Revista Art-emis
Generalul Ion Costa? despre serviciile secrete din Republica Moldova PDF Imprimare Email
Raisa Lozinschi, Chi?in?u   
Duminică, 04 Mai 2014 13:33

General Ion Costa?, art-emis„Structurile noastre dorm?”

Generalul de divizie Ion Costa?, primul ministru al Ap?r?rii din Republica Moldova, afirm? c? „nu se vede” ?i nici „nu se simte” faptul c? serviciile secrete ar întreprinde ac?iuni în contextul situa?iei tensionate din regiune. Generalul admite, a?a cum scrie ?i presa ucrainean?, c? la Chi?in?u ar fi venit mai multe grupuri din Federa?ia Rus?, care se îndreapt? spre Tiraspol. „E posibil. Ru?ii lupt? pe toate fronturile, atac? fostele republici unionale pe diferite c?i. Omule?ii verzi trimi?i de Putin vin în Transnistria pentru a înt?ri for?a rus? în coasta Ucrainei din partea aceasta. Nici Occidentului, nici S.U.A. nu le pas? de Ucraina”, declar? Ion Costa?.

Potrivit generalului, faptul c? structurile speciale ale Republicii Moldova nu anun?? prinderea ?i pedepsirea unor provocatori, înseamn?, de fapt, o inac?iune a acestora, fiindc? este imposibil ca în împrejur?rile de ast?zi s? nu existe asemenea elemente în Republica Moldova. Mai mult, generalul afirm? c? Republica Moldova se afl? în pericol în situa?ia în care Armata a 14-a nu a plecat de la noi, cu muni?ia stocat? la Cobasna „po?i înarma un întreg deta?ament”, iar Aeroportul din Chi?in?u apar?ine Rusiei.

Ion Costa? crede c? în Crimeea a fost aplicat scenariul transnistrean ?i nu invers, iar Putin î?i dore?te cu ardoare ruperea Ucrainei în dou?. „S? fi fost în locul autorit??ilor din Ucraina, a doua zi desfiin?am serviciile secrete ucrainene. Despre acest scenariu se ?tia de doi ani, dar cei de acolo nu lucrau pentru Ucraina, ci pentru Federa?ia Rus?. Se zice c? Serviciul de Informa?ii ?i Securitate al Republica Moldova lucreaz? pentru Republica Moldova, dar nu se vede”, mai spune generalul.

Fostul ministru al Ap?r?rii î?i înt?re?te acuza?ia oferind exemplul cazului de la Doro?caia, Dub?sari, când unii localnici au început s? îndemne lumea s? cear? aderarea localit??ii la separati?ti. „Structurile noastre dorm? Te-ai dus, ai pus c?tu?ele la mân? ca s? stopezi astfel de ac?iuni”, recomand? generalul Ion Costa?.

Contacta?i de Ziarul „Na?ional”[1], responsabilii de la Serviciul de Informa?ii ?i Securitate au solicitat s? depunem un demers oficial pentru a r?spunde la întreb?ri, în timp de 20 de zile.

-----------------------------------------------

[1] http://www.ziarulnational.md/un-general-face-praf-serviciile-secrete-din-r-moldova-structurile-noastre-dorm/

footer