Revista Art-emis
Tupei?tii PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Luni, 30 Iunie 2014 12:13

Col.(r) Marin Neac?u, art-emisDe când cu cearta din Famiglia Bercescu, ziarele televiziunile, parlamentul, românii, nu mai au stare. Toate activit??ile, toate evenimentele se subordoneaz? acestui scandal ?i tot ce se întâmpl? trebuie s? fie legat de acest subiect. A plecat B?sescu la Bruxelles s? ne reprezinte. Perfect, o ocazie rarisim? ca Parlamentul lui Ponta s? se adune ?i s? dea o declara?ie prin care s? cear? lui B?sescu s? î?i dea demisia, de?i acesta spusese deja c? nu ?i-o va da. De ce totu?i a insistat Ponta s? se dea aceast? declara?ie inutil? juridic? Uite a?a, ca s? îi asigure lui B?sescu ?i implicit României un bun venit plin de gra?ie. De fapt el a urm?rit s? fac? o scurt? verificare a voturilor pe care poate conta în Parlament, s? verifice loialitatea unor alia?i f?r? s? piard? nimic, s? se laude c? U.S.L. înc? exist?, ?i s? arate românilor c? el este singurul care se mai lupt? cu Traian B?sescu, deci singurul care merit? voturile românilor. Sub aceste aspecte, Declara?ia ?i-a atins toate scopurile. Doar c? a fost inutil? din punctul de vedere al românilor care r?mân în continuare pe cap cu doi mafio?i mincino?i, Ponta ?i B?sescu, dup? cum se consider? amândoi unul pe altul. Între timp, lucrurile decurg normal, fiecare î?i vede de treaba lui, de minciunile lui, de propriile viziuni ?i propriile trompete ?i argumente cu un tupeu demn de o cauz? mai bun?.

Tupeu de pre?edinte

Matrozul, matrafoxatul, matolul, matelotul, cum îi spun adversarii politici, dep??e?te cu mult orice închipuire în materie de tupeu ?i ar trebui ca undeva, când se va întâmpla -Dumnezeu ?tie când - s? treac? ?i el în lumea celor drep?i, dac? nu cumva va primi o decizie de la C.C.R. cum c? nu este Constitu?ional s? moar?, deci când va muri, cineva va trebui s? îi preleveze glanda tupeului a?a cum i s-a prelevat dup? deces glandul lui Terente, pentru a se vedea cum a fost posibil s? fie a?a de mare.S? ie?i pe post la câteva zile dup? ce ai spus cu guri?a ta preziden?ial? c? ?tiai de la fratele t?u de un an de zile c? e ?antajat ?i s? spui acuma c? nu ?tiai nimic de rela?ia dintre frate ?i pu?c?ria? ?i c? serviciile nu te-au informat cu nimic, deci vezi doamne e?ti alb ca neaua ?i nu ?i se poate repro?a nimic, trebuie s? ai un tupeu cum nu mai exist?. S? încerci s?-?i sus?ii neimplicarea în scandal ?i s? încerci chiar s? î?i sco?i fratele basma curat? prin faptul c? Bercea a primit 7 ani, nu un an cât i-a promis Mircea B?sescu, este îns? culmea tupeului. Acest lucru pentru orice om cu scaun la cap dovede?te nu c? Micea nu a luat banii sau nu a promis c? va interveni, ci doar c? nu s-a ?inut de cuvânt ceea ce arat? c? e nu numai un infractor dar mai este ?i unul f?r? cuvânt care nu respect? nici legea ?i nici legile nescrise ale infractorilor.

Orice om de stat chiar ?i din imaginara Liliputanie, dac? s-ar fi aflat în pozi?ia lui B?sescu, ar fi demisionat, dar pre?edintele nostru nu este un fitecine, el este B?se, ?i el circul? dup? alte legi. El d? foc la vapoare, pune subordona?ii s?-l care în spinare, d? capete în gura, dosuri de palm? copiilor ?i m… sindicali?tilor ?i toate astea f?r? s? i se întâmple nimic. El nu poate face ce ar face oamenii obo?nui?i, el este o fiin?? extraordinar?.

Tupeu de premier

Un alt tupeist este domnul Ponta. Domnul Ponta, cel care î?i schimb? declara?iile ca ?i domnul B?sescu de la o zi la alta, a?a cum schimb? ?efii institutelor care leag? cutremurele din Izvoarele de exploat?rile prin metoda fractur?rii hidraulice, continu? s? fac? mi?to - cum ar spune B?sic? - de români, încercând s? îi conving? din nou c? el vrea s? îi scape de B?sescu. A mai jucat teatrul ?sta, când cu suspendarea, când în ?ar? se l?uda c? îl demite pe B?sescu, dar la Bruxelles semna acte de supunere în 11 puncte, apoi acte de coabitare. A mai jucat teatrul luptei pentru drepturile românilor ?i când le cerea s? voteze USL ca s? nu mai fie nevoie s? stea la mâna U.D.M.R., în timp ce el semna în?elegeri secrete cu acela?i U.D.M.R. ?i le promitea maghiarilor c? îi ia la guvernare. A mai jucat teatru ?i când promitea românilor c? lupt? pentru o justi?ie curat?, dar o demitea pe doamna Pivniceru de la Justi?ie, pentru c? se împotrivea numirii lui Kovesi la D.N.A.. Acest om acuma vine cu acela?i tupeu ?i vrea s? ne conving? c? el vrea s? ne scape de coruptul B?sescu, dar pentru a-l înlocui cu coruptul pe care îl va sprijini el. Nici asta nu mai e de crezut pentru c? declarativ spune una, iar practic face alta. A înfiin?at comisia Nana jurând c? va face lumin? în acest caz ?i totul va fi transparent. Când cazul se apropia de sfâr?it ?i membrii Comisiei au fost amenin?a?i en gros ?i en detaille c? nu î?i mai g?sesc jum?t??ile acas?, în loc s? lase comisia s? î?i prezinte singur? dosarul, intervine ?mecher ?i face plângere penal? împotriva lui B?sescu, pe cazul Nana, astfel încât Comisia s? nu mai poat? s? î?i prezinte concluziile pentru c? acuma cazul este sub lupa procuraturii care la rândul ei nu poate face nimic pentru c? B?sescu are imunitate. Deci frec?ii.

Dup? cum am spus mai sus, gogoa?a cu Declara?ia parlamentului privind demisia lui B?sescu nu trebuie luat? drept altceva decât o glum? ?i o lovitur? de imagine. Dar ceea ce dovede?te c? de fapt nu dore?te demiterea lui B?sescu, al?turi de care î?i bate în continuare joc de români este numirea lui Rus la Transporturi. Nu ?tiu câ?i se a?teptau la aceast? numire sau mai bine zis la reevaluarea „tr?d?torului” Rus, dar eu am v?zut-o chiar din ziua în care a fost mazilit, pas?mite pentru ascunderea ?i neactualizarea listelor electorale. Înc? de atunci am spus c? de fapt Rus a executat ordinal lui Ponta ?i va fi reevaluat. C? Rus este omul lui B?sescu este fapt de notorietate. Aparent, numirea lui acum în guvern ar fi o sinucidere pentru Ponta. S? ne amintim c? B?sescu a acceptat nominalizarea lui Ponta ca prim ministru numai dac? îl pune pe Rus la interne. Aparent, readucerea lui Rus în guvern nu are nici o logic?, nu are niciun sens ar fi o prostie ?i nu exist? nici o explica?ie. Aparent doar. În realitate aceast? numire arat? c? între B?sescu ?i Ponta se desf??oar? un joc asemene celui dintre Bahmu ?i Prigoan?, cu toate ingredientele, divor?uri, împ?c?ri, b?l?c?reli, lenjerie scoas? pe sfoar? la uscat, etc. Aceast? numire demonstreaz? c? toat? cearta premier-pre?edinte, este o cearta regizat? ?i c? de fapt a?a cum ?i-au împ?r?it justi?ia î?i împart ?i ?ara, sferele de influen??, posturile, numirile ?i banii. Bercea ?i familia lui vor ie?i ?ifona?i oricât ar sifona ei, pentru c? nici o justi?ie, nici a lui B?sescu nici a lui Ponta nu îl va condamna pe Mircea, nici pe Ioana B?sescu, nici pe Traian sau va primi ceva cu suspendare, dar nu cred c? se va merge pân? acolo. To?i cei care vor apuca - din gre?eal? sau prostie - între ei, crezând c? ajutându-l pe unul sau pe altul fac un lucru bun se vor frige, inclusiv Voiculescu cu toate televiziunile lui. Apropo, mai ?tie cineva ceva de domnul Dragot?, cel iubit de M.R.U. ?i promovat de Rus? Uite eu am b?nuiala c? în curând îl vom vedea pe Rus la interne ?i pe Oprea înapoi la ap?rare unde trebuie s? îl apere pe cel care conduce ministerul în locul lui. Sper c? nu v? gândi?i la Du?a. Du?a e de decor el face doar vizite ?i poze.

Tupeu mediatic

Vorbind de televiziuni, avem aici un alt tupeist. Pân? acum ceva timp, postul Realitatea p?rea un post echilibrat, care critica oarecum distant ambele palate. De când îns? domnul Ponta nu l-a l?sat pe domnul Rare? Bogdan s? se joace cu Televiziunea Român?, acesta, ?i odat? cu el aproape toat? televiziunea, au devenit nu doar anti Ponta ci pro B?sescu. A?a cum spuneam, nici nu ?tiu s?racii c? de fapt cearta celor doi e de ochii lumii ?i se bag? la mijloc, dac? nu cumva toate televiziunile ?tiu ?i î?i bat joc al?turi de cei doi coabitan?i ?i parlamentari, de pro?tii care pl?tesc taxe ?i le umplu buzunarele. Cert este îns? c? domnul Bogdan al?turi de traseista Lavinia ?andru, cea care se declara singur? centurista politicii române?ti, depun eforturi supraomene?ti, care întrec ?i proverbialul servilism al lui Turcescu, s? ne demonstreze c? B?sescu este nevinovat, c? este victima unui complot al serviciilor secrete ale internelor sau mai ?tiu eu ale cui, c? Bercea ar fi unealta nu ?tiu c?rei falange, poate a lui Putin, cine ?tie? Domnul Rare? l-a adus din nou în platou pe domnul Oancea, un fost procuror militar, care a suferit ?i el dar nu pe timpul r?posatului, când toate au mers unse pentru el ?i care le ?tie el pe toate ?i cu un aer de t?tuc d? din el ipoteze fabricate la Cotroceni, pe care cei cu t?tucu în suflet le titreaz? apoi drept postulate. Ne spune el, domnul Oancea, încercând s? ne conving? astfel c? Mircea nu a luat bani, cum c? ?iganii - pe care el îi cunoa?te bine - nu dau niciodat? banii înainte. Serios domnule Oancea? Hai zii „s? mor io dac? te min?”. Atunci banul de aur dat lui Maria B?sescu, cadou, a fost înainte sau dup??

Tupeu de S.R.I.-st

Tot la categoria tupeu intr? ?i domnul Maior, fie-i S.R.I.-ul eficient. La cererea Parlamentului, vine domnia sa s? ne spun? ce ?i cum în problema inform?rii domnului B?sescu cu privire la clanul Bercea. Vine finul lui Ponta ?i ne l?mure?te c? serviciul pe care îl conduce a dat inform?ri înc? din 2001, de pe timpul lui Iliescu, vizavi de activit??ile multiple ale clanului Bercea ?i ne ?i spune cam în ce domenii încât te cruce?ti c? mai e cineva liber în neamul acela. Dup? câte a spus, te miri c? aia mica, aia botezat? de Mircea, mai e liber? ?i nu au s?ltat-o b?ie?ii cu biblia s? o întrebe ce lapte a supt ?i de ce. Ei bine, cu toate c? domnul Bercea se afla în vizorul SRI ?i al altor organe, b?nuiesc c? ?i S.T.S. înc? din 2001, nimeni nu a reu?it s? afle înainte de a spune chiar Bercea, c? Mircea B?sescu a primit bani ?i a promis c? îl scap? pe ?l b?trân cu doar un an de pu?c?rie. Cum dracu? P?i nu erau b?ie?ii de la ambiental cu timpanul pe el cum au fost pe Duicu? Adic? s? stea ei gean? pe un ?ef de consiliu jude?ean dar s? nu urm?reasc? atâ?ia ani convorbirile unui mafiot ?ef de clan care era un declarat pericol la adresa siguran?ei na?ionale? Cine s? cread? a?a ceva? Unde sunt înregistr?rile SRI pe cazul Bercea ?i de ce nu le cere procurorul de caz, dac? SRI-ul îl avea în vizor înc? din 2001? Oare s? nu fi înregistrat S.R.I.-ul discu?iile dintre Bercea si membrii familiei sale cu Mircea B?sescu si Marian C?p??ân?? S? fi fost S.R.I.-ul atât de ageamiu? Domnule Maior, s? îmi fie cu b?nat dac? în cazul lui B?sescu mai sunt dubii, în cazul dumneavoastr? ?i al ?efului S.P.P., demisia se impune. Este adev?rat, încercând tot cu tupeu, s? împ?ca?i ?i capra ?i varza, a?i spus c? totu?i pre?edintele nu a min?it când a afirmat c? nu a?i trimis nici o not? privind rela?ia Mircea B?sescu – Bercea dar eu v-a? întreba de ce? De ce nu l-a?i informat c? prin aceast? rela?ie - de care de altfel ?tia - se pune în pericol institu?ia preziden?ial? ?i chiar via?a familiei preziden?iale? De ce nu l-a?i informat dumneavoastr? pe pre?edinte c? fratele îi e ?antajat? Nu a?i ?tiut? Nu a?i luat în calcul aceast? posibilitate, care iat? acuma se confirm?, pentru c? doamna Doina B?sescu ?ip? din gur? de ?arpe c? se simte amenin?at? ?i nu mai este în siguran??? Dac? nu a?i luat în calcul ?i nu l-a?i informat pe pre?edinte, domnule Maior, înseamn? c? sunte?i incompetent, orice om de bun sim? v-ar fi spus c? apropierea de astfel de oameni este un pericol pentru orice om cinstit. Sau a?i luat cumva în calcul faptul c? familia preziden?ial? nu ar fi cinstit?, deci nu are de ce s? se team?? Dac? asta v? e justificarea, sunte?i absolvit de orice vin?, dar altfel se impune demisia de onoare. Dar dumneavoastr? ave?i tupeu ?i asta e suficient, chiar nu am auzit pe nimeni s? î?i dea demisia din tupeu. Am uitat, pe dumneavoastr? v? intereseaz? doar eco-anarhi?tii care se opun exploat?rii gazelor de ?ist ?i otr?virii p?mântului prin cianuri. Pentru domnia voastr? adev?ratul pericol îl constituie cei care se opun vânz?rii rezervelor de aur, metale rare ?i eventual inova?ii în domeniul nuclear ?i presa liber?. Ce se mai aude cu arhiva de la Pite?ti? O întrebare mai aparte îns?: Dac?, a?a cum a?i declarant acum un an, scopul S.R.I. este „de a contribui la relansarea economic? ob?inerea de venituri la bugetul de stat, ocuparea for?ei de munc?, dezvoltarea durabil? a României” cum spunea?i cu ocazia raportului privind Ro?ia Montana, de ce l-a?i urm?rit pe bietul Bercea, c? doar a dat de lucru slav? Domnului la o gr?mad? de oameni, începând de la poli?i?tii de sector, la paznicii de la depozitele de fier vechi, poli?i?tii de la moravuri, vame?i, procurori ?i judec?tori ?i când nu le-a dat de lucru, le-a dat bani, deci le-a ridicat nivelul de trai. Ce ave?i cu el domnule Maior, c? e b?iat bun, a?a cum spunea un alt tupeist.

Tupeu de primar

Alt tupeist este domnul Maz?re cel care pare s? fie avocatul infractorilor. Dup? ce a scos în pres? drena lui Nicu?or Constantinescu, fratele amicul ?i sper ?i colegul de celul?, urmând ca în curând s? ne arate plosca ?i pamper?ii, domnul Maz?re sare în ap?rarea lui Bercea ?i îl declar? erou na?ional, spunând c? iat?, românii ar trebui s? pupe mâna balaoache?ului, pentru c? ne-a sc?pat de B?sescu. S? moar? Ciacanica? Domnule Maz?re, uita?i c? între a vrea ?i a putea este distan?? mare, dar eu am dubii chiar ?i c? ar vrea cineva s? îl demit? pe B?sescu, nu numai s? ?i reu?easc?. Pe de alt? parte, dac? vi se pare c? trebuie neap?rat s? îi mul?umi?i lui Bercea, face?i-o personal, eventual face?i-l cet??ean de onoare al ora?ului Constan?a sau b?ga?i-l în viitorul clip cu Mamaia, dar vede?i s? nu fie tot pe o melodie plagiat?, c? se sup?r? Ponta. V? recomand chiar ca în viitorul car alegoric s? îl interpreta?i pe Bercea b?gând cu?itul în nepotu-s?u iar fetele de lâng? domnia voastr? s? fie cele puse de Bercea s? lucreze prin Occident, c? vi se potrivesc. Dumneavoastr? ave?i o beret? ro?ie, ele un felinar. Iar dac? este s? vorbim de trafic de influen??, cum a?i eticheta un om care intervine la primul ministru s? schimbe un om dintr-un minister pentru c? nu îi d? lui un aviz? Nu e a?a c? a?i spune c? e ho?ul care strig? ho?ul? Curat tupeu!

Tupeu de para?utist?

Doamna Udrea, para?utista, consider? c? cea mai bun? metod? de a-l ap?ra pe B?sescu este s? vorbeasc? despre tupeul lui T?riceanu care pe când era premier umbla cu bile?ele roz la B?sescu pentru a interveni într-un dosar ?i chiar aduce în fa?a presei un astfel de bile?el p?strat de B?sescu din 2005 ?i amenin?ând c? îl d? în judecat? pentru trafic de influen??. Uite unde era Izaura din Ple?coi! Dar pân? acuma ce a?i f?cut doamna Elena ?i de ce a?i ascuns bile?elul 9 ani b?tu?i pe muchie ca s? veni?i cu el la resboiu? Cum se nume?te asta în termeni juridici? Termenii: t?inuire, ?antaj spun ceva? Cum ne mai auto-incrimin?m noi încercând s? ne d?m de?tep?i. Dar de ce nu spune doamna Udrea nimic despre interven?ia fostului coleg de partid actualul candidat C?t?lin Predoiu, care îl ruga pe domnul B?sescu s? intervin? pe lâng? Ponta s? îl ia ?i pe el în guvern? Sursa este credibil?, first class, domnul B?sescu singur recunoa?te pe postul favorit B1, c? a f?cut trafic de influen??: „M-a deranjat c? îmi d?dea lec?ii domnul Predoiu când el a fost la mine s? m? roage s? vorbesc cu Ponta s? îl men?in? ?i în guvernul lui. Am vorbit, dar cu o anumit? motiva?ie m-a refuzat. Omul ?sta s? nu îmi dea mie lec?ii publice. S? candideze, dar s? nu mint?. S? spun? de ce nu l-a vrut pe Morar la D.N.A. ?i de ce a vrut sa r?mân? în guvernul Ponta. Eu am fost onest, am vorbit cu Ponta, dar nu l-a vrut”. Deci, în cazul Predoiu, domnul pre?edinte a fost onest, a vorbit cu Ponta, dar în cazul Bercea nu a mai fost. Ce face D.N.A.-ul se face ca nu vede? Dar doamna Udrea? Doamna Udrea, nu vede oare c? în încercarea sa de a-l salva pe B?sescu cu episodul „bile?elul roz” la care ad?ug?m cazul Predoiu, nu face altceva decât s? eviden?ieze faptul c? Bercea când a apelat la familia B?sescu a venit pe un drum b?t?torit ?i c? practic încercarea sa se justific? prin chiar declara?iile lui B?sescu? A f?cut ?i Bercea ce a f?cut ?i Predoiu, care e problema?

Tupeu de panelist

Marele penelist Orban nu rateaz? nici el ocazia de a ne ar?ta c? ?i PNL-i?tii au tupeu. Iese domnia sa în fa?a parlamentului ?i ne spune c? „ei este de acord” cu demisia lui B?sescu, dar nu ca s? poat? s? fure ei în locul lui, cum vor pesedeii, ci pentru c? ei vor s? înl?ture corup?ia, ei fiind partidul îngerilor. Nu este chiar tupeu s? vii cu astfel de declara?ii, când e?ti parte din partidul cu cei mai mul?i mini?tri demi?i pentru incompatibilitate sau acte penale? Dac? poate s? numere câ?i mini?tri P.N.L. au fost sco?i din guvernul Ponta, îi dau o ciocolat?, dar nu poate pentru c? dep??esc degetele mâinilor proprii. Îi amintesc domnului Orban celebra replica a colegei Carmen H?r?u, care a pus punctual pe „i” „Au fost la Hunedoara ur?ri de bine, a fost entuziasm, dar au fost ?i repro?uri. Ghici?i ce ne repro?au? Nu repro?au via?a grea pe care o duc, repro?au c? Ponta fur? singur ?i noi l-am l?sat” Nu e a?a domnule Orban, c? asta e sup?rarea dumneavoastr?? Asta e diferen?a dintre Ponta ?i dumneavoastr?, ei pot fura, c? sunt la putere ?i dumneavoastr? nu. Cât tupeu domnule, cât tupeu!

Tupeu de general

Un tupeist, f?r? nici o leg?tur? aparent? cu cazul Bercea, un oarecare domn general Dumbrav? de la S.R.I. vrea s? ne intre în calculatoare f?r? avizul procuraturii. Nu c? nu ar face-o deja, gra?ie colabor?rii strânse dintre fostul securist Ghi??, ?eful R.D.S.-R.C.S., sau sistemelor de telefonie, dar vrea ca totul s? fie „legal” s? nu ne mai intercepteze mailurile cu team? c? i-am putea da în judecat?. Se justific? domnul Dumbrav? spunând c? - vezi Doamne - internetul este ca o re?ea de autostr?zi - inexistente de altfel în România - iar calculatoarele sunt ca ni?te ma?ini care circul? pe ?oselele internetului ?i trebuiesc monitorizate pentru „securitatea traficului”. P?i atunci eu voi propune s? i se pun? capul sub urm?rire, pentru c? mintea omului la modul general este ca o re?ea de canale de scurgere prin care circul? gânduri care mai de care mai cretine, fetide, contagioase, dangeroase, anarhiste, ca ni?te viru?i pe internet, gânduri care pun în pericol siguran?a mental? a cet??enilor. Dac? informa?iile virtuale din calculatoarele oamenilor sunt atât de periculoase pentru S.R.I., atunci gândurile, care sunt în permanen?? la purt?tor, sunt ?i mai periculoase pentru c? pot fi folosite tot timpul. E timpul s? interzicem oamenilor ?i dreptul de a gândi pentru c? pot pune la cale atentate periculoase. Proiectul domniei sale este o dovad? cert?. Ce spune?i Big Brother Dumbrav?, nu ini?ia?i un proiect de lege privind siguran?a min?ii românilor? Cum r?mâne cu prezum?ia de nevinov??ie, dac? dumneavoastr? ne trata?i pe to?i drept infractori ?i ne intra?i în calculatare acuzându-ne c? am avea cârcâiaci pe sistem?

Lista ar putea continua, dar asta ar însemna s? nu m? mai opresc din scris. To?i politicienii români, când sunt prin?i cu mâ?a în sac, în loc s? dea explica?ii ce caut? ditamai leopardul în curtea lor, se apuc? s? vopseasc? la greu gardul vecinului în culori cât mai ?ip?toare, în speran?a c? î?i va lua ochii ?i nu vei mai vedea ce se petrece în curtea lor. A?a c? m? opresc citând un vers din - cine ?tie - un alt coleg al domnului Zgonea: „Voi sunte?i urma?ii Romei, ni?te r?i ?i ni?te fameni, i-e ru?ine omenirii s? v? zic? vou? oameni!”

Surse:

footer