Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Miercuri, 19 Martie 2014 16:12

B?sescu, Putin, Obama, Jirinovski, art-emisV? invit?m s? lectura?i  cele dou? texte de mai jos, rugându-v? s? acorda?i aten?ia cuvenit? afirma?iei de la sfâr?itul textului, apar?inând vicepremierului rus, dmitri Rogozin. Am convingerea c?, dup? lectur?, îi ve?i da dreptate marelui istoric Nicolae Iorga atunci când spunea: „Omul trebuie s? aib? ?i prieteni ?i du?mani. Prietenii îl înva?? ce trebuie s? fac?, iar du?manii îl oblig? s? fac? ce trebuie”. Din expunerile protagoni?tilor, unul deputat al Federa?iei Ruse, cel?lalt, Pre?edinte al României - în cazul în spe?? -, un român cu scaun la cap nu poate da dreptate decât celui care respect? adev?rul istoric. De?i foarte târziu ?i deloc neinteresat, rusul strig? în gura mare un adev?r înc? nerostit oficial, pân? ast?zi, de c?tre ru?i, în timp ce ?eful statului nostru scoate castanele din foc cu mâna românilor, înfoindu-se ca un curcan asmu?it asupra unui elefant. În loc ca România s? profite de moment pentru a reclama anularea oficial? ?i lovirea de nulitate a Pactului Hitler-Stalin, a anexelor secrete ?i a consecin?elor acestora, conducerea României lustruie?te - ca de obicei - pantofii Occidentului, în detrimentul intereselor Neamului Românesc. Dac? ?i acest moment va vi ratat - al câtelea? -, ne merit?m soarta ?i, de?i este dureros, de?i nu am subscris afirma?iei, va trebui s?-i d?m dreptate lui Petre ?u?ea când spunea cu am?r?ciune: „...numai un tâmpit ca mine putea s? fac? 13 ani de pu?c?rie pentru un popor de idio?i!” (Ion M?ld?rescu) 

Dac? t?cea, filosof r?mânea!

„România consider? ilegal referendumul în curs de desf??urare în Crimeea ?i nu va recunoa?te rezultatele acestuia în condi?iile în care Curtea Constitu?ional? a Ucrainei a declarat neconstitu?ional? organizarea referendumului privind separarea Peninsulei Crimeea de Ucraina, iar pre?edintele interimar al Ucrainei, domnul Oleksandr Turcinov, a semnat decretul de anulare a declara?iei de independen?? a acesteia”, se arat? într-un comunicat al Administra?iei Preziden?iale. Pre?edintele a vorbit ?i despre violen?a manifestat? ast?zi în Crimeea. „Totodat?, declar? B?sescu, un scrutin organizat sub amenin?area ocupa?iei militare nu poate întruni normele unui proces democratic care s? poat? fi recunoscut ?i legitimat de comunitatea interna?ional?. Rezultatul previzibil ?i lipsit de fundament legal al actualului referendum îl reprezint? «anexarea» Crimeei”, sus?ine pre?edintele României. ?eful statului a trasnmis ?i un mesaj Rusiei. „Solicit?m Federa?iei Ruse s? ac?ioneze în rela?ia cu Ucraina în conformitate cu Carta Organiza?iei Na?iunilor Unite ?i cu principiile de drept interna?ional, inclusiv prin prevederile Memorandumului de la Budapesta. Sus?inem independen?a, integritatea teritorial? ?i suveranitatea Ucrainei ?i sprijinim reglementarea crizei pe cale diplomatic?”, mai spune Traian B?sescu. Uniunea European? a condamnat în mod oficial, duminic?, referendumul din Crimeea, catalogându-l drept „ilegal ?i ilegitim” ?i a anun?at c? va adopta sanc?iuni luni(A.F.P.). La rândul s?u, Washingtonul „respinge” referendumul care a avut loc duminic? în Crimeea, a anun?at Casa Alb?. Conform unui exit-poll, duminic?, locuitorii din Crimeea au aprobat cu 93% din voturi alipirea peninsulei ucrainene la Rusia. (A.F.P.).[1]

Gura p?c?tosului, adev?r gr?ie?te!

Mar?i, în plenul Parlamentului rus, liderul Partidului Liberal-Democrat din Rusia, Vladimir Jirinovski a redesenat harta „Ucrainei adev?rate” ?i a propus Poloniei, Ungariei ?i României s?-?i ia teritoriile înapoi, relateaz? agen?ia de ?tiri „Novîi Region”. Excenticul deputat a men?ionat c? regiunile de est ar urma s? revin? Rusiei. „Consider c? a venit timpul s? intoarcem p?mânturile Rusiei sub drapel rusesc, lucru evident, nu ?i teritoriile Ucrainei de Vest - ele au fost, în perioada regimului stalinist, alipite corect la Uniunea Sovietic?, pentru a opri înaintarea armatei germane [...] s? le întoarcem Poloniei, Ungariei ?i României”, a declarat Jirinovski, în plenul Dumei de stat, citat de „Novîi region”. „Acestea au fost teritorii ale polonezilor - Lu?k, Lvov, Ternopol, Ivano-Frankovsk ?i Rovno. Regiunile de vest sunt ale ungurilor. Am fost de multe ori la Ujgorog, acolo to?i vorbesc maghiara ?i rusa ?i nu au nicio treab? cu Ucraina. ?i, de asemenea, Cern?u?i. Aici, în general nu a existat nicio în?elegere. Stalin, pentru apetitul s?u, a luat ?i Cern?u?iul, nu a avut nicio în?elegere cu Hitler”, a spus Jirinovski, accentuând ca a venit vremea s? le întoarcem. Mai ales, Poloniei - cinci regiuni. Atunci va disp?rea ?i no?iunea de fascism ?i rasism. S? se ocupe polonezii cu asta, ?i ungurii, ?i românii”, a continuat politicianul rus. Partea central? a Ucrainei, în viziunea lui Jirinovski, reprezint? „Ucraina adev?rat?” (regiunile Cernigov, Hmelni?ki, Poltava, Vini?a, Kirovograd, Kremenciug ?i Kiev), f?r? vestul ??rii ?i f?r? partea de est care ar trebui s? revin? Rusiei.

„Patrio?ii din Ungaria, Polonia ?i România trebuie s? profite de acest moment. Când nu exist? stat, trebuie s? existe proprietar pentru fiecare teritoriu - ru?ii la est, polonezii ?i al?ii - la vest. Iar cu Kievul o vom decide mai târziu”, a spus Jirinovski.

Crimeea face parte din componen?a Rusiei începând de la semnarea, mar?i, a acordului de anexare de c?tre pre?edintele rus Vladimir Putin ?i de  noii lideri ai acestei peninsule din sudul Ucrainei, a anun?at Kremlinul într-un comunicat. Tot ast?zi (18 martie 2014 - n.r.), vicepremierul rus, Dmitri Rogozin a declarat c? pe 20 martie, în cadrul unei ?edin?e cu reprezentan?ii tuturor ministerelor relevante, Federa?ia Rus? va discuta despre „situa?ia privind blocada Transnistriei”. Asta dup? ce Kievul a închis practic accesul pe teritoriul s?u a cet??enilor ru?i, b?rba?i între 17 ?i 65 de ani, de team? ca ace?tia s? nu destabilizeze situa?ia din regiunea Odesa.[2]

„Chi?in?u aproape c? nu se gânde?te la Transnistria ?i ac?ioneaz? practic ca ?i cum acest teritoriu nu i-ar mai apar?ine. Bazându-ne  pe aceast? realitate, vom trage propriile concluzii” (Dmitri Rogozin). [...] Ast?zi (18 martie 2014), pre?edintele moldovean a comentat demersul liderilor de la Tiraspol prin care ace?tia au cerut Dumei de Stat s? examineze posibilitatea alipirii Transnistriei la Federa?ia Rus?.[3]

Not?: Textele prezentate în acest colaj au fost preluate din portalul adevarul.ro. Subtitlurile apar?in redac?iei ART EMIS
 
Grafica - Ion M?ld?rescu
-----------------------------------------------------------------
footer