Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Miercuri, 06 August 2014 20:03

Contraamiral Fl. (r) Marian Ioan, art-emisNu îmi propun s? critic programul guvernului în domeniul înv???mântului. Nu m? pricep ?i n-am nici date. Nici nu îmi propun s? analizez presta?ia ministrului de resort. Nici măcar nu ?tiu cine-i ?la, dac? om mai avea un astfel de ministru. Scriu aceste rânduri în urma mald?rului de mesaje care circul? pe net, în care este deplâns? starea înv???mântului românesc, „lacrimile” fiind înso?ite de o c?ru?? de date, analize, interpret?ri, statistici, etc. Un singur lucru lipse?te ?i anume cel care constituie, în opinia mea, principala cauz? a dec?derii înv???mântului, toate celelalte fiind doar consecin?e ale acesteia. O spun, nu pentru că a? avea „vreun dinte” împotriva dasc?lilor, ci, dimpotriv?, pentru c? mi-am divinizat înv???toarea ?i o bun? parte dintre profesorii pe care i-am avut, începând de la ?coala elementar? ?i terminând cu facultatea.

Cauza dec?derii înv???mântului este aceea c?, în zilele noastre, cei mai mul?i dintre cei care se apuc? de profesorat o fac fiindc? a?a vor ei, nu fiindc? asta le-ar fi voca?ia. Care-i diferen?a? Este uria?? în planul consecin?elor asupra înv???ceilor. Cei care se fac dascăli pentru c? au voca?ie se apleac? asupra elevului, îi descoper? mecanismul prin care el în?elege ?i-i oferă cuno?tin?ele într-o manier? în care elevul le în?elege. Cei care se fac dasc?li doar din proprie voin??, pretind ca elevul s? facă eforturi pentru a în?elege ceea ce ei vor s? le transmită. Sau, altfel spus, primii sunt cei datorit? c?rora menirea sistemului de înv???mânt era aceea de „a-i înv??a pe elevi” pe când ceilal?i sunt cei care consider? c? ei exist? pentru ca „elevii s? înve?e” de la ei.

Amândou? încep cu „v”, ?i „voin??” ?i „voca?ie” dar tot cu „v” începe ?i „vai” de capul elevilor care au dasc?li pe cei ce au ajuns dasc?li doar din „vrere”, nu din voca?ie! Din nenorocire, num?rul acestora este în continu? cre?tere. Printre altele ?i pentru faptul c? managementul înv???mântului a fost dat pe mâna unora care au ajuns ce au ajuns doar fiindc? „a?a a vrut mu?chii lor”, nicidecum pentru c? ar fi avut voca?ie.

Întrebare pentru pricepu?i

Presa româneasc? gâlgâie de ?tiri referitoare la sanc?iunile economice impuse Rusiei de U.S.A. Întrucât, atunci când se stabilesc rela?ii economice, nimeni nu le stabile?te doar ca s? câ?tige cel?lalt, ci toat? lumea le stabile?te pentru a câ?tiga, este la mintea coco?ului c? impunerea acelor sanc?iuni va avea efecte ?i asupra p?r?ii impun?toare, adic? asupra U.S.A.. Despre chestiunea asta, presa româneasc? nu ne spune nimic! Acuma vin eu, aplic metoda Întunecatului ?i întreb: cum ?i de unde compenseaz? U.S.A. pierderile pricinuite de sanc?iunile pe care le impune Rusiei?. Pe mine m? intereseaz? foarte mult r?spunsul la aceast? întrebare, pentru c? vreau s?-mi dau seama dac? România î?i poate permite s? urmeze modelul american, a?a cum ne tot îndeamn? cohortele de anal-i?ti politico-militari care fac munc? voluntar? în presa româneasc?. Sau… nu e voluntar?!?! Îi a?tept pe pricepu?i s? m? destupe ?i pe mine. Ei par c? de?in tot adev?rul ?i chiar mai mult, sus?in c? au... „voca?ie”! Miram-a?!

footer