Revista Art-emis
Gladiatorii de la Pontul Euxin PDF Imprimare Email
Col. (r) Marin Neac?u   
Miercuri, 23 Aprilie 2014 23:53

Col. (r) Marin Neac?u, art-emisAflu cu bucurie nemarginit? c? N.A.T.O. î?i suplimenteaz? avioanele destinate supravegherii spa?iului aerian românesc. Noroc c? au avut grij? bravii no?tri conduc?tori ?i mini?tri ai ap?r?rii s? ne lase f?r? avioane, c? altfel ne f?ceam de kko acuma, nu aveam unde s? ad?postim toate avioanele N.A.T.O. Doamne, ce conducatori intelep?i avem. Între timp, Transnistria, un teritoriu situat între Bug ?i Nistru, care cuprinde partea de sud a regiunii istorice Podolia, ocupat? de România în decursul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial ?i dat la caterinc? Moldovei, dup? destr?marea U.R.S.S., exact pentru a putea manevra spiritele în zon?, î?i face datoria ?i devine subiect de conflict. Transnistrenii cer alipirea de Rusia, dup? ce, în 1990, se proclamaser? autonomi în cadrul Republicii Modova ?i se cam conduceau singuri. Este adev?rat , tr?iesc ?i români în acel teritoriu, la fel cum este adev?rat c? de când a intrat în st?pânire ruseasc? a avut loc un masiv proces de dezr?d?cinare, dar acesta nu este teritoriu românesc. Totu?i, uite c? domnii Ponta si B?sescu se fac c? nu ?tiu ?i strig? în gura mare c? vor s? apere pân? la unu teritoriul românesc. La ora dou? probabil domnul Ponta îl prime?te pe Duicu la sediul M.Ap.N., iar domnul B?sescu are tratament cu ghea?? la pahar. Nu vreau s? fiu interpretat gre?it, doresc ap?rarea cet??enilor români oriunde ?i în orice propor?ie s-ar afla ei, dar Transnistria nu este teritoriu românesc, este doar un teritoriu pe care tr?iesc ?i români ?i indiferent cine ar conduce acel teritoriu, noi, ca români, ar trebui s? manifest?m aceea?i grij? fa?? de soarta românilor de acolo, în orice moment, nu doar în preajma alegerilor sau când interesele altora o cer. Este foarte interesant cum ?i-au adus aminte cei doi conduc?tori de Transnistria ?i Moldova, dup? ce, timp de mul?i de ani, s-au f?cut c? nu ?tiu de românii de peste Prut, ba l-au mai ?i mazilit pe Adrian P?unescu, cel care f?cea prea mult zgomot cu Basarabia lui ?i punea în pericol preluarea combinatelor siderurgice, afacerile AlRo Slatina ?i Gazprom care au adus atâtea beneficii conduc?torilor indiferent de partidul din care f?ceau parte. Acuma îns?, interesele S.U.A. se lipesc de Ucraina, iar Transnistria este numai bun? de introdus români prin zon? „pentru ap?rarea intereselor românilor” ?i a „p?mântului românesc” Unde a?i fost pân? acum domnilor Ponta ?i B?sescu? Pân? acum nu v-a interesat soarta romanilor din Transnistria! Pân? acum de ce nu a?i invitat elevi români la televiziune sau la sediul pre?edin?iei? Mi se face grea?? când v?d atâta pref?c?torie ?i minciun? afi?ate de conjunctur?!

Domnilor B?sescu ?i Ponta li se pare normal s? ?ipe la Putin acuma ?i s? cear? protec?ie N.A.T.O. pentru românii de peste Prut, f?r? a lua în calcul îns? c? în numele aceluia?i sentiment patriotic, Putin are dreptul s? trimit? trupele sale pentru ap?rarea intereselor ?i drepturilor ru?ilor din Transnistria. ?i uite a?a, românii sunt b?ga?i la înaintare. S.U.A. îi înt?rât? pe cei doi guralivi s? sar? la jugulara lui Putin, promi?ând sprijin aerian, dar nu de r?zboi, doar de supraveghere, ceva cam cum a fost în Malvine, eventual s? filmeze cum românii se bat cu ru?ii în Transnistria, a?a cum se bat ucrainienii cu ru?ii din Ucraina. Ba, ca s? le arate c? nu glumesc americanii l-au l?sat pe Ponta „s? se dea” cu avionul ?i s? simt? ?i el man?a. B?sescu a refuzat oferta, motivând probabil c? el dac? vrea s? se înal?e, ia dou? pahare cu ghea?? ?i nu îi mai ajunge nimeni la nas. Ace?ti doi mafio?i, corup?i mincino?i ?i incompeten?i, dup? cum se eticheteaz? singuri unul pe cel?lalt, spre „deliciul” presei interna?ionale ?i ratingul televiziunilor slugarnice, nu mai au niciun pic de decen??, nici ra?iune. Fac declara?ii penale ?i iau decizii idioate tranformând ?ara în aren? de circ.[1] Dar pentru c? circul nu e suficient, vor s? o transforme ?i în aren? de , s? fac? din români, gladiatori la care st?pânii euroatlantici s? priveasc? ?i s? parieze ca în filmele alea frumoase premiate la Hollywood. Pân? acuma românii au privit circul dâmbovi?ean. De acum, dac? incon?tien?ii vor continua s? scoat? „porumbei” f?r? s? gândeasc?, doar pentru a-?i mul?umi st?pânii ?i a primi sprijin la alegeri, al?ii vor privi la români, gladiatorii de la Marea Neagr? arunca?i de Ponta ?i B?sescu în arena ucrainean?.

„Update”: Dou? ve?ti de ultim? or? m? conving de calitatea oamenilor de stat pe care-i avem: Geoan?, în c?utare de sprijin pentru postul de pre?edinte, anun?? c? România ar trebui s? aib? sau s? devin? baz? N.A.T.O. sau S.U.A. permanent?. Alt degrab? vânz?tor de ?ar?, umbl?toriu dup? firman pe la „c?im?c?nie”. A doua veste este c? la Geneva, S.U.A., U.E., Ucraina ?i Rusia au ajuns la un acord pentru detensionarea situa?iei din Ucraina, acord care pomene?te de turbulen?ele din unele provicii din Ucraina, dar tace cu privire la Crimeea care astfel s-a întors de unde a plecat, f?r? ca ru?ii s? trag? un glon?. M? întreb dac? nu cumva toat? mi?carea asta a fost f?cut? de U.E. ?i S.U.A. pentru ca ru?ii s? î?i poat? asigura st?pânirea la Marea Neagr? f?r? intermediari. Vivat democra?ia!

P.S.: A?a de amorul artei, amintesc cuvintele lui Traian care se autoinvita singur la masa negocierilor: „În cazul în care se decide crearea unui format de negociere pentru solu?ionarea tensiunilor dintre Ucraina ?i Federa?ia Rus?, urmare a ac?iunilor din Crimeea, România trebuie s? fac? parte din formatul de negociere”. (Declara?ie dat? de domnul pre?edinte pe data de 5 martie 2014). Impresionant? clarviziunea, m?re? rolul jucat de România la aceste negocieri. Cât pe ce ?i ne b?ga în r?zboi, ca s? se poat? l?uda peste ani c? a adus pacea în Ucraina, a?a cum se laud? premierul c? „s-a dat” cu F-16!

---------------------------------------------------
footer