Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Petru Romo?an   
Miercuri, 09 Iulie 2014 21:51

Colectia Interlopul, art-emisStatuie „Interlopului?!

 

Cu câ?iva ani în urm?, Liviu Mihaiu, pitorescul semnatar de la Ca?avencu?, a strâns semn?turi (ba chiar ?i bani - n. r.) pentru ridicarea unui monument al Elisabetei Rizea în fa?a „controversatei? „Case a Scânteii? - pardon, acum, a Presei. De?i f?r? convingere, am semnat ?i eu în lista cu pricina. Locul simbolic din fa?a Casei fusese ocupat vreo 50 de ani de azi incalificabilul tovar?? Lenin. Ca multe încerc?ri ale românilor din timpul „tranzi?iei?, ?i ini?iativa lui Mihaiu a r?mas ca-n tren. Poate c? era doar o idee de pres? ?i nimic mai mult. Tot ca o idee de pres? a? propune ?i eu ca locul lui Lenin s? fie ocupat de adev?ratul erou al timpului nostru: „Interlopul?. M? explic: sunt convins c? în centrul societ??ii române?ti s-a instalat temeinic „Interlopul?. Mii de fire îl leag? de politicieni, de mass-media, de oamenii de afaceri, chiar ?i de oamenii de cultur? - câ?i mai sunt -, de ??rani, de ?coal?, de spitale - ce mai la deal, la vale, de tot ce mi?c?. Ce-i leag? pe Traian B?sescu, Marian Vanghelie, Elena Udrea, Radu Maz?re, Marian Opri?an, Bogdan Olteanu, Norica Nicolai, Sorin Oprescu ?i toat? fauna? Se ?opte?te c? „Interlopul? ar fi leg?tura lor invizibil?. Cine îi chinuie pe succesivii mini?tri de Justi?ie care nu reu?esc mica lor mare reform?? „Interlopul?, atotputernic. Cine e mogul în media? Cine hr?ne?te cei mai mul?i ziari?ti? Cui i se închin? cu evlavie con?tiin?ele ce lupt? pentru adev?r? „Interlopului? - erou, bineîn?eles. Cu cine vor s? negocieze delega?iile str?ine, F.M.I., Uniunea European?? Prin intermediari mai mult sau mai pu?in interlopi, ei vor s? vorbeasc? cu „Interlopul Român?. Pentru c? „Interlopul Român? e infailibil. El „?ine” Serviciile Secrete. El iradiaz? în toate partidele. Cine a reu?it s? înfrâng? Partidul Comunist ?i Securitatea? Interlopul, bineîn?eles. E adev?rat, „Interlopul? î?i avea ?i î?i are r?d?cinile bine înfipte în Partidul Comunist ?i în fosta Securitate. Iar oamenii de afaceri vin s?-i pupe mâna singurului Na? de care trebuie s?-?i fie fric?.

 

Parlamentul României e plin de avoca?i activi ?i de fo?ti procurori ?i judec?tori pasivi. Cine e clientul lor ideal din umbr?? Cine le umfl? conturile albe ?i negre ?i le hot?r??te reu?ita printre confra?i? „Interlopul?, marele om. Dar spectaculo?ii ziari?ti contemporani cu cine negociaz? discret cele mai serioase dosare care li se dau - cele care nu apar niciodat? în pres?, dar le asigur? succesul într-o meserie atât de aleatorie cum este meseria de ziarist? Cine st? în spatele atâtor nobile izbânzi pe care le vedem defilând pe micul ecran? „Interlopul?, el e garantul acestor superbe con?tiin?e ale anilor no?tri. F?r? „Interlo?p, ei n-ar fi nimic.

Ce cite?te „Interlopul?? Marele spirit nu consum? decât lucruri fine. Cite?te din când în când o pagin? din „Despre îngeri? de Andrei Ple?u sau din confesiunile, sincere ?i foarte populare, ale lui Gabriel Liiceanu. Ori dou?-trei c?r?i de Patapievici. „Omul recent?, în orice caz. ?i, desigur, „De ce iubim femeile?? de Mircea C?rt?rescu. Cite?te c?r?i rare, numai bestselleruri. Dac? urm?re?te presa? O, nu ! Presa e prea vulgar? ?i cu totul corupt?. „Interlopul? îi ?tie pe to?i - ?i pe ziari?ti, ?i pe patronii lor, ?i pe politicieni - ?i e s?tul. Dar o pagin? bun? de eseu sau de filosofie îl predispune pe eroul vremurilor noastre la melancolie: „În ce lume dec?zut? tr?im!…”

 

„Interlopul? descinde din „Negustorul? de alt?dat?, cel care a pus cap?t hegemoniei „Aristocratului?. ?i o ipotez? riscat?: Interlopul a ie?it chiar din capul „Sociologului?, alt erou controversat al timpului nostru. Interlopul: un sociolog pragmatic. Sau invers: sociologul nu e decât un interlop teoretic.

?i criza economic?? Cine posed? bani pe?in, frumos zorn?itori, care pot înlocui am?râtele cifre virtuale? Cine poate b?ga sânge proasp?t într-o economie mondial? pe cale s?-?i dea duhul? Numai „Interlopul?, cel ce ne-a amanetat viitorul.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer