Revista Art-emis
Politizarea f??i?? a Justi?ieii PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Duminică, 26 Octombrie 2014 18:59

Petru Romo?anSe mai fac ?i gre?eli, tovar??i! Unele de-a dreptul sinistre. Ultima, cea mai jalnic?, înc?rcat? de consecin?e imprevizibile (pentru c? reu?e?te s? compromit? campania masiv? de arest?ri recente!) e aducerea la Înalta Curte a sute de seniori care ar fi participat/n-ar fi participat la votul pentru referendumul acela reu?it cu destituirea gubernatorului chior, al fripturistului cu voce de tenor, mult clon?osul Traian B?sescu. Parc? a?a îi spunea fostul tovar?? comunist B?sescu lui Victor Ponta, c? a fost doar un ofi?er acoperit fripturist, interesat numai de deplas?rile în str?in?tate. Vorbe?te din experien?? marinarul, ?tie deci despre ce vorbe?te! Dar pe presupusul ofi?er acoperit fripturist l-a numit tot el de dou? ori prim-ministru. Ca ?i cum nu s-ar fi g?sit nici m?car un membru P.S.D. matur, responsabil, competent în economie ?i, mai ales, nemanipulabil. Dar ?i-a f?cut damblaua înc? o dat? satrapul, s? vedem ?i noi cât de slabi, de nevolnici sunt adversarii s?i, ?i c? numai el ?i Elena Udrea merit? prietenia ?i protec?ia americanilor, a Angelei Merkel ?i a P.P.E.

Ca s?-i fac? pl?cere suspendatului destituit cu sete de popor, în prag de alegeri, I.C.C.J. ?i D.N.A. ?i-au pus onoarea ?i credibilitatea în cui. Suflete ?i min?i de servitori disciplina?i. Au trecut doi ani de la referendum ?i I.C.C.J. ?i D.N.A. nu ?i-au g?sit timp pân? în buza alegerilor s?-l înfunde pe Liviu Dagnea, num?rul doi de la partidul advers. Ca ?i cum Dragnea nu era implicat în destule dosare de corup?ie! ?i în acest caz, ca în atâtea altele, D.N.A. ?i I.C.C.J., ca ?i A.N.I. sau Curtea Constitu?ional?, au un comportament ?i reflexe de partid politic. De altfel, ?i sus?inerea zgomotoas? ?i neprofesional? de care se bucur? aceste institu?ii din partea unei anumite p?r?i a presei e tot o sus?inere partinic?, de trompeti?ti obedien?i, în frunte cu nemuritorii Tapalag? ?i Turturic?. Ca ?i atacurile la care sunt supuse aceste institu?ii ale justi?iei de cealalt? parte a presei de partid. Mai ales de televiziunile de partid. ?i, în aceste condi?ii, cet??eanul român turmentat cu cine s? voteze ? Cu D.N.A.? Cu „X” TV? Cu S.R.I.? Cu S.I.E.? Cu Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie? Sau cu A.N.I. ?i cu foarte dubiosul Horia Georgescu (vezi declara?iile politice ale senatorului Valer Marian)? Mai bine voteaz? cu Curtea Constitu?ional?! Ca tot românul. impar?ial...

Nimic nu e s?n?tos ?i normal în alegerile din acest sfâr?it de 2014. Ce conteaz? mai mult: decizia Î.C.C.J. privind incompatibilitatea lui Klaus Iohannis sau votul a milioane de cet??eni presupu?i liberi? Pân? unde poate merge f?r? urm?ri batjocura unor deciden?i iresponsabili fa?? de o întreag? ?ar? l?sat? cu gura c?scat? la bunul lor plac: se judec? Iohannis mâine, dup? alegeri, la anul sau la mul?i ani? Conteaz? mai mult atacul concertat al D.N.A. asupra P.S.D. sau presa dezgust?tor partizan? ?i pl?tit?, bineîn?eles? Dosarul strategic E.A.D.S. a fost amânat strategic pentr? c? putea deranja, încurca P.D.L. (Vasile Blaga), P.M.P. ?i pe marii cavaleri fripturi?ti ai drept??ii ?i ai dreptei Traian B?sescu ?i Elena Udrea. Tot în aceste condi?ii, e surprinz?tor faptul c? D.N.A. nu-i propune m?car pentru arestare preventiv? ?i Î.C.C.J. nu-i urm?re?te penal pe ziari?tii care au scris ?i documentat, naiv ?i incon?tient, sute ?i mii de articole despre corup?ia din P.D.L., despre afacerile sumbre ale Elenei Udrea, ale lui Traian B?sescu, Vasile Blaga, Adriean Videanu, Radu Berceanu, Anca Boagiu, Mircea Toader, Ioan Oltean, Gheorghe Flutur, Gheorghe Falc?, Gheorghe ?tefan zis Pinalti, Sulfina Barbu, Roberta Anastase, Monica Iacob Ritzi ?i tot „grupul infrac?ional organizat”. Dac? ar face-o, ar ob?ine m?car o impresie de coeren??. Din punctul de vedere al D.N.A., afacerea „r?pi?ilor” din Irak, afacerea Alro, Ministerul Dezvolt?rii ?i Turismului, cu fondurile lui faraonice stând în pixul Elenei Udrea, Ministerul Transporturilor, condus de pedeli?ti de la B?sescu la Boagiu, au fost ni?te oaze de verdea?? ?i de justi?ie.

Alegerile din noiembrie nu vor clarifica nimic. Indiferent de rezultat, cel ales va beneficia numai de un solid dispre? popular. Iar o construc?ie politic? bazat? numai pe fripturi?ti închina?i la popularii europeni (adun?tur? dezastruoas? pentru Europa îns??i) ?i la marele partener american nu va fi luat? în serios de popula?ie. Distrugerea P.S.D., proclamat? ca atare de tab?ra b?sist?, nu înseamn? automat ?i o construc?ie pozitiv?. Pentru a?a ceva, lipse?te ?i proiectul, lipse?te ?i planul de ?antier ?i lipsesc ?i meseria?ii care s?-l realizeze. Discursurile unor candida?i la preziden?iale (Macovei, Udrea) par a fi materialele unor acuzatori publici din epoca stalinist?. Confuzia de genuri între procurori, oameni politici, poli?i?ti, jurnali?ti înrola?i las? impresia c? întreaga Românie a devenit o cas? de nebuni. Ce poate fi mai grav decât politizarea f??i?? a justi?iei ? Ce poate urma, ca la manual, altceva decât o dictatur? declarat? ca atare ?

footer