Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Duminică, 01 Iunie 2014 20:39

Grid Modorcea, art-emisNumai ?i pentru afirma?ia: „Am plecat din România c? era prea interesant?”, Norman Manea ar trebui decorat de B?sescu. Pe când noi decora?ii pentru ’telectualii lui Pazvante? Criteriul este clar, dac? e?ti amartaloi, dac? î?i înjuri ?ara, B?sescu te premiaz?. Nu ?tiu cine îl premiaz? pe el, fiindc? v?d c? românii de la Constan?a l-au „decorat” altfel. Cu atât r?mân ??tia, cu ironia. Sigur c? România era interesant? pentru Manea, ?i probabil c? mai este, fiindc? dac? n-ar fi fost, nu ar fi scris despre ea atâtea c?r?i, citite ?i l?udate de liicheni. Precizare: Manea e nimeni în America, e departe de a fi cunoscut chiar ?i pe strada lui. Singura lui ?ans? e România, dar dac? mai continua cu ironiile la adresa ??rii noastre, va fi ?ters ?i de pe harta ei. Se plânge peste tot c? a fost nevoit s? p?r?seasc? ?ara pentru c? a dat un interviu cu dou? t?i?uri; sigur, pentru a?a ceva nimeni nu te deporteaz?. Nimeni nu l-a obligat s? plece, a plecat la neamul lui, credea c? o s? se c?p?tuiasca acolo, dar e mai sarac decât atunci când a plecat. Dac? România e „prea interesant?”, de ce a pleacat? De ce nu a r?mas? A?i în?eles, pleac? fiindc? nu mai e interesant?, fiindc? nu mai are ce ciupi. Fiindc? România nu mai e generoas? cu jigodiile. Ar trebui s? puna osul la b?taie, dar Manea e pomanagiu din voca?ie, el nu ?tie ce e munca, a fost inginer de ape ?i s-a l?sat, fiindc? îi era fric? s? nu se înece. A dat-o pe scris, fiindc? i s-a spus c? asta nu e munc?, e sinecur?. Românii i-au dat de toate, iar el îi înjur?. Treptat, românii se de?teapt?, nu-?i mai vând a?a de u?or propunerile la Premiul Nobel. Orice tinichea cost?.

Por?i deschise jigodiile nu mai au, deocamdat?, decât la Cotroceni, dar ace?ti ’telectuali ai lui pre?edintelui se vor termina curând, pe cine vor îmbra?i?a ei oare, fiindc? nu pot tr?i pe propriile lor picioare, trebuie s? aib? o sinecur?, ei trebuie s? stea de-a dreapta unui pre?edinte, s-au obi?nuit cu pomeni. Dac? alde Liicheanu nu ar mai primi poman? de la stat, care e o vac? de muls nesecat? pentru ei, ar fi mor?i. Tr?iesc din mila statului, în timp ce restul intelectualilor români se chinuie, rezist?, lupt? s? supravietuiasc?. Norman nu e normal, el e o haimana, a?a cum s-a autodefinit, un maidanez care schel?l?ie din când în când pe la u?a mai marilor ??rii s?-i mai dea un ciolan de ros. Ca evreu r?t?citor, el nu-l va întelege niciodat? pe Mircea Eliade, pe care îl considera „învechit”, dep??it. Nu va în?elege nici românismul adev?rat (e greu cu ateismul masonit). Dar alde Niki au f?cut din Norman reprezentantul scriitorimii române, l-au propus la Nobel, când românii au zeci de scriitori mai talenta?i decât Manea, un scriitor modest, al c?rui talent e meseria de a în?ira vorbe. Nu dep??e?te nivelul unui ?coler b?tut cu nuiau, e un fel de Bondarescu, e tenace, a înv??at lec?ia de la neamul lui, c? dac? scrie continuu, o s? ias? ceva ?i din mâzg?lelile sale. Dar n-a ie?it! Nu a ap?rut nicio revela?ie. E ?ters. Fabrica de scriitori evrei func?ioneaz? îns?, dar pe poarta Manea e o decora?ie scuipat?.

Ce mai vrea Pomanagiul de Manea? România e prea interesant? pentru el, s? vad? dac? America e la fel de interesant?, dar ea e intesat? de evrei, nu are loc de ei acolo. Trebuie s? se dea drept un român exotic, probabil ?i cu concursul I.C.R., unde e o oaza de Romanica, îns? aici nu are loc de Urticaria, care ia tot, m? mir c? nu e ?i europarlamentar?. Dac? te la?i de scris, cum s-a l?sat Diaconu de actorie, ajungi europlanat, dar Manea nu vrea s? se lase de scris, el îi d? înainte, de?i persifleaz? ideea de „mândrie” româneasc?, o s? r?mân? cu semnul lui B?sescu de pe frunte, s? nu mai ia în b??c?lie limba român?, fiindc? scrie în aceasta limb?, iar limba se r?zbun?! El îi consider? pe români frustra?i, incapabili s? exporte altceva decât prostituate. E idiot ?i pueril s? fii mândru c? esti român, domnule Manea, dar nu e idiot ?i copil?resc s? nu fi mândru c? e?ti evreu? Dac? ai fi fost mândru de a?a ceva, nu ai mai fi fost cinic cu mândria de a fi român, cu na?ionalismul românesc ?i cu dragostea de ?ara. Aceste calit??i î?i lipsesc, fiindc? î?i lipse?te credin?a, adic? e?ti taman bun pentru a primi o decora?ie scuipat? de la domnul pre?edinte, care, juc?tor cum e, tocmai ?i-a sters semnul de pe frunte ?i ?i-l paseaz?.

V? juca?i de-a scuipatul, domnilor, scuipa?i tot ce e sfânt, dar nu uita?i îns?, ?i ling?ii au o limit?! A dovedit-o Herta Muller. Sper c? Manea s? înve?e lec?ia, de?i el e f?cut s? dea mereu lec?ii ?i s? ia premii. Cum scuip? ceva, ia un premiu! Are mai multe premii decât pagini a scris despre Burdujenii natali! Dar Manea nu le are cu patriotismul, el nu are ?ar?, e Norman f?r? de ?ar?. E f?cut doar s? ia premii, chiar ?i decora?ii scuipate!

footer