Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Bogdan Diaconu   
Miercuri, 29 Octombrie 2014 17:45

Bogdan Diaconu, art-emisIdealul Monic?i Macovei: o na?iune f?r? religie, f?r? trecut, f?r? identitate

Fiecare candidat pentru Cotroceni trebuie s? se remarce prin ceva. Monica Macovei, de pild?, a vrut s? se remarce prin scoaterea religiei din ?coli ?i înlocuirea ei cu istoria religiilor. „Copiii ar putea astfel s?-?i aleag? singuri religia”, este de p?rere candidatul. Cum ar fi dac? elevii ?i-ar alege islamul ca religie, ar fi Macovei fericit?? Sau inten?ia ei este ca românii s? nu mai aib? nicio religie ?i s? devin? o popula?ie f?r? identitate? Nu ?tiu dac? aceast? idee de dezna?ionalizare ?i dezmo?tenire a poporului român de propria sa istorie ?i cultur?, legate intim de Biserica Ortodox?, i-a venit Monic?i Macovei din trecutul s?u de procuror comunist pentru care credincio?ii erau du?manii poporului ?i obscuranti?ti, dar exact aceast? atitudine transpare din atitudinea ei fa?? de cursurile de religie. În egal? m?sur?, parc? auzim în subtextul propunerii lui Macovei c? religia este opiumul popoarelor, în timp ce istoria religiilor ar fi eliberatoare. Adic? propria istorie ?i tradi?ie le este d?un?toare copiilor no?tri, numai istoria celorlal?i este l?muritoare. O anun? pe Monica Macovei c? nivelul cultural cerut de istoria religiilor nu se atinge a?a u?or, dar probabil c? Macovei nu ?tie ce înseamn? istoria religiilor de vreme ce o propune pentru elevi începând cu ?coala primar?. A înv??a despre al?ii este ulterior parcurgerii propriei culturi, la fel cum nu po?i înv??a o limb? str?in? înainte de a ?ti limba român?. În caz contrar, nu vei ?ti nici limba matern?, nici limba str?in?, lucru care se întâmpl? în zilele noastre tocmai pentru c? îi trimitem pe copii s? înve?e limbi str?ine înainte s? deprind? româna. În lumina acestei compara?ii, propunerea lui Macovei este echivalent? cu a nu mai avea clase de limba român?, ci de istoria lingvisticii, urmând ca elevii s? fie liberi s? î?i aleag? ei limba pe care s? o înve?e ulterior, dup? ce vor parcurge istoria tuturor limbilor vorbite (dar ?i a celor a?a zis ”moarte”) ale lumii, pentru c? altfel le îngr?dim libertatea dac? îi arunc?m direct într-o anume limb? matern?.

O adun?tur? de indivizi pe care nu-i mai une?te nimic, o ?ar? de „macovei”

Avem nevoie ?i de Biseric?, avem nevoie de tradi?ii ?i de tot ceea ce ne poate p?stra identitatea româneasc? într-o lume care ne încurajeaz? s? ne înstr?in?m de noi în?ine ca s? fim vându?i ?i risipi?i mai u?or. Dar perversitatea procurorului comunist nu se opre?te la ignorarea voit? sau incon?tient? a regulilor de baz? ale educa?iei, ci î?i arat? adev?rata fa?? atunci când analiz?m consecin?ele unei asemenea propuneri. Poporul român nu va mai fi nici cre?tin, nici majoritar ortodox, ci va deveni o popula?ie ame?it? de tot felul de idei, la o vârst? la care nu are capacitatea de a decide în cuno?tin?? de cauz?, a?a încât nu va mai avea nicio religie, nicio tradi?ie, prin urmare nu va mai fi un popor. Idealul de na?iune pe care îl prezint? Macovei este cel al unei adun?turi de indivizi pe care nu-i mai une?te nimic, care nu au nimic în comun ?i care sunt arunca?i la maturitate în lume f?r? nicio substan?? l?untric?, f?r? nicio valoare provenind din comunitate. Cum ar ar?ta na?iunea român? educat? în spiritul lui Macovei? Ar ar?ta ca o ?ar? de „macovei”

Macovei, o oportunist? gata s? slujeasc? pe oricine d? mai mult ?i dispus? s? î?i ponegreasc? propria ?ar? în orice mod doar ca s? fie b?gat? în seam? în str?in?tate. Evident c? Macovei nu a avut ore de religie în ?coal?, altfel ar fi auzit de p?catul tr?d?rii propriului popor. O ?ar? de Macovei, asta ?i-ar dori candidata în discu?ie, de oameni care au trecut de la slug?rnicia comunist? la cea ”capitalist?” f?r? nicio emo?ie pentru c?, fundamental, nu s-a schimbat nimic, doar direc?ia lingu?elii. Macovei este exemplul clar al personalit??ii f?r? religie, f?r? ?ar?, f?r? trecut (altul decât cel personal ascuns cu grij? pentru c? stric? la C.V.). Nu, nu vrem ca românii s? ia exemplul lui Monica Macovei ?i de aceea avem nevoie nu doar de religie în ?coal?, avem nevoie ?i de Biseric?, avem nevoie de tradi?ii ?i de tot ceea ce ne poate p?stra identitatea româneasc? într-o lume care ne încurajeaz? s? ne înstr?in?m de noi în?ine ca s? fim vându?i ?i risipi?i mai u?or.[1]

-------------------------------------------------
footer