Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Radu Iacoboaie   
Joi, 10 Aprilie 2014 08:27

Corneliu Zelea Codreanu & Adrian Cioroianu, art-emis„Docomentul, stimabile, docomentul!... ”

Indiscutabil, în mass-media central?, Adrian Cioroianu este o personalitate arhiprezent?. A devenit mai ales cunoscut, când, cu câ?iva ani în urm?, a ap?rut la emisiunea aceea globalizant? ?i generatoare de mare confuzie ?i relativism „Mari români”, unde aproape c? l-a desfiin?at pe Mare?alul Ion Antonescu, de?i rolul s?u în emisiune era dimpotriv? s?-l apere ?i s?-l prezinte publicului într-o lumin? pozitiv? (s-a comportat asemenea avocatului ap?r?rii din procesul-mascarad? al Ceau?e?tilor, din decembrie 1989 - n.r.). Mai recent, distinsul domn sau diplomat ?i istoric (decan al Facult??ii de Istorie de la Universitatea din Bucure?ti!) îi înva?? pe români „adev?rata istorie” la emisiunea „Cinci minute de istorie”… Mai pu?ini români îi cunosc îns? c?r?ile, într-o perioad? în care ?tim bine c? ?i cultura este într-o mare criz?. ?i totu?i, în mod paradoxal, ultima sa carte „Cea mai frumoas? poveste” se bucur? de succes. Un aparent succes. De ce spun asta? Pentru c?, i s-a f?cut în prealabil o enorm? publicitate (afi?e mari, anun?uri pe internet etc.) iar românii l-au v?zut, nu o dat?, la televiziune. Retorica sa de „diplomat”, de genul celui de spectacol, îi creeaz? o aur?, care atrage ca un magnet în special pe doamne ?i domni?oare”. Eu unul ?tiam c? unui istoric care se respect?, îi ?ade bine s? fie mult mai serios ?i obiectiv, nu foarte galant, dornic de vanit??i ?i laude complet inutile ?i de o cât mai mare popularitate (pe când a ocupat func?ia de ministru de externe ?i-a binemeritat poreclele „Yes-man” ?i „Campionul gafelor - n.r.). Dac? ar fi fost ortodox, ceea ce nu cred c? e cazul, i-a? fi repro?at dorin?a aceast? f??i?? de slav? de?art?, capcan? în care cad din p?cate tot mai mul?i intelectuali.

Domnul Cioroianu este ?i unul dintre acei „români” (cum rezult? chiar din scrierile sale!) care încearc? s? ne conving? de exterminarea evreilor ?i holocaustul evreiesc în România!, fie ?i numai ca „parte a Holocaustului european”. Este cel care s-a filmat recent în fa?a mormântului lui Corneliu Zelea Codreanu afirmând c? acesta a fost un mare criminal (adic?, apelând la varianta istoriografiei comuniste!), c?, da!, a fost na?ionalist dar „a c?zut în misticism”, c? a fost achitat de uciderea prefectului poli?iei din Ia?i (fiind de fapt, în autoap?rare, acesta este adev?rul!) pentru c? s-a instrumentat gre?it cazul (încadrare juridic? eronat?), fiind chipurile acuzat de „uneltire împotriva ordinii sociale”…

Întrebarea mea pentru domnul Adrian Cioroianu, care ne spune c? „Holocaustul din România este parte a celui european”, este urm?toarea:dac? evreii au fost într-adev?r extermina?i în România - de?i ?tim c?, cea mai mare popula?ie evreiasc? salvat? atunci era la noi -, unde sunt dovezile extermin?rii? Deportarea unor evrei ?i ?igani în Transnistria, pentru a nu mai ataca autoritatea statului român ?i interesul na?ional, reprezint? exterminare? Au trecut atâ?ia ani ?i vin acum unii precum Cioroianu cu aceast? nou? teorie a holocaustului din România, pe care l-au împins în fa?? al?ii, în frunte cu Institutul Na?ional pentru Studierea Holocaustului - „Ellie Wiesel” (I.N.S.H.R.-E.W.) ?i, mai nou, pre?edintele Traian B?sescu, personajul care nu mai are ce pierde în cariera politic?. Mai spunea domnul Cioroianu la lansarea ultimei sale c?r?i, la Pite?ti, c? nu conteaz? cifrele când este vorba despre moartea unor oameni. La întrebarea pus? de mine, de la ce cifr? se consider? genocid, s-a eschivat total într-un mod foarte „diplomatic”. ?i câte alte întreb?ri mai aveam de pus... S-au pus altele complet irelevante ca importan??.

footer