Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Cezar Adonis Mihalache   
Joi, 30 Ianuarie 2014 19:33

Gheseft-retro, art-emisAdev?rata miz? în ghe?eftul retroced?rilor

De bun? seam?, cineva iar a stat prea mult la Zidul plângerii. A?a cum a f?cut ?i în urm? cu cinci ani. Când lui i-a ie?it cu noroc r?va?ul pus la zid, s? prind? ?i al doilea mandat (?i l-au ajutat prietenii lui s? ias?, dar cu ce pre??!), iar poporului i-a ie?it o ra?ie zdrav?n? de îndoctrinare în culpa vinov??iei. Cu manuale ?i cursuri de educare a tinerei genera?ii sub povara inventatei vinov??ii a p?rin?ilor ?i bunicilor lor, cu profesori care, cum se laud? pre?edintele în fa?a acelora?i prieteni, „merg la Yad Vashem s? aprofundez subiectul”, cu o cvasigeneralizare a trat?rii holocaustului în manuale! ?i cum st?tea el, umil, pe lâng? pietre, s-a gândit c? evreii ar trebui desp?gubi?i. Asta dup? ce i-am mai desp?gubit de câteva ori! Dar aceasta este povara României contemporane: s? tot pl?teasc? desp?gubiri! S? le d?m ?i evreilor, ?i ungurilor, ?i sasilor... Pentru c?, numai a?a, într-o continu? retrocedare, vom putea fi men?inu?i ve?nic iobagi pe p?mânturile noastre!

Niciodat?, guvernan?ii postdecembri?ti nu au ?inut cont c? Românii trebuie s? aib? prioritate în procesul retroced?rilor, ei fiind cei ce au suferit cu adev?rat! Noi trebuia s? fim primii care s? ne primim de drept averile confiscate de comuni?ti. Nu s? fim l?sa?i, batjocoritor, ultimii! În schimb, am fost pu?i la plat?! Germania ne datoreaz? (într-o sum? echivalat?) 19 miliarde de euro, dar noi am fost pu?i la zid s? retroced?m de grab? propriet??ile s?se?ti. Grofii unguri ne-au zdrobit bunicii, iar noi le-am desp?gubit progeniturile ?i fal?ii urma?i - chiar dac? porcii de grofi au mai fost desp?gubi?i de Statul Român; o dat? în bani, între cele dou? r?boaie mondiale ?i înc? o dat?, începând cu primii ani ai „democra?iei!”. Acum, iar stau cu gheara întins? evreii! Cei c?rora evreii comuni?ti le-au confiscat averile, nu românii! ?i care, dup? decembrie 1989, au avut oricum grij? s? se numere printre principalii beneficiari ai retroced?rilor, primind înapoi cl?diri, imobile, terenuri…

Ca la cârciuma Cotrocenilor!

Ast?zi, Traian B?sescu vrea s?-i desp?gubeasc? iar??i pe evrei! Chiar peste litera legii ?i nu e vorba c? nu ar ?ti ce spune legea, ori c? nu ar avea habar de modific?rile pe care le-a adus Victor Ponta legii retroced?rilor. Dar taxa de la zid e una semnificativ?, „poporul ales” (care ne-a tot dat „ale?i” în 24 de ani!) voindu-se iar??i desp?gubit. Iar evreii chiar au g?sit veriga tr?d?toare care s? le mai asigure un rând de pl??i. Ca la cârciuma Cotrocenilor! În vreme ce românii simpli, care au avut propriet??i confiscate de regimul comunist, au fost împin?i într-un p?ienjeni? al pseudorestituirilor, cu echivalarea valorilor la care aveau dreptul prin felurite puncte în cadrul Fondului Proprietatea (ajuns „ghe?eft” pe mâna a felurite companii de „management”) ?i având o perspectiv? a primirii compensa?iilor cel mai devreme din 2017, pentru evreii lui dragi, pre?edintele s-a angajat s? asigure desp?gubiri în bani sau chiar cu p?mânturi. C? a?a s-a jurat marinarul în vreme ce l?crima în fa?a pietrelor: „Vom da înapoi evreilor ce le-au luat comuni?tii!”. Adic? românilor s? li se „m?run?easc?” desp?gubirile cuvenite, prin fel ?i fel de conversii (fiind schimbat îns??i sensul no?iunii de „desp?gubire” cu termenul de „m?sur? compensatorie”) primind… „puncte de desp?gubire” la un fond devalizat (într-o rat? de conversie care reduce la nimic valoarea „desp?gubirilor”). În fapt, este înc? o dovad? c? ?eful statului nu vrea s? vad? terenurile ajunse în proprietatea românilor. De aceea, în vreme ce nou? ni se azvârle un iluzoriu m?run?i? (?i acela de prin 2017 încolo), evreilor li se promite desp?gubirea cu bani sau, la alegere, cu terenuri (?i nu compensa?i cu… puncte de lipit pe u?a frigiderului!). ?i nu este greu de intuit spre ce se vor îndrepta ace?tia în noul ghe?eft pe care îl pune la dispozi?ie, „moca” ?i, în cele mai multe cazuri, nejustificat, Statul Român!

Traian B?sescu, chipa pe sc?fârlie, s-a luminat

În vreme ce românilor li s-a pus opreli?te în drepturile lor de a solicita retroced?ri, Victor Ponta decizând ca statul s? nu mai accepte noi cereri de retroced?ri pentru c? „persoanele în drept au avut 23 de ani la dispozi?ie”!, pentru evrei, termenul a mai fost extins cu zece ani. C? nu degeaba a purtat Traian B?sescu chipa pe sc?fârlie: s-a luminat c? doar 20% din ceea ce trebuia retrocedat s-a restituit. ?i ar mai fi înc? 80 de procente (din care românii au fost da?i la o parte) care, fie ?i în parte, s-ar putea retroceda echivalent, în terenuri. ?i chiar de-i ?tim cu sete mare dup? bani, în noua retrocedare, evreii vor alege p?mânturile noastre. Terenuri, ?i nu compensa?ii în bani pentru c? bani sunt pe cale s? capete din alt? parte de vreme ce Ungaria a f?cut un gest istoric ?i a recunoscut, la pupitrul O.N.U., holocaustul la care s-a dedat. A?a c?, ?tiind c? se vor face oricum cu niscai bani de la Budapesta, de care s? se foloseasc? pentru a achizi?iona alte terenuri (evident, tot de la noi, pentru c? în Ungaria nu s-ar atinge nici de doi metri p?tra?i pentru mormânt!), de la noi vor cere drept desp?gubiri terenuri. Multe terenuri. ?i nu întâmpl?tor… c?ci, de vreme ce au început s? emit? abera?ii despre faptul c? „în prezent ebraica este a patra limb? cea mai vorbit? în România”, ?i cum trag la p?mânturile noastre (?i nu am avea nimic împotriv?; dar numai dac? s-ar duce sub ele!) mâine-poimâine o s?-?i dea mâna cu maghiarimea (?i alte etnii pe care le-am tot desp?gubit) s? cear? federalizarea unui stat care nu consider? astfel de ac?iuni atacuri la fundamentele sale.

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer