Revista Art-emis
The land of limbi?tilor PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Duminică, 28 Septembrie 2014 16:33
Contraamiral Fl. (r) Dr. Marian Ioan, art-emisNoi n-avem voie s? fim independen?i!
 
Am întâlnit mul?i locuitori ai acestei ??ri c?rora nici m?car nu le trece prin cap c? România ar putea fi un stat independent ?i suveran. Indiferent despre ce vine vorba, ei î?i pun în fa?? un scut pe care au scris mare, cu litere de tipar, „Mai bine colonie american? decât ruseasc?!”. Desigur, pân? ?i copiii recunosc în ace?ti cet??eni ni?te slujba?i ai propagandei americane, c?ci cu Rusia ?i cu China se lupt? U.S.A. pentru suprema?ie, celelalte puteri economice fie sunt sub ocupa?ie militar? american?, cum este cazul Germaniei ?i Japoniei, fie le sunt slugi credincioase americanilor, cum sunt britanicii. A?adar, în mintea acelor slujba?i, locuitori ai acestor meleaguri, nu mai încape alt? idee decât aceea c? sunt doar trei mari puteri oarecum independente, iar noi n-avem voie s? fim independen?i, ci e musai s? fim colonie a uneia din cele trei mari ?i tari. Iar ei opteaz?, ferm, pentru a fi colonie american?, chit c? nici Rusia ?i nici China nu ?i-au manifestat dorin?a de a ne coloniza, ?tiind cu cine ar avea de a face.
 
Rachete ?i ?rapnele democratice
 
Întrucât n-am întâlnit pe nimeni care s? doreasc? s? fim colonie ruseasc? sau chinezeasc?, m? voi adresa doar celor care vor s? fim colonie american?. Le explic cum ar putea deveni ei în?i?i americani, în eventualitatea c? nu vor, totu?i, s? emigreze acolo, de?i eu a?a i-a? sf?tui. Ar fi calea cea mai lesnicioas? s? devin? ?i ei americani. Altminteri, vor vedea, e al naibii de greu, pentru c?… Mai întâi, ar trebui, totu?i, s? plece de aici, ca s? se întoarc? venind cu corabia Mayflower. Apoi, ar trebui s? se duc? pe la ?ar?, s?-i caute pe cei care locuiesc în bordeie, s?-i ciom?geasc?, s? le ia vitele ?i p?mântul ?i s?-?i fac? ranch-uri acolo. Dup? aia, ar trebui s? plece în mun?i, s?-i g?seasc? pe ?ia care zgârm? dup? aur, s?-i ciom?geasc? ?i pe ??tia, s? le ia aurul ?i s?-?i fac? ni?te „Saloon”-uri pe acolo. Dup? asta, ar trebui s? se ia ni?el la b?taie între ei, da’ bine de tot, zdrav?n! Ar veni r?zboiul, ar trebui s?-l ciom?geasc? pe Hitler, s? ia de la el armamentul pentru care l-au criticat pe el ?i s?-l foloseasc? ei. S? ia ?i tehnicienii care l-au realizat, fabricând ei arma nuclear? cu care îngenuncheaz? Japonia. C-a?a-i în democra?ie! Iar la sfâr?it, ar trebui s?-i dea lui Stalin Europa de Est, de bun? voie ?i nesili?i de nimeni, urmând ca de a doua zi diminea?? s?-l acuze pe Stalin c? a luat Europa de Est ?i s? declan?eze r?zboiul rece. Ar urma partea mai nasoal?, c? ar trebui s? se duc? în Vietnam s? dea cu niscai napalm. Ca s? nu-i înjure lumea, va fi nevoie s? ?ipe ca din gur? de ?arpe c? pe acolo, prin Vietnam, se scurge comunismul peste ei ?i de aia dau ei cu napalm, ca s?-l stârpeasc?. Dau apoi o fugu?? ?i-l b?rbieresc pe Sadam Hussein care-?i l?sase barb? f?r? s? le cear? voie, dup? care îi fac ?i lui Gaddafi masaj intercostal cu Tomahawk. Iar la final, ofer? ?i Balcanilor o promo?ie de rachete ?i ?rapnele, desigur d-alea democratice ?i civilizate.

Ei, dup? ce fac toate astea, acei locuitori ai acestor meleaguri, slujba?i ai propagandei americane, vor deveni ?i ei americani, aici, în fosta ?ar? cu nume istoric România. Limba care se va vorbi în colonie se va numi romglez?, pentru c? se va mai p?stra ?i un cuvânt din fosta limb? român?. Firesc, acel unic cuvânt românesc se va reg?si chiar în denumirea ??rii, c?ci colonia se va numi „The land of limbi?tilor”.

Not?: Ca s? nu se întrebe cei care nu ?tiu limba englez? „Ce dracu vrea ?sta s? zic??”, numai pentru ei precizez c? „The land of limbi?tilor”, în limba romglez?, înseamn? „?ara limbi?tilor”.
P.S. Am uitat s? le mai spun ceva. Visul lor se va realiza, da’ trebuie s? mai a?tepte ceva, c? mai sunt d-??tia ca mine care, ai dracu’, nu vor s? moar? când vor limbi?tii, fiindc? le-a zis unu c? „nu mor caii când vor câinii”. Nu de alta, dar mai am o întrebare legitim?, chiar foarte legitim?: oficialii române?ti se zbat numai pentru îngenuncherea poporului român?!? Întrebarea mi-a fost provocat? de un citat preluat din pres?: „În convorbirile cu reprezentan?ii organiza?iilor evreie?ti din S.U.A., oficialul român a reafirmat angajamentul constant al României în ceea ce prive?te condamnarea antisemitismului, asumarea trecutului ?i condamnarea neg?rii Holocaustului”.

Partenerii no?tri ce î?i asum??
 
Ofcialul român la care se face referire este ministrul afacerilor externe. Iar întrebarea mea este urm?toarea: Partenerii în fa?a c?rora promitem noi s? ne asum?m toate relele trecutului, ce î?i asum?? Nu de alta, dar ar însemna s? r?sturn?m întreaga gândire a umanit??ii, s? neg?m to?i savan?ii, filozofii ?i gânditorii omenirii, inventând noi conflicte în care numai o parte este vinovat?, cealalt? fiind imaculat?. Nici m?car Dumnezeu nu a reu?it s? fac? o demarca?ie clar? între r?u ?i bine ?i le-a l?sat s? mearg? ?inându-se de mân?. Deci, partenerii no?tri ce î?i asum?? Ca s? ?tim ?i noi.  Sau, oficialii române?ti se zbat numai pentru îngenuncherea poporului român?!?
footer