Revista Art-emis
?i dac? absentei?tii au dreptate? PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
MarĹŁi, 04 Noiembrie 2014 14:17

Petru Romo?an, art-emisApar de ast? dat? deosebit de suspec?i ziari?tii, formatorii de opinie, alte persoane publice care ne cheam? enuziast, cu con?tiin?a democratic? curat?, s? mergem la vot. Ca ?i cum am fi ni?te imbecili, ni?te primitivi, ni?te necop?i cet??ene?te, care au absolut? nevoie s? fie du?i de mân? la urna de vot. Îi credem, frankly speaking, pl?ti?i de Sistem. Sistemul tic?lo?it, bineîn?eles. Dar ce zicem noi „tic?lo?it”, Sistemul Tic?los ?i Tr?d?tor pur ?i simplu. (Remember George Orwell: „People who elect corrupt politicians, impostors, thieves and traitors are not victims, but accomplices.” (Cei care î?i aleg politicieni corup?i, impostori, ho?i ?i tr?d?tori nu sunt victime, ci complici).Dar tot el a scris : „In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act”. (La vreme de complet? în?el?ciune, a spune adev?rul e un act revolu?ionar).

Anul acesta e mai limpede decât în ultimii 25 de ani c? nici un candidat nu merit? votat cu toat? încrederea. Dintr-un motiv sau dintr-o mie de motive. Începând cu junele presupus socialist, presupus de stânga democratic?, Victor Ponta, reprezentantul unui partid care s-a încolonat deja spre penitenciar. ?i continuând cu Klaus Iohannis, ap?rut cumva din neant într-un rol principal, care nu-l prinde deloc, care-l dep??e?te evident, un fel de copie cu nickname german al lui Emil Constantinescu. Dar la fel e Teodor Mele?canu, singurul care are un C.V. conving?tor, diplomat, de mai multe ori ministru, director S.I.E. ?i cu o presta?ie adecvat? rolului ?i demnit??ii de pre?edinte, dar care nu ne-a povestit mai nimic despre experien?ele sale trecute de la Geneva ?i de aiurea. Din lips? de timp, din cauz? de D.N.A., Microsoft, E.A.D.S., retroced?ri ilegale etc. (a?a a dat de în?eles). ?i, culmea, din cauza unor polemici penibile ?i absurde pe tema serviciilor secrete stârnite de un veteran al „chestiunii”, deja fostul pre?edinte Traian B?sescu, care a început astfel s? justifice epoca sa de mare corup?ie. T?riceanu nu ne-a explicat cum a devenit ?i b?trânul c?lu? de lemn al Domnului Goe Victor Viorel, dup? ce în istoria sa personal? a jucat tot felul de roluri începând cu cel de manechin, parc?, la Apaca. Sau, de fapt, a redevenit, în final de carier?, un manechin, unul pentru publicul de vârsta a treia socialisto-liberalo-schimbisto-reformator. Monica Macovei are deja sus?inerea general? a fripturi?tilor lui B?sescu, ceea ce în sine e o reu?it?. Pentru c? sunt mul?i ?i foarte bine plasa?i fa?? de bugetul statului. Aceia?i „intelectuali” au abandonat-o, în schimb, f?r? mil? pe favorita lui B?sescu. De altfel, favorita lui B?sescu pare a juca ultima ultima scenet? dintr-un film de Bollywood înainte de ni?te întâlniri inconturnabile cu D.N.A. ?i cu justi?ia în general.

Foarte mul?i români vor sta acas? ?i po?i foarte bine s?-i în?elegi. Au votat deja de prea multe ori degeaba ?i numai în folosul unor infractori sau impostori. Sistemul are nevoie de o prezen?? consistent? la vot pentru propria lui perpetuare ?i pentru legitimare - toat? lumea a priceput. Democra?ia e o fic?iune, Sistemul e o sinistr? realitate cotidian? care ador? s? fie catalogat? „democratic?”. Oricum, absentei?tii vor fi în aceste alegeri primul partid al ??rii, care ?i-a formulat deja o ideologie : „Nu v? putem înc? împiedica s? ne min?i?i, s? ne fura?i, s? ne batjocori?i, s? mistifica?i, dar f?r? noi!”

footer