Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Mihai Ciubotaru, Chi?in?u   
Duminică, 31 August 2014 20:32

IBiseric? din lemn, Maramure?ni?iativa de a ridica un complex memorial dedicat Unirii Basarabiei cu ?ara-Mam?, România care a început la B?l?i în data de 3 martie 1918 apar?ine Societ??ii Scriitorilor Români din Basarabia ?i ziarului „Basarabia literar?”. Complexul memorial va constitui din Biserica Unirii Neamului Sfântul Mihail Arhanghelul, o biseric? de lemn maramure?ean?, ?i un muzeu dedicat  evenimentului care s-a produs la 3 martie 1918 în ora?ul B?l?i, când Consiliul jude?ean B?l?i (Zemstva), pre?edinte al adun?rii Zemstvei, Costache Leanc?, a hot?rât  în numele ?inutului  B?l?i, Unirea  cu scumpa noastr? ?ar?-Mam?: România, voind s? împart? cu ea fr??e?te tot norocul ?i nevoile  viitoare, ca ?i în vremurile Moldovei lui ?tefan cel Mare. Aceast? hot?râre nestr?mutat? ?i sfânt? au rugat s? fie trimis? f?r? întârziere Sfatului ??rii din Chi?in?u, pentru ca acesta, ascultând glasul lor, s? hot?rasc? în grab? în numele întregii ??ri: sfânta, mântuitoarea, mult dorita ?i ve?nica  Unire cu ?ara noastr? mam?, România, în care î?i pun n?dejdea, c?ci ca bun? mam? ea va garanta fr??ie deplin? ?i drepturile c?p?tate de norod prin revolu?ia din 1917. Jude?ul B?l?i a fost primul din Basarabia care s-a pronun?at, la 3 martie 1918, în favoarea Unirii Basarabiei cu România. Ulterior, la 27 martie a aceluia?i an, Basarabia s-a reunit oficial cu ?ara-mam?.

Societatea Scriitorilor Români din Basarabia dispune deja de un teren ?i o cas? pentru muzeu pe str. Constantin Stere din ora?ul B?l?i, dar pentru a putea fi realizat complexul memorial, societatea are nevoie de o biseric? maramure?ean?, despre care Lucian Blaga scria c? este printre cele mai pre?ioase ?i mai f?r? de rezerv? admirate produse ale geniului nostru popular românesc. Considerate ca o realizare specific?, bisericile romane?ti fac parte din marea familie a arhitecturii de lemn europene. Importan?a realiz?rii proiectului Biserica Unirii Neamului Sfântul Mihail Arhanghelul ?i a muzeului e atât de mare pentru promovarea unit??ii neamului românesc în Basarabia, încât sper?m c? vor exista totu?i oameni de bine, mitropolii, arhiepiscopii, episcopii din ?ar? sau de peste hotare care ar putea s? ne ajute la realizarea acestui proiect. Cu pu?in se adun? mult, iar dac? ob?inem cât de cât bani, în var?, în 2015, sper?m s? avem biserica în?l?at? spre marea bucurie ?i fericire a românilor basarabeni, dar ?i a românilor de pretutindeni care n-au uitat de Basarabia ?i de România Mare.

Dona?ii pentru construc?ia bisericii maramure?ene din B?l?i se pot face în contul interna-?ional.[1]

Mihai Ciubotaru, Pre?edinte al Societ??ii Scriitorilor Români din Basarabia, Redactor-?ef al publica?iei Basarabia.[2]

-------------------------------------------------------------

[1] Contul IBAN/MD18RN000000002224701833. Codul SWIFT RNCBMD2XXXX. Contul bancar  EURO cu nr: 2224701833. Denumirea b?ncii (sucursalei) Banca Comercial? Român? Chi?in?u S.A/ Sediul b?ncii (adresa)R. Moldova, mun. Chi?in?u, str. A. Pu?kin 60/2, MD-2005 pentru Societatea  Scriitorilor Români din Basarabia.
Contul IBAN/MD18RN000000002224701833/Codul SWIFT RNCBMD2XXXX Contul bancar  USD cu nr: 2224701833. Denumirea b?ncii (sucursalei) Banca Comercial? Român? Chi?in?u S.A; Sediul b?ncii (adresa) Republica Moldova, Chi?in?u, str. A. Pu?kin 60/2, MD-2005 - pentru Societatea  Scriitorilor Români din Basarabia.                                                   
[2] Mihai Ciubotaru, Adresa: str. Albi?oara 84/5 ap.13, MD-2005, Chi?in?u, Republica Moldova; Tel.: + 373) 022.29.15.97; Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboƣi; aveƣi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
footer