Revista Art-emis
Capcanele celebrit??ii PDF Imprimare Email
Victor Nicolae, S.U.A.   
Miercuri, 19 Februarie 2014 21:48

Victor Nicolae, art-emis„Vreau s? v? mul?umesc pentru ace?ti patru ani minuna?i pe care i-am petrecut împreun?, în care dumneavoastr? mi-a?i d?ruit stim? ?i considera?ie, sim??minte pe care ?i eu vi le datorez. Mai am pu?ini ani de tr?it ?i mi-am dorit s?-i termin în profesia mea, pentru acest lucru nu am participat la alegeri...” - a spus Sergiu Nicolaescu, de la tribuna parlamentului, în 12 decembrie 2012, ca 6 zile mai târziu s? alunece pe ghea??, fisurându-?i câteva coaste. Pe 26 decembrie s-a internat. „Domnul Sergiu Nicolaescu a fost operat pe cale laparoscopic? astazi, 28.12.2012, de c?tre echipa chirurgical? a Spitalului Elias. Interven?ia chirurgical? a fost impus? de evolu?ia clinic? din ultimele 24 de ore, în contextul afec?iunii digestive cronice benigne cunoscute. Intra-operator a fost descoperit? o peritonit? localizat? cu punct de plecare apendicular...”, a comunicat Elias. „Are mare noroc c? a sc?pat. Doamne, fere?te... s? ai apendicit? acut? flegmonoas? la 80 de ani! Acum, starea lui este stabil?”- ne-a asigurat Dana Safta, manager. Alte 6 zile... ?i „În ultimele 48 de ore, în evolu?ia domnului Sergiu Nicolaescu au ap?rut complica?ii cardiace ?i pulmonare severe, care nu au r?spuns la tratamentul intensiv aplicat ?i care au condus la deces azi, 3 ianuarie 2013, ora 8:20”. Sicriul lui, depus la Cercul Militar Na?ional, nu a avut capacul deschis. Era sau nu mortul în?untru? Când militarii l-au s?ltat pe umeri, p?rea gol! R?posatul era înalt, sicriul trebuia s? aib? cel pu?in 2m lungime. Lipseau 50 cm. Apoi, nimeni n-a v?zut ie?ind fum pe co?ul crematoriului, la incinerare. Nu mai e mult de aici pân? la un nou film... pentru c?, între realitate ?i fic?iune, confuzia e la fel de mare... ca ?i între fic?iune ?i realitate!

„Nemuritorii”

Sergiu Nicolaescu a început filmul „Mihai Viteazul” cu el în rolul titular. Când s-a vrut senator, 20 de ani mai târziu, spectatorii l-au votat, dar eroul lor nu s-a mai opus eroic la îngroparea ??rii noastre, beneficiind de transferul de bog??ie dinspre cinefilul tot mai s?r?cit spre profitorii noii puteri. A?a se transform? bog??ia imaginativ? în avere real?! Dar, de cum l-a jucat pe Carol I, nu mai zice nimeni nimic? În 1976, un Opel Kadett ro?u love?te o trec?toare ?i fuge de la locul faptei. Maiorul Petria preia cazul pentru c? detest?: „Lipsa total? de responsabilitate ?i cea mai elementar? demnitate. Fiecare delict înseamn? ceva împotriva demnit??ii umane...”. Toate acestea se întâmpl? în „Accident” - un film regizat ?i jucat de Sergiu Nicolaescu. Sigur, între fic?iune ?i accidentul dintre Urziceni ?i Slobozia, soldat cu cel pu?in o victim?, nu-i nici o leg?tur?. Mai poate da cineva o informa?ie despre acest accident? Senatorul Nicolaescu n-a fugit de la locul faptei, pentru c? el, ca ?i Mr. Petria, detesta lipsa total? de responsabilitate ?i cea mai elementar? demnitate! „Colonelul Cristian Bernevig, ?eful Direc?iei de Informa?ii a Armatei, a omorât ?i el, cu ma?ina, cinci oameni. Ca s? nu bat? prea tare la ochi, justi?ia l-a condamnat la trei ani de închisoare, îns? pre?edintele Iliescu a avut grija s?-l gra?ieze pe loc...” - scria în „New York Magazin” (24 august 2005) Valerian Stan, care nu mai reu?ea s? ?in? ritmul „în care domnii deputa?i omorau oamenii (iar magistra?ii îi achitau). În accidentele produse de parlamentari, num?rasem la un moment dat, acum vreo doi ani, în jur de 20 de mor?i. În absolut toate cazurile, îns?, parlamentarii au fost g?si?i nevinova?i”.

„Noi, cei din linia întâi”

În 22 decembrie1989, Sergiu Nicolaescu s-a revoltat: „Este inexplicabil ca un soldat al Armatei Române s? trag? asupra românilor, fra?ilor s?i, s? trag? asupra popula?iei în care se pot afla fii ?i copii ai lor sau ai rudelor lor”. Generalii preluaser? puterea ?i-i alungaser? pe Ceau?e?ti. La TVR, Sergiu Nicolaescu ?i-a desf?cut larg ?i teatral haina, ca s? arate c? el, civilul, poporul, era neînarmat, dar, pân? seara, l-a convins pe comandantul Brig?zii 7 Mecanizate, Grivi?a s? plece din Ploie?ti. S-au întâlnit dup? ce blindatele trecuser? de S?ftica. La Podul Otopeni, unit??ile de ap?rare antiaerian? de aici au deschis focul: au murit 5 sau 6 oameni, au fost r?ni?i 2 ?i 4 ma?ini Dacia de pe ?osea au nimerit în ploaia de gloan?e. În 2 minute, Brigada 7 a distrus unitatea militar? de la pod ?i pe cea dinspre Castelul Elena Lupescu. L?sând în urm? o gr?mad? de mor?i ?i tehnic? militar? bombardat?, Sergiu s-a urcat pe primul transportor de cercetare, cu un pistol mitralier? în mân? ?i cu pistolul lui Magnum 44 la ?old. Colonelul (r) Ion Nicolescu a înaintat un Memoriu c?tre pre?edintele B?sescu, din care am preluat aceste informa?ii, unde: „Mai men?ionez c? a fost o gre?eal? inten?ionat?, chemarea unei asemenea for?e ca a mea în Capital?, m? refer la compunerea coloanei ?i la genul de lupt? care urma s? se duc?. Lupt? de strad?.” A fost chemat? pentru „lauda” domnului Nicolaescu, pentru a crea haos, spaim? ?i diversiune. Strategii „Revolu?iei” au ?tiut ce fac. „Trebuia s? mi se spun? atât: tr?g?tori izola?i - nu terori?ti - trag în popula?ie ?i, cu 200 de militari, plus compania de cercetare, cur??am fiecare strad? ?i bloc, de la B?neasa ?i pân? la Televiziune... ” Fostul comandant conchide: „Nu tr?geau « terori?tii » lui Nicolae Ceu?escu, cum se anun?a intens. Ei l-au p?r?sit cu to?ii. Tr?geau « revolu?ionarii» lui Ion Iliescu, Petre Roman, Gelu Voican-Voiculescu...” Ajuns la televiziune, comandantul n-a avut pic de încredere în cei de la Etajul XI - noul guvern! Era cât pe ce s?-i împu?te pe alde Iliescu, când i-au cerut prin Mazilu: „...dai o companie la Palat, o companie la Gar?, o companie la M.Ap.N., o companie la…”. Comandantul nu auzise înc? de Piotr Lusev, generalul lui Gorbaciov, pus s? dirijeze mortal ultimul act al epocii ceau?iste.

„Haos, spaim? ?i diversiune”

La Podul Otopeni, a fost un masacru. „Las?, domnule, mor?ii, pierdem Revolu?ia, suntem astepta?i!” - a ordonat Sergiu. Pe mor?i, „i-a l?sat” ?i Comisia de cercetare a evenimentelor din decembrie. Sergiu Nicolaescu trebuia s? în?tiin?eze unit??ile antiaeriene de trecerea peste pod a brig?zii blindate. O fi uitat. Ajuns în Pia?a Scânteii, el s-a îmbr?cat într-un trenci alb, ?i-a înf??urat la gât un fular tot alb, de m?tase, ca s? fie recunoscut ?i protejat de tirurile terori?tilor. Lusevii aduseser? din Moldova sovietic? veterani ai r?zboiului din Afganistan, special antrena?i în luptele de strad?. Sergiu îns? se comporta ca-n „Dacii”, unde a împ?r?it în dou? 3.000 de figuran?i militari. Le-a spus: voi sunte?i dacii, voi, romanii! La atac! Motor! ?i i-au trebuit dou? ore ca s?-i mai despart?. Dar unde-i Filmul Revolu?iei, cu care ne-a r?mas atât de dator Sergiu? Cum de a ratat s? joace chiar el rolul lui Sergiu Nicolaescu?

Adev?r istoric ?i eroare de diagnostic

Când ?i-a luat r?mas bun de la parlamentari, Sergiu Nicolaescu a spus: „Mai am pu?ini ani de tr?it...” A mai tr?it doar 22 de zile. În „Dacii”, el joac? ?i rolul Marcus, din garda lui Severus, comandant al Legiunii de la Rin. Generalul Fuscus e pe cale de a orbi ?i nu-i vede pe daci ascun?i pe dup? stânci. Îi ordon? lui Severus s? atace. Dezastru! Însu?i Severus cade în b?t?lie ?i to?i îl cred mort. Fuscus hot?r??te: Legiunea de la Rin va fi decimat?. Ve?i începe num?r?toarea! Primul s? fie el!” - adic? Marcus. „Acum vezi bine, Fuscus!” îi repro?eaz? acesta... ?i î?i pune capul pe butuc. Peste 46 de ani, Fuscus e doctor la Elias ?i îi gre?e?te diagnosticul lui Marcus, dintr-o orbire profesional?! Sergiu piere în lupta lui cu via?a ce i-a mai r?mas ?i e dat prad? fl?c?rilor... din crematoriu, varianta modern? a rugului funerar roman. Simple coinciden?e! Ca senator real, Sergiu nu a contribuit cu nimic la îns?n?to?irea sistemului. Mizeria S?n?t??ii ?i a Înv???mântului superior decimeaz? popula?ia. Direct r?spunz?tor de starea na?iunii, Sergiu Nicolaescu cade victim? unui diagnostic total gre?it. Sistemul grav îmboln?vit s-a întors împotriva lui. Dezastrul, în care ?i el ne-a târât, i-a fost fatal.

footer