?i echitate socialist?”, una din materiile prin care se executa, înainte de 1989, sp?larea creierelor copiilor cu „idealurile luminoase ale comunismului”). Premiul pentru zel îl merit? Andreea Ion de la portalinvatamant.ro care scrie: „Religia devine materie op?ional?. Ce disciplin? îi ia locul” ?i Anca Murgoci (DCNews), „Religia, scoas? din ?coli. Religia, înlocuit? cu Etica ?i cultura civic? ”. Dezinformarea a pornit de la faptul ca ar fi fost adoptat? o propunere legislativ? în acest sens a unui anumit deputat (nu doresc s?-i pomenesc numele aici). Realitatea este c?, nici vorb?, propunerea respectiv? Nu a fost adoptat?. Ea urmeaz? s? intre în dezbatere la camera decizional? a Parlamentului, Senatul, dup? alegerile preziden?iale (Senatul se afl? pân? atunci într-un fel de „vacan?? electoral?”). Prima sesizat?, Camera Deputa?ilor, a adoptat tacit propunerea, f?r? vot, prin simpla dep??ire a termenului limit? prev?zut de Constitu?ie: dac? în 45 de zile de la înregistrarea ei la Biroul permanent, o propunere legislativ? nu ajunge s? primeasc? vot final în plen, ea se consider? adoptat? tacit, indiferent de ce s-a decis în comisii. În acest caz, comisia de specialitate, cea de Înv???mânt, recomandase plenului cu un vot de 17-0 (!) respingerea propunerii. Din p?cate, scandalurile politice interminabile au împiedicat votul în plen. Vot care, cu siguran??, ar fi fost categoric în favoarea respingerii solicitate de comisia de Înv???mânt.

Dezbaterea se reia „de la zero” la Senat, unde aceast? procedur? a adopt?rii tacite nu exist?; mai mult, apreciem - dup? destul de multa experien?? pe care o avem în monitorizarea activit??ii legislativului - c? propunerea în cauz? are ?anse minime (spre zero) de a primi vot favorabil la Senat, deci de a fi adoptat? ?i a deveni lege. Nu este sus?inut? de niciun partid politic parlamentar ?i are ca unic semnat pe deputatul în cauz?, care sufer?, bietul de el, de obsesia monoman? a luptei cu Dumnezeu (în care nu crede), cam de când a ap?rut el în via?a public?. Cu o scurt? pauz?: în campania electoral? din 2012 a candidat pe listele P.S.D. - partid pe care l-a tr?dat ?i repudiat dup? alegeri - ?i n-a suflat electoratului niciun cuvin?el despre inten?iile sale reale ?i agenda pe care o deserve?te. Confuzia provine din faptul c? pentru cvasitotalitatea actelor normative dezb?tute de Parlament, Camera Deputa?ilor este decizional? - cu excep?ia unui set de legi printre care ?i aceea a Educa?iei, unde Senatul are cuvântul final. E de în?eles aceast? confuzie pentru un cititor de pres? la cafeaua de diminea??; unde mai pui c? subiectul e destul de „fierbinte” ?i „aprinde” suficient de tare ca nimeni s? nu-?i mai pun? o clip? problema veridicit??ii informa?iei. Dar, pentru jurnalistul care-?i cunoa?te meseria ?i-?i respect? publicul, dac? nu ?tie pe de rost limbajul într-adev?r paralizant al hârtiilor printr-o institu?ie oficial?, documentarea este obligatorie. Un principiu vechi de când exist? investiga?ie de pres?, bun de predat la seminarii dar care, iat?, din ce în ce mai des nu se mai aplic? unei p?r?i zdravene dintr-o pres? aiurit?, tembel? ?i tabloidizat?, gata s? fac? orice pentru un click.

Ca efect al intoxic?rii, au vuit forumurile ?i re?elele (mahalalele - n.r.) de „socializare” (ba chiar ?i unele bloguri para-ortodoxe de toat? jena) unde, printre chiuituri virtuale, înjur?turi s?n?toase ?i anateme, publicul a deplâns, respectiv l?udat (conform cu tab?ra în care se afl?) aceast? schimbare „epocal?”.
Numai cele dou? articole men?ionate au avut peste 20.000 de vizualiz?ri.
A?adar, 20.000 de români dezinforma?i la prima mân? (?i cine ?tie câ?i al?ii mai departe). ?i ce simplu ar fi fost pentru autori s? dea un telefon. Sursa: U.Z.P.R.[1]
Nota redac?iei: Cine-i alesul? Are plete, calc?-n str?chini prin Taiwan, are rol de „Terminator” la Nuclearelectrica ?i Hidroelectrica, i se spune „ecologistul nuclear”, se pup? cu L.G.B.T., ?i declar? cu cernea-l? c? a fost amenin?at cu împu?carea. Ghici, ciuperc?, cine-i? Ne mir?m c? ?ara merge din r?u în mai r?u?! Cu astfel de „ale?i”, se alege praful de Neam!
---------------------------------------------------
footer